Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Literatura’ Category

Aud tot mai des, într-o cursă a adjudecării definitive, termenii marginal, periferic, însă nu pot să nu observ că ei au fost pe nedrept confiscați și împinși egoist către o zonă profund ideologizată. Din ei se face astăzi, acolo unde nu este cazul, un amăgitor titlu de glorie. Să spui despre cutare scriitor că e marginal ar putea însemna cel puțin două lucruri – o dată își face loc interpretarea clasică, un scriitor neînsemnat, minor, lipsit de profunzime și valoare estetică, iar a doua oară – un scriitor ce tratează teme marginale, neobservate de alții, în răspăr cu moda vremii și care își duce existența departe de zgomotul furios al expunerii publice. Sunt suficiente exemple pentru a ilustra ambele situații, însă aș vrea să ne oprim la marginalitatea discretă, tematică, sinceră și lipsită de orice vibrație orgolios-demonstrativă.
Ce ar face un om obișnuit în clipa în care ar afla că are cancer? Dar un scriitor? Răspunsul deloc evaziv, ci direct, abrupt, fără pavoazări alintate pe care ni-l dă Lucian Dan Teodorovici este următorul – scrie o carte! O terapie prin scris și o confirmare a vieții, chiar dacă aceasta se desfășoară în condiții extreme, acolo unde fragilitatea psihică este o normă și nu o excepție. Vom citi o carte despre eșecul scrierii unui roman și transformarea reușită a acestui eșec într-o altă carte cu accente autobiografice și irizări ficționale. Cel care cheamă câinii, explicația aluzivă a titlului o regăsim în paginile textului, dar suntem siguri că la mijloc e vorba și de o metaforă mai largă, nu se poate altfel, suprapune și amestecă cu o sinceritate (iarăși) dezarmantă pagini de jurnal (timpul real) cu reflecții estetice, amintiri declanșate întâmplător sau sub autoritatea unor stimuli externi, asociații livrești sau simple fișe de observație.
Autorul nu se lamentează, nu-și pierde cumpătul, ci reușește chiar o detașare surprinzătoare și amuzantă față de propriul trup și față de propria-i boală. Trecut prin furcile caudine ale sistemului de sănătate românesc, Lucian Dan Teodorovici povestește cu haz, dar și cu amărăciunea inevitabilă parcursul său prin clinicile ieșene, promisiunile onctuoase și doldora de aplomb ale doctorilor, apoi eschivele nevertebrate ale acelorași personaje. Totuși, vocea cărții nu condamnă, nu-și strigă disperarea apocaliptic, ci mai degrabă urmărește (mirată, contrariată, amuzată) și trage concluzii personale, care ajung în pagină sub forma unor notații filtrate prin comicul de situație și supuse unei concepții narative, des invocate în text.
Cartea a fost scrisă în doar câteva luni, de la aflarea diagnosticului până la vindecare, iar în timp ce o scrie Lucian Dan Teodorovici ne face și un serviciu, o comentează – […] îmi caut libertatea de a-mi privi scrierea ca pe-un roman autobiografic, construit mai degrabă pe obsesii, bucurii, temeri și speranțe decât pe o structură temporală. (p. 186) Își recitește frazele, expresiile, le reia acolo unde e cazul și marchează cu ele imposibilitatea exprimării absolute, ca și cum am putea aduce în discuție nu doar limitele interpretării, ci și limitele scriiturii. Textul trece natural, fără fluctuații bruște, de la preocupările personale la unele de ordin general, dar care ne-au afectat mai mult sau mai puțin – alegerile din SUA, cele din R. Moldova, efectul Brexit-ului, atentatele teroriste, apucăturile iliberale ale unor lideri est-europeni, toate își găsesc ecou în siajul confesiunii. Prin ele autorul își dublează mărturia cu un comentariu atent și subtil.
Schimbare de registru. Pentru că ai păstrat niște vinovate reminiscențe adolescentine ce ating proiecția nenaturală pe care școala, cu o insistentă grijă, ți-o induce atunci când te familiarizează cu romantismul și cu amplitudinea deșirată a geniului de secol XIX, ceva din această imagine iconodulă se răsfrânge automat asupra oricărui scriitor. Și pare de necrezut că un scriitor important al literaturii române (să ne amintim de excelentul Matei Brunul, ce va fi publicat în SUA și Marea Britanie cu un text pe copertă de David Lodge) trece prin aceleași suplicii generate de proasta administrare spitalicească și de indiferența asasină a unora (deși la Cluj a fost altfel, suntem atenționați discret) și nu cade în păcatul generalizării lipsite de nuanțe, din contra, feliază realitatea cu grijă, ici o prietenie dezangajată și un sacrificiu dezinteresat, colo niște comportamente precare, găunoase, în altă parte câteva proiecții hâde, pe care textul ni le relevă în scurte istorisiri cu efect literar și tâlc.
De unde a pornit acest demers scriitoricesc, ce rațiuni lăuntrice l-au împins spre suprafață?, – „[…]sprijinită de un stâlp de metal, printre gunoaie, o pancartă măcar stranie, atât de neașteptată și de nepotrivită prin mesajul scris pe ea cu litere mari, mov, pe fond negru. Writing is the only way of life”. O imagine ademenitoare, care-l va urmări continuu și la care va face deseori referire. O coincidență bizară declanșează un proiect literar, îl justifică, cu toate că cel care scrie trăiește uneori „rușinea de a fi scriitor”.
Pentru Lucian Dan Teodorovici boala pare mai exact un pretext pentru a scrie o carte, o și spune de altfel, și pe măsură ce scrie, pe măsură ce trec și curele de chimioterapie, autorul face tot posibilul să o bagatelizeze, să o minimalizeze, chiar să o ridiculizeze – „[…] amărâtul ăsta de cancer caraghios și răsuflat, strecurat și el printre cancerele serioase ale lumii”. (p. 153) Cu o colecție de boli deloc de neglijat, LDT include în povestea sa bunicii, mama, după care începe să țeasă istorii, să creioneze relații, să dezlege cauzalități, printre care strecoară reflecții etice, preocupări anatomice, observații religioase. O poveste despre oglinzi, spune textul la un moment dat, acolo unde apar scene din copilărie, priviri aruncate furtiv peste umăr, alternative la cotidian, cum ar fi jocul Clash of Clans, jucat cu nerv și voluptate, un fel de viață virtuală și paralelă, așa cum „[…] literatura însăși nu e pentru scriitor decât tot un mod de a-și crea, activ, iluzia unor vieți paralele”. (p.183)
Asistăm la „facerea” textului, el e scris sub ochii noștri dintr-o mulțime de alte „desfaceri”, iar „facerea” e concomitent explicată de parcă autorul ar trimite „scrisori către un tânăr romancier”. Și peste osatura textului se așază cărnos expresii inofensive, dar care într-un spital oncologic își pierd inocența – „Vai, dar ce cancer e aici, nu știu cum rezistați!”, empatii pline de tristețe, haz de necaz, dispute arțăgoase și contre malițioase, o aluzie „maestroasă” la un incomparabil roman rusesc, drama personală în oglinda dramei planetare, exerciții de ficțiune urmate de reveniri mundane, demitizare și dezvrăjire atunci când scrie despre condiția scriitorului. În final ajungem la concluzia că e o carte prea puțin despre boala unui om, cât despre multiplele ipostaze ale condiției umane și bineînțeles o declarație de fidelitate adresată literaturii. Cel care cheamă câinii începe și sfârșește cu două fragmente care nu au o legătură directă cu restul textului, ele vin din „folder-ul meu cu eșecuri literare”, dar sunt unite de zbuciumul interior, de teamă și apoi eliberare.
Iar pentru final vă propun un fragment din carte, nu îi aparține scriitorului, e un monolog dintr-un film iranian, plasat acolo dintr-un motiv mai mult decât literar – „Era chiar după ce m-am căsătorit. Aveam tot felul de necazuri. Eram așa de sătul, încât am decis să-mi închei socotelile cu toate. Într-o dimineață, înaintea zorilor, mi-am pus o funie în mașină. Eram hotărât, voiam să mă omor… Am pornit spre Mianeh. Asta se întâmpla în 1960. Am ajuns la o plantație de duzi. Am oprit acolo. Încă era întuneric. Am aruncat funia peste crengile unui copac, dar nu s-a agățat. Am încercat o dată, de două ori, dar fără niciun folos. Așa că m-am cățărat în copac și am legat strâns funia. Atunci am simțit ceva moale sub mână. Dude. Dude dulci, delicioase. Am mâncat una. Era zemoasă. Apoi o alta, pe urmă o a treia. Am observat că soarele se ivea deasupra piscurilor. Și încă ce soare, ce peisaj, câtă verdeață! Deodată, am auzit niște copii îndreptându-se spre școală. S-au oprit pentru a se uita la mine. M-au rugat să scutur copacul. Dudele au căzut, iar ei le-au mâncat. M-am bucurat. Apoi am cules niște dude pentru a le duce acasă. Soția mea încă dormea. Când s-a trezit a mâncat și ea dude. Și i-au plăcut și ei.”
„M-a impresionat într-atât monologul ăsta, încât mi-am dorit încă de când” am citit cartea „să-l pot plasa, cândva,” într-un comentariu.
_______
Lucian Dan Teodorovici, Cel care cheamă câinii, Editura Polirom, 2017, 264 pag.

Articol publicat în revista Contrafort Nr. 5-6 (261-262), mai-iunie 2017

Read Full Post »

siacumcefacem-micutule-5639Există opere literare care pot rămâne o anumită perioadă într-un anonimat obscur, ca mai târziu vocile exegeților să constate, rușinate și oarecum nedumerite – Cum a fost posibil ca nimeni să nu le fi remarcat? În ce sertar al memoriei au zăcut necunoscute? E simptomatic cazul romanului Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. O capodoperă. Și nu e singurul. Mai există și alte situații, rețeta e în continuă formare, după atacul asupra celor de la Charlie Hebdo, francezii au găsit de cuviință să-l recitească pe Voltaire, Traité sur la tolérence, gestul lor depășind cu mult simpla curiozitate academică, iar după carnagiul de la Bataclan l-au redescoperit pe Hemingway cu a sa carte – Paris est une fête. Sensul unei cărți e modificat și actualizat de realitatea înconjurătoare. Crizele economice, sociale, marasmul identitar, demagogia revanșardă îl pot determina pe cititor să citească cu alți ochi o carte. Să se facă „vinovat” de interpretări insolite, bineînțeles, în limitele generoase ale textului.
Și acum ce facem, micuțule?, romanul scriitorului german Hans Fallada, pică într-un context istoric ce-l favorizează, acțiunea e plasată cu multe decenii în urmă, pe timpul marii crize, și romanul curge linear, având o construcție cuminte, tradițională și ușor de asimilat. Hans Fallada e un pseudonim împrumutat din povestirile fraților Grimm. Rudolf Ditzen, pe numele său adevărat, a trăit între anii 1893 – 1947 și, după cum putem lesne observa, viața sa acoperă cea mai neagră perioadă din istoria omenirii. A avut o existență tumultuoasă, marcată de accidente și excese neobișnuite, asemenea epocii din care a făcut parte. Un scriitor prolific căruia Editura Polirom i-a tradus două titluri, unul în 2012 – Singur în Berlin, și al doilea recent, în 2015, asupra căruia ne vom ostoi privirea. Biografia sa intimă intră în contradicție flagrantă cu stilul liniștit, curgător, limpede al scriiturii. Dependența de morfină, omorârea unui prieten în timpul unui duel, tentativa de suicid, șubreda sănătate mintală rămân, după încheierea lecturii, simple curiozități biografice, nimic din aceste metehne lumești nu transpare dincolo de „pânza freatică” a textului. Poate doar fina observație psihologică, așa cum am mai întâlnit-o și la Virginia Woolf, s-ar topi într-o subtilă și discretă sugestie autoreferențială. Însă textul literar își are propria viață, o confirmă lectura acestei cărți, la peste 80 de ani de la apariție.
Romanul lui Fallada urmărește cu scrupulozitate destinul unui cuplu de tineri, Johannes Pinneberg și Emma Mörschel (Mielușica), ambii în vârstă de 23 de ani, în perioada ce avea să preceadă ascensiunea nazismului și resurecția antisemitismului. Cei doi își programează o vizită la un cabinet ginecologic în vederea identificării unei metode de contracepție cât mai sigure, dar află, mirați, contrariați, în cele din urmă… fericiți, că e prea târziu, că vor avea un copil. Și din acest punct cerul existenței lor se înnorează, Pinneberg ascunde o habă de vreme faptul că e căsătorit, pentru a-și păstra locul de muncă. În cele din urmă e concediat și se mută împreună cu soția la Berlin, la mama sa, damă de consumație, de care nu îl leagă mai nimic, e ajutat să se angajeze vânzător la magazinul de confecții Mandel, de unde va fi din nou dat afară, li se va naște un băiat, iar finalul cărții îi găsește pe toți trei într-o colonie din afara Berlinului, disperați, dar încă neacceptând compromisuri jenante. Am „înșurubat” un schelet neutru, fără a căuta cauzalități, fără a intra în detalii de budoar, fără a explica unele decizii și rateuri, fără a invoca alte personaje, calitățile și rolul pe care l-au jucat în viața celor doi. Lectura cărții ar fi cea mai bună completare, o incarnare a scheletului de mai sus.
În această carte m-au copleșit detaliile, mediul periferic, „oamenii mărunți”, relațiile dintre ei, observația psihologică, oglindirea istoriei mari în gesturi minore și aparent nesemnificative, ruptura dintre clasele sociale, căci, după cum am putut vedea, subiectul în sine e lipsit de spectaculozitate, e aproape anost, o felie de viață. Dacă neputința ar avea chip, atunci imaginea lui Pinneberg din rândurile ce urmează e revelatoare: Se trântește pe canapeaua mare și zace așa, cu fața în mâini, zace mult timp nemișcat. Da, se simte mărunt și amărât, țipă și se târăște și dă din coate pentru a-și găsi locul în viață, dar își merită oare locul? E un nimic. (pag. 220) Ura, inechitatea socială, excluziunea au generat un cocteil ce avea să arunce în aer o lume-ntreagă.
Romanul lui Fallada, din punct de vedere compozițional, e o prelungire a cutumei tradiționaliste, iar din perspectiva observației critice se apropie de canavaua naturalistă, cu intarsii mizerabiliste. Personajele pun întrebări abrupte, nu se menajează mai deloc, trăiesc situații umilitoare, kafkiene, cu accente distopice (controlul asupra angajaților, îndeplinirea cotei de vânzare), angajarea la Mandel e pentru Pinneberg o corvoadă înjositoare. Mielușica ajunge să cârpească ciorapi pe la casele unor doamne care uită să o mai plătească, banii din șomaj le sunt insuficienți, sunt obligați să încropească liste de cheltuieli lunare, să-și lase copilul mic nesupravegheat timp de 5-6 ore. Degradarea treptată a celor doi nu poate fi împiedicată, cu toate că finalul cărții mai păstrează o brumă de speranță, e încurajator chiar. Ceea ce nu au pierdut niciodată protagoniștii rămâne candoarea.
Sărăcia favorizează apariția nazismului, textul surprinde gestația acestui flagel criminal, în egală măsură „fixează” și apetența altora pentru comunism. Ni se înfățișează o lume măruntă, pătrunsă de mici orgolii provinciale, de zbateri și convulsii sociale în care pâra, șantajul, aluziile compromițătoare fac parte din meniul cotidian, otrăvind relațiile colocviale și profesionale. Disparițiile misterioase ale unor personaje, aparițiile la fel de inopinate ne duc cu gândul la o lume nesigură, fragilă, gata în orice clipă să se surpe. Și cu toate astea există și prietenii necondiționate (Heilbutt) și gesturi mărinimoase, neașteptate. Nașterea fiului e un prilej de reflecție și de rememorare a clipelor de iubire, iar discuțiile dintre tați, la maternitate, consumă ceea ce numim câteodată „apologia clișeului”. Experiențele noastre sunt similare, obsesiv-repetitive și atunci cum mai izbutește o astfel de experiență să devină totuși unică și irepetabilă? Hans Fallada reușește în literatură ceea ce va reuși mult mai târziu Andy Warhol în sfera artelor vizuale, adică să sublimeze clișeul, să reproducă dialoguri și situații cotidiene cu fidelitatea unui metronom.
_____
Hans Fallada, Și acum ce facem, micuțule?, Editura Polirom, 2015, 368 pag.

Articol publicat în revista Contrafort  

Read Full Post »

fetitacaresejucade-adumnezeu-5524Oare ce-ar fi să începem acest text într-o manieră previzibilă și comodă, cu dezinvoltura unei duioase și senine constatări? – „Dan Lungu nu mai are nevoie de nicio prezentare”. Sau am putea, printr-un efort al imaginației colective, împrumuta din retorica pomădată a prezentatorilor de concerte, eventual provinciale, – „X ne cântă și ne-ncântă”. Nu o vom face însă. E pusă-n joc soarta literaturii.
Din clipa în care te prinzi de miza cărții, îți dai seama că ai în fața ochilor o variantă îmbunătățită a romanului Lilianei Corobca – Kinderland, pentru că Dan Lungu își lărgește consistent aria de cercetare și de reconstituire, nu doar lumea văzută prin ochii celor mici – Rădița (Cristina, în cazul scriitoarei basarabene), ci și lumea celor mari, cu toate deziluziile generate de „interminabila tranziție” și de fenomenul emigrației. Ochiul naratorial urmărește minuțios câteva destine și relațiile mai mult sau mai puțin sinuoase dintre ele, coboară endoscopic în cele mai ascunse cotloane sufletești, urmărind stări clare sau confuze, gesturi false, inutile, mărinimoase, deschizând pliuri invizibile ale conștiinței.
Dan Lungu ar putea exclama în propria sa apărare – Totul e ficțiune!, însă noi știm că Vali și Letiția, Rădița și Mălina, Bunu și Buna sunt figuri recognoscibile, îi vedem atunci când coborâm scările, atunci când mergem la o plimbare prin parc. Personajele lui Dan Lungu absorb o stare de fapt, o realitate dureroasă, întruchipează fragilitatea (și frivolitatea) ființei umane și ceea ce rămâne în încercarea de a supraviețui și de a te agăța de lucruri amăgitoare. Penuria cotidiană, colapsul economic o împing pe Letiția să plece în Italia, la muncă. Își lasă familia, soțul și cele două fiice, în speranța unei întoarceri rapide. Dar întoarcerea nu-i decât o formă a amânării, o eternă promisiune. Ieșirea din normalitate duce la experiențe umilitoare, muncile pe care trebuie să le facă cei emigrați îi coboară la condiția unui animal de povară. Și astfel cititorul asistă neputincios la o lentă destrămare familială, la pierderea contururilor, la o efasare treptată și inconturnabilă. Aproape că nimeni din familie nu-și mai dorește cu adevărat ca Letiția să se-ntoarcă și singura care pricepe treaba asta, într-un puseu de luciditate infantilă, e Rădița. Nimic nu poate intermedia o apropiere reală, nici telefonul mobil, nici calculatorul. Iată că și tehnologia se supune „limitelor comunicării”.
Finalul cărții e surprinzător și emoționant totodată, iar cititorul îi este recunoscător scriitorului că n-a omorât-o pe Rădița, că n-a trimis-o afară, în noaptea iernatică. Ci a ținut-o în viață cu riscul de a fi martoră ascunsă a unui incest consimțit. Abia aici ne dăm seama de ce Mălina „[…] mirosea a parfumul mamei și la gât avea una din eșarfele ei, aceea vaporoasă, cu frunză de viță-de-vie […]”. Romanul conturează imaginea unei societăți în derivă, în care domină bășcălia, lenea, șpaga, instinctul hoției, gălăgia și obrăznicia unor emisiuni televizate, atmosfera de bacanală. Nimic nu e așa cum ar trebui să fie, par să gândească la unison toate personajele.
Aș îndrăzni să spun că Dan Lungu scrie de fapt două cărți, una – intrând în universul copilăriei și explorând lumea prin ochii Rădiței, iar a doua – contabilizând sociologic fenomene, comportamente și tendințe contradictorii. Își ia rolul unui colecționar. Îl prefer pe Dan Lungu din prima carte, cel care trăiește mirarea, redescoperă jocurile copilăriei, percepe realitatea cu mintea unui copil și o transpune într-un limbaj poetic, ingenuu – „Drumul se lungea ca o gumă de mestecat”. În cea de-a doua – literatura apelează la mijloace sociologice și e constrânsă parcă de acestea. Sociologia se substituie literaturii – motivația emigrării, relațiile dintre emigranți, relația cu localnicii din țara dată, reprezentările reciproce.
Uneori am avut impresia că autorul trișează un pic, se folosește de proprii­le personaje ca să-i iasă demonstrația, ca totul să se potrivească, și chiar dacă acestea sunt distincte, rămâne ceva ce le trădează, de parcă în spatele lor ar sta o singură ființă. O recunoaște – „Dar el nu știe, sărmanul, că nu e vina lui, ci a mea. Sau dacă nu cumva bătrânul Cosoi e plăsmuit de dorința mea de a-mi găsi liniștea”. Naratorul iese la suprafață, capătă corporalitate, devine personaj, își amplifică existența. Oricum ar fi, găsesc acest truc gratuit într-o poveste aproape clasică, în care capitolele alternează într-o logică fără sincope. O piruetă textualistă. Cel mai credibil personaj rămâne totuși Rădița, ea înregistrează cu o precizie de giruetă orice abatere sentimentală, orice inflexiune a vocii. Memoria celorlalte personaje glisează fără întrerupere pe axa temporală, unii își aduc aminte de perioada comunistă, de revoluție, alții de anii studenției, își rememorează însă cu toții eșecurile și poticnelile. E ceea ce-i unește.
Revenind la umor și la detașarea ironică, mărci distincte ale scriiturii lui Dan Lungu, am putea spune că nu mai par atât de spectaculoase ca-n precedentele cărți, are loc o „aclimatizare” a cititorului la stilul glumelor, la vraja vorbelor de duh. Umorul e adaptat situațiilor narative, e pliat pe o atmosferă existențială oscilantă și iluzorie.
Prin intermediul Letiției, aflată, cum spuneam, în Italia, avem acces la confesiunea Laurei, savuroasă și tristă în același timp, o altă istorie a decăderii și promiscuității, dar și a supraviețuirii. Ne pune în fața unei dileme – compasiune caldă sau dispreț reținut? Imigrantul român e un personaj colectiv psihanalizabil, autorul îi atribuie reflecții neobișnuite – „Avea să înțeleagă, cu timpul, că ei, imigranții, cu cât situația le era mai precară, cu atât aveau mai multă nevoie de veștile proaste din țară. Astfel sacrificiul lor căpăta sens și, mai ales atunci când o duceau rău, se alinau cu gândul că, dacă ar fi rămas acasă, ar fi dus-o și mai prost.”
Risc din nou o afirmație „insolentă”, așa cum am făcut-o și atunci când am scris despre „În iad toate becurile sunt arse”. În „Fetița care se juca de-a Dumnezeu” scriitorul Dan Lungu nu și-a autodepășit performanțele.
____
Dan Lungu, Fetița care se juca de-a Dumnezeu, Ed. Polirom, 2014, 360 pag.

Articol publicat in Revista Contrafort Nr. 1-2 (233-234), ianuarie-februarie 2015

Read Full Post »

Amintirile unei nonagenareMărturiile, amintirile, confesiunile s-au impus ca specie literară și atrag priviri tot mai consistente, iar editurile românești de primă mână scot colecții care răspund acestei inerente necesități. Publicul cititor e tot mai curios și intrigat să aibă acces la o istorie din culisele istoriei, la relatări subiective, chiar părtinitoare, însă eliberate de poncifurile direcției oficiale. Îl citim cu plăcere pe Neagu Djuvara, cochetăm uneori și cu scrierile lui Mihai Șora, deși mai încifrate, iată că vârsta înaintată, longevitatea capătă striații enigmatice. Mărturia literară a unui om, depășind bariera octogenară, suscită simpatie profundă, atracție blajină, fascinație dezinteresată și tindem să-i acordăm un statut privilegiat, să o plasăm în proximitatea „bagajului” nostru intim și personal. Dar cum reacționăm când ne întâlnim cu Amintirile unei nonagenare, volumul Antoanetei Ralian? Subtitlul – „Călătoriile mele, scriitorii mei” – fixează cadrul confesional și anunță o impresionantă experiență culturală, calitativă și cantitativă. Antoaneta Ralian este „cel mai productiv și apreciat traducător pe care l-a dat România”, citim în prezentarea biografică, a tradus din mari scriitori – Virginia Woolf, J. D. Salinger, Henry Miller, Salman Rushdie, Saul Bellow, Iris Murdoch etc.
Cartea debutează cu un „Cuvânt înainte” pe care autoarea îl consideră o „necesară măsură preventivă”, întrucât mulți cititori și-ar putea pune legitima întrebare – cum au fost posibile aceste călătorii chiar în timpul „epocii de aur”? Sinceritatea autoarei îl poate deconcerta pe cititorul pătruns de încrâncenări justițiare – „Da, am avut pile, și nu numai în legătură cu pașapoartele”. Oricum ar fi, Antoaneta Ralian nu mimează o apostazie, ci își asumă realitățile unui sistem prin care trebuia să te strecori cu agilitate, de ale cărui vulnerabilități se impunea să profiți.
Textele sunt grupate în trei capitole, intitulate transparent – „Întâmplări de peste mări și țări” (călătoriile de până la și de după căderea regimului comunist), „Întâlniri cu scriitorii” (de cele mai multe ori tot călătorii, dar pliate pe o agendă traducător-scriitor) și „Derapaje” (articole publicate în ultimii ani în revistele literare). O suită de povestiri, fiecare marcată de o poantă, de o întâmplare hazlie sau de o situație intrigantă, comunicând „de la firul ierbii” tatonările, ezitările, preferințele și angajamentele traducătorului.
De fapt, fiecare articol conține o scenă amuzantă, chiar și incidentele deloc plăcute (să rămâi fără pașaport și bani la Madrid; cu pașaport, dar fără bani la Tel Aviv) ne sunt livrate retrospectiv printr-un culoar al detașării hazlii. Garnisite cu picanterii și detalii joviale, „traducând” stări de spirit incandescente, textele Antoanetei Ralian îndreptățesc supoziția – un excelent traducător e și un bun scriitor. De la înălțimea unei vârste considerabile, autoarea emite remarci care îi probează tinerețea spirituală și spiritul critic – „[…] (cuvântul „sexy” încă nu pătrunsese în vocabular) […]”; „Era bătrână și destul de gagà (atenție, cititori tineri, nici o legătură cu Lady Gaga, e vorba de cu totul alt gen de gâgâială)”; „[…] sintagma „rezistența prin cultură” nu se inventase încă […]”; „Un „amant” în viziunea VIP-urilor Sexy Brăileanca sau Simona Senzual. Bietul D. H. Lawrence, cu viziunile lui bucolice!”; „apropo, mi-am amintit cum ne amuzam noi, colegele, la școală când descopeream persoana a treia singular a verbului être la perfectul simplu”…
De la prima călătorie în Republica Democrată Germană, la Dresda, frustrantă și dezamăgitoare, la șocul descoperirii Occidentului, frumusețile Vienei, tradiția Londrei, înălțimile New York-ului, autoarea face comparații, își urmărește propriile reacții, constată, de exemplu, cu ocazia unui seminar internațional că urme ale „educației” socialiste i-au denaturat percepția asupra rolului scriitorului. Pe cât de încântată era ea de minunățiile gastronomice (McDonald’s-ul – „o descoperire epocală”), arhitecturale (redefinirea kitsch-ului), culturale ale Occidentului, pe atât de traumatizați sunt scriitorii străini (Saul Bellow) care vizitează România comunistă – „L-am găsit aproape năucit, cu senzația omului care a nimerit pe altă planetă. Nu mai vorbesc de faptul că era o casă veche, avariată de cutremur, fără apă caldă și cu căldura de pe vremea lui Ceaușescu – laureatul Premiului Nobel trebuia să toarne, la toaletă, apa cu găleata –, dar îl năucea și că telefonul era înfășurat într-un șal gros, că în timp ce discuta se dădea radioul la volumul maxim, că i se sugerase să fie foarte amabil și generos cu portăreasa blocului, care era în relații foarte amiabile cu sectoristul, și așa mai departe. L-am găsit speriat, foarte panicat, convins că pretutindeni unde intra era înconjurat de microfoane și că pe stradă era tot timpul urmărit de agenți. Pentru Bellow picat din calda bunăstare din Chicago, din luxul vieții unui scriitor de mare notorietate, vizita la București echivala cu o coborâre în infern. Făcuse o adevărată psihoză.” Aflăm cu destoinică mirare detalii biografice din viața scriitorilor Saul Bellow, căsătorit cu o româncă, Ted Hughes, sau relatări ale unor conversații inedite în prezența unui Salman Rushdie, Amos Oz sau Iris Murdoch, autoare irlandeză de care o leagă o lungă și frumoasă prietenie. Apropierea de scriitori i-a oferit șansa traducătorului să coboare în laboratorul de creație al acestora, să se confrunte cu provocări neobișnuite – cum să-l traduci pe incomodul Henry Miller și să nu-l trădezi?
Traducătorul e un personaj discret, viața literară îl consemnează mai degrabă ca pe un „slujbaș” zelos a cărui fidelitate interpretativă trebuie să păstreze performanțele originalului și în același timp să-i deschidă noi posibilități de receptare. E și un co­autor al textului, nu doar o „piesă” care intermediază înțelegerea, transferul de sens. De altfel, autoarea se dezice de arhicunoscuta – „Traduttore, traditore!”, considerând-o perimată și neîndestulătoare. Pune în discuție relația literară Vest – Est, modul în care un mare scriitor poate fi îndepărtat printr-o traducere ratată (cazul Eminescu, în limba engleză), sau modul în care se face selecția textelor ce urmează a fi traduse.
Deși își neagă orice talent descriptiv, observăm fragmente, descrieri de un patetism tandru, înduioșător, ce recompun senzații volatile, imagini fulgurante. Am putea chiar încerca un exercițiu de rescriere, o transmutație poetică – „Să asculți muzică clasică/ sub cerul înstelat,/ în fața unei catedrale gotice/ cu toate vitraliile iluminate,/ pe o creastă de deal,/ cu mare noptatică clipocindu-i somnoros la poale,/ cu bărcuțe pescărești/ lunecând grațios pe valuri,/ e…/ nu-i nevoie să mai spun/ cum e”.

_______
Antoaneta Ralian, Amintirile unei nonagenare, Editura Humanitas, 2014, 190 pag.

Articol publicat în Revista Contrafort Nr. 9-10 (229-230), septembrie-octombrie 2014

Read Full Post »

KinderlandDouă evenimente culturale, de anvergură diferită, și-au dat mâna, au concurat și m-au făcut să aleg cartea Lilianei Corobca. Primul – succesul pe care romanul Kinderland l-a înregistrat la Târgul de carte Bookfest – 2013, și al doilea – realizarea unui top al romanului basarabean, inițiativă salutară, de ale cărei urmări rămân însă sceptic, a devoalat existența unor grupuri de scriitori care aleg mai degrabă în funcție de apartenența generaționistă, decât după criterii strict estetice, adică literare, dar și a unui public care nu poate ieși din anumite reflexe și automatisme.
Lectura s-a așezat și Kinderland, romanul Lilianei Corobca, nu mi se mai pare atât de bun. Nu că ar fi rău. Din contra, e scris bine, onest, cu multă fidelitate și empatie, ci în sensul că am motive serioase să nu-l mai bag într-un eventual top 10 al romanului basarabean, așa cum gândisem inițial. Romanul începe promițător, reușind să contureze limitele unei lumi traumatizante, în fond e vorba despre copiii lăsați singuri acasă, ai căror părinți sunt plecați la „bani lungi”. Copii care trăiesc alternativ mai multe vieți, sunt și copii, dar și maturi, suplinind după puteri absența părinților, fiecare viață subminând-o (și paradoxal, îmbogățind-o) pe cealaltă. De aici întreaga dramă, e punctul forte al cărții.
Stop-cadru. Un sat locuit doar de bătrâni și copii. Cristina, o fetiță de doisprezece ani, rămâne acasă cu frații ei mai mici, Dan și Marcel, le este mamă și soră, îi spală, îi hrănește și are grijă de ei ca de propriii fii. Duc, bineînțeles, dorul părinților plecați peste hotare, părinți ce întruchipează un soi de personaj în absență, întotdeauna invocat, dar prea puțin prezent. Doar moartea bunicii i-ar mai putea readuce acasă. Cei doisprezece ani ai Cristinei concentrează o viață de om, Cristina are deja „amintiri”, își „aduce aminte” (când eram eu mică), emite observații grave, elaborate, face concesii înțelepte. Iar plictisul nu le invadează existența așa cum suntem tentați să ne imaginăm, viața nu e expulzată în altă parte, e acolo printre ei, în preocupările lor „serioase”, în atitudini și manifestări laborioase. Atmosfera „magică” e întreținută de „credințele” copiilor, ei fac vrăji, cred în lucruri paranormale, manifestă o sexualitate inocentă la prima vedere, dar irepresibilă. Ce copil nu a participat la astfel de jocuri nevinovate?! Inocența transpare și din modul cum înțelege o copilă de doisprezece ani să vorbească despre lucruri tăinuite, care se-ntâmplă și despre care nimeni niciodată nu scrie, considerându-le anodine, insuficiente, rușinoase. De fapt, întreg textul e trecut prin mintea acestei fetițe, să intri în mintea unui copil și să-i trăiești angoasele, spaimele sau să lași copilul să intre în mintea ta, să o stăpânească. Un merit incontestabil al autoarei. Numai că uneori de sub mantia ingenuității ies la iveală adevărate mostre de cruzime – episodul Ștefănel și câinele. Alteori, cei implicați conviețuiesc într-o „simfonie” delicată, alinându-și reciproc singurătățile. Relația oameni-animale, căci putem vorbi de un astfel de raport, oscilează funambulesc între bestialitate atroce și tandrețe neprecupețită.
Satul celor trei copii ar putea fi satul oricui, căci orice sat basarabean are un iaz, o stână, nuci, și ceva pădure, un orizont spre care să tot privești. Un sat părăsit, în care fiecare a patra casă stă să cadă, fără uși și ferestre. Ne-am fi așteptat (suntem obișnuiți!), fiind vorba de un asemenea topos cultural, să găsim o imagine dulceagă, tânguită, însă ruralitatea Lilianei Corobca nu e nici afectat-idealistă, nici pășunist-sămănătoristă, e curățată de orice spoială tributară unor reflexe înrădăcinate.
Unei fetițe de doisprezece ani îi e permis să greșească, să comită dezacorduri – (Mila și mângâierea Domnului e ca raza soarelui […]), însă atunci când personajul Cristinei îi scapă autoarei, nu-l mai stăpânește, adevărat că pentru puțin timp, nu mai știm cine de fapt vorbește – (La școală se vorbea că devenise un copil subdezvoltat, învăța slab, subeducat, subnutrit, cu diferite anomalii, asocial, neprietenos, sadic, cu porniri criminale și nu are ce căuta printre noi.) Îmi vine greu să-i atribui această frază Cristinei.
Autoarea reușește să topească mai multe percepții, reprezentări specifice spațiului basarabean – (Trăim bine, avem ce mânca.), iată la ce se reduce bunăstarea socială. Realitatea dură a acestui loc e îndulcită pe alocuri (salutar) de umor. N-ai cum să nu zâmbești când o fetiță de doisprezece ani exclamă – (Cresc generațiile astea tinere, care mai întâi se pupă, apoi învață a merge), sau – (Copiii aceștia imită tot.) Kinderland-ul distilează suferințele, absențele în candori copilărești, le-nmoaie și le dă sens. Lectura romanului mi-a proiectat în fața ochilor secvențe din Arrivederci, filmul lui Valeriu Jereghi, și cartea aceasta ar putea oferi la rându-i un tulburător scenariu cinematografic.
Romanul Lilianei Corobca atinge teme sensibile, vulnerabilități, plăgi dureroase ale societății basarabene – singurătatea care capătă dimensiuni tragi-comice – (Și a mea îi plecată, și copiii au plecat. Singurel am rămas, noroc de cal. Hai, iapă, și noi acasă.), violența în familie (încetățenită și devenită aproape o normă de conduită), depopularea „satului moldovenesc contemporan”, tranziția inexorabilă. Toate, ca o meteahnă fără sfârșit.
Nu, nu cred că lectura s-a așezat definitiv, răsfoind acum cartea am din nou senzația că țin în mâini un roman foarte bun. Mai vedem. Nu spun nimic despre Iepurii nu mor și nici despre De veghe în lanul de secară, nici despre Doc, ci doar o să reiau o frază din Kinderland – (Mama noastră se va întoarce și tata se va întoarce și totul va fi ca înainte.)
Liliana Corobca a mizat pe simplitate, a scris despre cei marginalizați, lăsați în voia sorții, aproape invizibili și nebăgați în seamă. Nimeni nu s-a gândit că satul moldovenesc, văzut astfel, ar putea fi pus într-o carte. Ce e Kinderland-ul? Tărâmul copiilor? Nu. E un joc. Când cei mici se joacă de-a cei mari.
____________
Liliana Corobca, Kinderland, Editura Cartea Românească, 2013, 184 pag.

Articol publicat in revista Contrafort – http://contrafort.md/category/numere/nr-1-4-221-224-ianuarie-aprilie-2014

Notă. În textul trimis spre publicare am folosit sintagma – „iniţiativă salutabilă”, adică – „de salutat”, neştiind ca „salutabil” nu e omologat de Dex, a fost înlocuit cu „salutar”, sensul căruia îl cunosc (salvator, binevenit), însă e cumva diferit de ce-am vrut sa spun 🙂

Read Full Post »

973-50-0155-1_promo          E una din acele cărți pe care, dacă n-ai citit-o când trebuia, în adolescență, riști să o ratezi, la fel cum e cu Narcis și Goldmund.  Am senzația că am citit-o într-un mod cam superficial, am trecut cu ușurință peste descrierile (picturale), peste imaginile intens hibernale. Nu știu din ce cauză. Presupuneri – O fi natura generoasă cu pofta privitorului,  am resimțit însă  în cartea lui Makine o inflație de elemente descriptive – portret, pastel. Prea mult „alb sclipitor”, „gheață străvezie”, „vânt nemilos”, „ceață densă”.  E doar o senzație, nesemnificativă.  Nu sunt sigur că redau expresiile cu exactitate, poate le-am inventat chiar eu (nu le-am inventat, sunt expresii uzate și bătătorite), ci le atribui în mod eronat textului lui Makine. Atmosfera însă e, cu siguranță, aceasta – supraîncărcată și apăsătoare. La urma urmei suntem în Siberia!

Cartea „scrie” istoria celor trei adolescenți, Samurai, Utkin și Dimitri – personajul narator (un alter ego al lui Andrei Makine), mirajului occidental pe care aceștia îl trăiesc spectaculos din izbele lor siberiene, experienței cinefile, căci cum am putea-o numi altfel, când cei trei privesc filmele cu Belmondo de 16-17 ori, maturizării sexuale, evadării dintr-o lume în care ești condamndat chiar de la naștere (vei ajunge cel mult un șofer de camion, vei căra bușteni, te vei îmbăta în fiecare seară și din când în cand te vei lăuda sau vei minți nerușinat c-ai „facut-o” pe nu știu ce femeie îmbătrânită și ea, epuizată și lipsită de orice speranță.  O hiper – realitate.

Natura siberiană e copleșitoare, chiar și cei care nu sunt trimiși în Gulag devin instantaneu prizonieri, neputincioși și compromiși. De acolo din Svetlaia, de acolo din Nerlug, memoria aruncă priviri discrete și dureroase către vremurile prerevoluționare când puteai regăsi Occidentul acasă, în Rusia Țaristă. Spun – Pe vremea fluviului Amur– și îmi aduc aminte de fabuloasa călătorie cu trenul a celor trei, spre est, de mersul schilod al lui Utkin, de prostituata roșcovană și fotografiile ei întinse hieratic pe masă, de Belmondo și de replica – „Nu, încă nu mi-am fumat ultimul trabuc”. Și apoi mai e și sonoritatea franțuzească a numelui fluviului. N-am făcut conexiunea decât spre final. Mi-au plăcut două pasaje pe care le regăsim la paginile 137 și 164. Primul stabilește punți intertextuale cu romanul lui Proust (cum se declanșează fluxul memoriei), iar al doilea dezbracă de iluzii anumite componente ale Occidentului american.

Andrei Makine, Pe vremea fluviului Amur, Ed. Humanitas, 2000, 176 pag.

Read Full Post »

undiavolinparadis-4916Dacă nu vreți să o pățiți ca Henry Miller, nu faceți ca el. Învățați din greșeala lui și nu faceți bine, căci binele costă. Vă costă, mai exact. Mi-a amintit de replica textierului din Filantropica– „Ți-e milă? Ți-am luat banii!”. Moricand – interesant personaj, construit de Henry Miller sau poate doar descris cu minuție, așa cum ai privi printr-o lupă pictura de pe suprafața unui bob de orez. Prin intermediul cărții ni se oferă un personaj unic, luxuriant în mizeria sa, odios (atunci când exclamă sardonic – Je l’ai eue, cu referire la o copilă), inteligent și egolatru, obsedat de astrologie și găunos sufletește.  Nu pot să nu notez faptul că  un scriitor basarabean, cam cu orice ocazie ivită, își recomandă fratele mai mic, și el scriitor, drept un Henry Miller basarabean. Amuzant. Un act de curaj…

Două referințe – Der letzte Mann, film mut nemțesc din 1924, regizat de F.W Murnau

Roamin’ in the Gloamin’

Henry Miller, Un diavol în paradis, Ed. Polirom, 2013, 184 pag.

Read Full Post »

Doc

2_14_7Despre o carte ar trebui să scrii atunci când o citești sau la scurt timp de la încheierea lecturii. Prea mult timp lăsat înseamnă uitare, inevitabil. Nu ai nici măcar certitudinea că ai reținut esențialul. M-au surprins în Doc analiza psihologică, observația (hiperatentă), viziunea minimalistă care de cele mai multe ori oferă o imagine a întregului mult mai convingătoare, mai „plină” decât i-ar reuși „întregului”, dacă ar fi în ipostaza de a-și comunica esențele.

În Doc timpul își are propria logică, se dilată, se contractă, încetinește, accelerează, dinamitează gesturi, replici. Timpul e respirație. Iar copiii mutați dintr-o scoală-n alta (ca și cum ar fi mutați dintr-o țară-n alta), dezrădacinați,  își trăiesc propriile suferințe, cu intermitențe, în intervale, și par singurii care-și conștientizează drama. O trăiesc amniotic și o conștientizează matur. Copiii se pot explica, în schimb fantoșele – cei mari, sunt niște cópii trase la indigo, mestecându-și rutina cotidiană fără posibilitatea unui declic salvator. În Doc avem parte de literatură pură. Nu-i o exagerare.

Și încă ceva – Am 15 ani și nu-s acoperit de glorie. 

Nicolae Esinencu, Doc, Ed. Lumina, Chișinău, 2012. 128 pag.

Read Full Post »

Micadietetic10-picCarte

Alessandro Baricco – „Mătase”, „Barbarii eseu despre mutație”

Milan Kundera – „Insuportabila ușurătate a ființei”

J.M.G Le Clézio – „Procesul verbal”, „Diego și Frida”, „Ballaciner”

Ewely Waugh – „Bomba zilei”

Beckett – „Molloy”, „Malone meurt”, „Lˈinnommable”

Jeffrey Eugenides – „Middlesex”

Ioana Pârvulescu – „Întoarcere în sec. 21”, „Întoarcere în Bucureștiul interbelic”

Agatha Christie – „Crima lui Roger Ackroyd”

Gaston Leroux – „Misterul camerei galbene”

Adolfo Bioy Casares – „Invenția lui Morel”

Gabriel Liiceanu – „Întâlnire cu un necunoscut”

Etienne Pivert de Senancour – „Obermann”

Daniel Arasse – „Nu vedeți nimic”

Houellebecq – „Platforma”, „Particule elementare”, „Posibilitatea unei insule”, „Harta și teritoriul”.

 

Film

Ce s-a întâmplat cu Baby Jane?

Entre les murs – Laurent Cantet

 

 

Cuvinte

Amenitate, intarisabil, pasmanterie, magnanim, irepresibil, invidiabil, fastidios, truculență, pruderie.

 

Muzică

Cheek to cheek de Irving Berlin (1935)

Gianni Morandi, Rita Pavone, Sergio Endrigo, Michel Polnareff, Françoise Hardy, Julien Clerc, Yves Simon, Barbara, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Georges Brassens, Leonard Cohen, John Cage, Schönberg, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani

 

Alex. Leo Șerban, mica dietetică, Ed. ART, 240 pag

Read Full Post »

despre-eroi-si-morminte_1_produs         E poate cea mai bună carte pe care am citit-o în ultimii ani. Aș  așeza-o, fără emfază, alături de Războiul sfârșitului lumii. Ernesto Sábato n-a luat Premiul Nobel, dar nu mă număr printre cei care să considere că i s-a făcut o mare nedreptate. Premiul Nobel nu e un reper obligatoriu și definitiv al valorii literare, un indicator indeniabil al acesteia. Se poate scrie literatură fără să „înduioșezi” juriul suedez. Și cum Sábato nu mai are nici o șansă să se învrednicească cu Nobelul, știm că premiul se acordă doar scriitorilor în viață, nu îmi rămâne decât ipoteza ununi scenariu funambulesc. Peste vreo sută de ani vor conta mai mult cei câțiva buni scriitori care nu l-au luat, deși îl meritau cu prisosință, decât cele două sute, „fericiți” de nominalizarea și fixarea  nobeliană (în eternitate). Un mare scriitor nu încape într-un premiu, fie el și Nobel.

Primul său roman – Tunelul, nu m-a făcut să-mi dau ochii peste cap de exaltare. O carte bună și atât. În schimb, în Despre eroi și morminte, Sábato scoate la iveală o lume năvalnică, pătimașă, un amestec pestriț și insolit de pasiuni – umane, ideologice, culturale. Aș spune că am avut în fața ochilor – ceea ce se cheamă, uneori ritos – un roman total. Însă la Sábato poți risca o asemenea afirmație. Istoria amoroasă dintre Martίn și Alejandra (se gândea Bruno:)), tema paricidului, prejudecăți culturale, ebuliții ideologice, obsesia cecității, (Raport despre orbi), decăderea unei familii, incursiuni în istoria tumultuoasă a Argentinei. Alegeți!

Sábato face din Borges un personaj în propria carte, și-l comentează, la fel cum își recitește și reinterpretează romanul său dintâi – Tunelul ,scenariu depre scenariu. Sunt invocați în contexte diferite și „românii” Elvire Popesco (1894-1993!!!) și Victor Brauner. Despre eroi și morminte – de citit și de citat.

Ernesto Sábato, Despre eroi și morminte, Ed. Humanitas, 2012, 488 pag.

Read Full Post »

Asediul Vieții

Asediul Vienei      „ Încă nu avem un roman al revoluției”, expresia circulă anxios prin spațiul literar românesc, sugerând un oarecare decalaj tematic sau poate neputința de a trata un subiect cețos, cu implicații majore și imprevizibile. O afirmație care nu mai rezistă atunci când o extindem asupra unei alte perioade – începutul tranziției. Un roman al tranziției românești (și nu doar al tranziției), Asediul Vienei de Horia Ursu nu-și menajează deloc cititorii, o literatură care pare ieșită dintr-o răbufnire recalcitrantă împotriva gregarității de tot soiul. Este prima impresie de lectură. Brută.
Structura alambicată, multiplele voci narative (cine vorbește?, cine vede?, cine scrie?), suprapunerea firelor epice, prezența mai multor personaje care inițial sunt despărțite de o perdea netransparentă, deși acțiunea are loc în același oraș transilvănean (probabil Baia Mare, cele mai multe indicii duc acolo – râul Săsar, Munții Gutâi, Turnul Măcelarilor, Turnul Ștefan, deși ar putea fi la fel de bine Clujul – Piața Carolina – sau Târgu-Mureș – Universitatea „Petru Maior”), glisajul neobosit pe axa temporală, în special analepsele, dar și anticipațiile, hoinăreala prin grădina onirică a indivizilor ce locuiesc, mai mult sau mai puțin resemnați, această carte, aparenta lipsă de „fabulă”, senzația că asistăm la o „reconstituire” se topesc într-o lectură solicitantă și mobilizatoare.
Distanța fizică și afectivă ce separă personajele la început pare destul de mare, nici nu bănuim că își cunosc unele altora cutumele, chiar și frivolitățile. Prezentul aproape că nu mai contează, cu excepția cazului când se stinge în moarte, e doar estuarul unor vieți sleite de acumularea reziduurilor existențiale. Viața personajelor e maculată de compromisuri jenante, de neîmpliniri „enigmatice”. Iar Piața Carolina, din centrul vechi al orașului, asistă exoftalmic la această metamorfoză continuă. Autorul e preocupat atât de canavaua propriului text, se simte aici un puseu textualist care nu exclude însă realismul scriiturii, cât și de inflexiunile stilului și de problematica sensului. Ambiguitățile pe care le generează textul provoacă atenția cititorului, care riscă de altfel să alunece, în cazul unei lecturi mai puțin profunde, într-o deconcertare temeinică. Pistele false sunt însă, la rândul lor, anulate prin explicitări ulterioare. Textul îl obligă pe lector să stabilească filiații, relații conjuncturale, astfel încât cercul personajelor să se strângă și să devină „frecventabil”.
Transilvania, cea mai prosperă provincie românească, e surprinsă în ipostaze sumbre și deloc încurajatoare. Se răsfrâng asupra ei dezamăgirea unei revoluții confiscate (Jos Iliescu!, Jos comuniștii!), mineriada, impostura agresivă a unei noi/vechi clase și moartea care-și cască ochii din toate ungherele. Cele patru citate (elemente paratextuale) „ștanțate” pe prima pagină conțin substanța semantică a întregii cărți. Dezagregarea unei lumi, vidul devorator, nimicul ca esență reverberează fără-ncetare în pirueta fiecărui gest, fie el solemn, mimat sau inutil. Ritualizarea excesivă a vieții nu lasă loc de prea multă libertate individuală.
Mai sunt câteva zile până la Revelion, aflăm acest detaliu chiar de la începutul cărții, există și o scrisoare semnată și datată de Doamna Ster – 15 XII ’95, prin care Petru Șendrean, chiriaș în casa acesteia, e rugat să organizeze o licitație pentru a vinde patru tablouri. Acest interval de câteva zile e umplut însă de regretele, reveriile, amintirile și iluziile personajelor, se produce astfel o uimitoare dilatare temporală. Timpul începe să dospească, să acumuleze scenarii, să-și plimbe nestingherit trena prin hăul istoriei. Revelionul cu vânzare organizat de Petru Șendrean, asistent universitar, și Iolanda, fostă/viitoare iubită, constituie un eveniment inedit pentru un oraș de provincie. Trei din cele patru tablouri își vor găsi un proprietar (Ignat P. Brândușă) dornic să-și facă publicitate și să se lanseze în vârtejul politicii. Ceilalți participanți la petrecere se vor alege cu burțile mulțumite și cu satisfacția unei nopți pe cinste. Dar cartea nu se putea încheia în „focuri de artificii”, ci printr-o moarte simbolică și sacrificială. Flavius-Tiberius Moduna moare înjunghiat.
Ne trece prin fața ochilor o lume de învinși, pulverizată peste marginile ei naturale, destrămată și golită de sens, dar cu atât mai verosimilă. Fluxul emigrării disipează treptat diversitatea etnică, coloritul transilvan. Că sunt evrei, maghiari sau germani, locuitorii acestei provincii par să gândească la unison – viața-i în altă parte. Poate la Viena! Poate la Budapesta!
Romanul lui Horia Ursu e ușor ne­convențional, povestea pe care o răsfiră conține detalii câteodată anoste, felii mici și disparate ale unui cotidian abstrus, imagini fragmentate, reflecții subiective pătrunse de irizații tragicomice. Din inadecvarea la realitate apar umorul negru, ironia acidă, observația critică, gluma bufă. În marea lor majoritate, personajele lui Horia Ursu au pretenția unor intelectuali sau artiști ce se consideră demni de imortalizare, Grațian – „viitor fost mare regizor de film și viitor fost mare sculptor”, și nu ezită să utilizeze cu orice ocazie referințe livrești. Își trăiesc prețios acest tip de manifestare culturală, în ciuda faptului că realitatea îi contrazice sarcastic de fiecare dată – „Dacă un roman neterminat e socotit genial, unul nescris e încă și mai genial” sau „Istoria locală a capodoperelor nescrise conținea titluri demne de marile literaturi ale lumii.” Cred că una dintre preocupările autorului ține exclusiv de limbaj și de avatarurile limbajului în domeniul artistic. Spun astea pentru că Horia Ursu caută să evite stereotipiile, formulele înțepenite, iar când o face, cu intenție bineînțeles, „îngroșarea” produce efect ilar. Nu e ușor să scrii pagini critice despre critica artei și să nu cazi în capcana pe care acest demers o presupune. Relectura romanului. Obligatorie.
___________

Horia Ursu, Asediul Vienei. Editura Cartea Românească, 2007, 456 pag.

Articol apărut în revista Contrafort, 

Read Full Post »

 

328     Lectura s-a așezat. Și Kinderland, romanul Lilianei Corobca, nu mi se mai pare atât de bun. Nu că ar fi rău. Din contra, e scris bine, onest, cu multă corectitudine, ci în sensul că am motive serioase să nu-l mai bag într-un eventual  top 10 al romanului basarabean. Așa cum gândisem inițial.  Romanul începe promițător, reușind să contureze limitele unei lumi traumatizante, în fond e vorba despre copiii lăsați singuri acasă. Ai căror părinți sunt plecați la „bani lungi”. Copii care trăiesc alternativ mai multe vieți, sunt și copii, dar și maturi, suplinind cum pot absența părinților. Fiecare viață subminând-o (și paradoxal, îmbogățind-o) pe cealaltă. De aici întreaga dramă. E punctul forte al cărții. Un sat locuit doar de bătrâni și copii. Apoi, acea atmosfera  „magică” e întreținută de „credințele” copiilor, ei fac vrăji, cred în lucruri paranormale, manifestă  o sexualitate inocentă la prima vedere, dar inevitabilă. Ce copil nu a participat la astfel de jocuri nevinovate?! Inocența vine și  din modul cum înțelege o copilă de 12 ani să vorbească despre toate aceste lucruri. De fapt, întreg textul e trecut prin mintea acestei fetițe. Un merit incontestabil al autoarei. Numai că uneori de  sub mantia ingenuității ies la iveală adevărate mostre de cruzime – episodul Ștefănel și câinele.

Satul celor trei copii e și satul meu, căci orice sat are un iaz, o stână, nuci și ceva pădure, un orizont spre care tot privești. Un sat părăsit, în care fiecare a patra casă stă să cadă, nu mai are uși, ferestre, iar de la atâtea ploi și pereții (de lut) sunt plin de  scorburi. De-atâta singurătate animalele devin parteneri ai oamenilor, încearcă să le suplinească oarecum absența. Se întâmplă și în cartea Lilianei Corobca.

La pagina 95 am descoperit un dezacord, nu știu dacă e voit sau nu, spune așa – „Mila și mângâierea Domnului e ca raza soarelui […]”, ar fi trebuit – „Mila și mângâierea Domnului SUNT ca raza soarelui […]”. Autoarea reușește să topească mai multe percepții,  reprezentări specifice spațiului basarabean – Trăim bine, avem ce mânca. Iată la ce/cât se reduce bunăstarea. Realitatea cruntă a acestui topos e îndulcită pe alocuri (salutar) de umor. N-ai cum să nu zâmbești când o fetiță de 12 ani zice – Cresc generațiile astea tinere, care mai întâi se pupă, apoi învață a merge. Sau – […]deși nu-s deloc crăcănată, el singur e crăcănat[…].

Nu, nu cred că lectura s-a așezat definitiv, răsfoind acum cartea am avut din nou senzația că țin în mâini o carte foarte bună. Mai vedem. Nu spun nimic de Iepurii nu mor și nici  De veghe în lanul de secară, ci doar o să reiau o frază din Kinderland – Mama noastră se va întoarce și tata  se va întoarce și totul va fi ca înainte. Liliana Corobca a mizat pe simplitate și cred că i-a ieșit bine.

 

Liliana Corobca, Kinderland, Cartea Românească, 2013, 184 pag.

Read Full Post »

Niște comèdii

978-973-50-3467-2.promo        În general mă feresc de exclusivisme, relativitățile mi se par mai la îndemână și mai în măsură „să exprime adevărul”. O întâlnire cu o carte de Andrei Pleșu e de cele mai multe ori o bună ocazie de a te confrunta cu propriile limite. Dar nu e vorba „despre îngeri” și nici despre „parabole”, ci despre un titlu mai mundan, mai aproape de „ororile cotidianului rupestru”. Țin minte că în  Despre frumusețile uitate ale vieții scriitorul ne-a vorbit din plin și despre urâțenii. Nici vorbă de dominanța frumuseții. Asistam la o luptă  care pe care.  Cum poți scoate în evidență o frumusețe, dacă nu plasând-o, printr-un tertip imagisitic, lângă ceea ce pare opusul ei. În Comèdii la porțile Orientului lucrurile stau așijderea. Volumul cuprinde articole pe care Andrei Pleșu le-a publicat în Dilema, Jurnalul Național, Plai cu boi între anii 1993-2004.  Selecția a fost realizată de Radu Paraschivescu în baza unor criterii esențiale, mai simplu zis – umorul recreativ , râsul eliberator.

Ți se oferă însă toate motivele să-i tragi un bocet zgomotos. Caragiale e în fibra textelor scrise de Andrei Pleșu. Dacă îl voi citi/reciti o voi face prin „cel mai desăvârșit stilist al limbii române”. Am spus că „în general” mă feresc de exclusivisme, uneori însă e util să te pronunți mai apăsat.   Ni se livrează o imagine a României postdecembriste din care nu lipsesc impostura crasă, flatulațiile vieții politice, întâlnirile și situațiile deocheate, haosul tranziției, încremenirea tâmpă și explozia neașteptată. Dar la urma urmei și în fond – Que voulez-vous, nous sommes ici aux portes de l’Orient, où tout est pris à la légère.

Dincolo de conținutul propriu-zis al textelor,  contează (pentru mine) stilul în care sunt scrise, Andrei Pleșu „controlează„ limba română așa cum foarte puțini scriitori, eseiști reușesc.

 

Andrei Pleșu, Comèdii la porțile Orientului, Editura Humanitas, 2012, 256 pag.

Read Full Post »

312        Am spus-o. A fost anul poeziei. Nu știu să scriu despre poezie. Poezia e mult mai complicat de conceput și cere un efort critic pe măsură. E senzorială, volatilă, aproape lipsită de corporalitate. E o stare. Deschizi pumnul și nu găsești nimic. Dar îți simți pielea fierbinte. Cine vorbește într-o poezie? Să nu mai aud povești cu eul liric. La un curs pe care l-am frecventat acum câțiva ani ni se spunea că e vorba de o a patra persoana.  Apoi, după bătălie, ne-am tras sufletul – un titlu cam neobișnuit pentru un volum de poezie. Pe Bogdan – Alexandru Stănescu l-am citit cu poftă în volumul pe care-l semnează alături de Vasile Ernu. Despărțirea lor sfârșește într-o uniune culturală. Ce aș putea spune despre poezia lui Bogdan – Alexandru Stănescu? E livrescă, plină de referințe istorice, (mitologice), unele poeme mi-au adus aminte (ca ritm / respirație) de poezia lui Vasile Gârneț. Mi-au plăcut în mod special – Dar frumusețea ascunsă a lucrurilor?, Confortabil, Armonie în albastru și argintiu, Tataie (2002), Poem amânat (slava bogu).

Bogdan – Alexandru Stănescu, Apoi, după bătălie, ne-am tras sufletul, Ed. Cartea Românească, 2012, 65 pag.

Read Full Post »

Print       Anul literar basarabean mi  s-a părut mai slab decât cel precedent. E valabil și pentru anul literar românesc. A fost anul poeziei- Dan Sociu, Bogdan- Alexandru Stănescu, Radu Vancu, Anatol Grosu. Totuși, la o privire mai atentă observăm că au apărut câteva cărți importante și în Basarabia– romanul lui Aureliu Busuioc –  Și a fost noapte… (plin de candoare și speranță), două cărți de Gheorghe Erizanu, care nu mai publicase un volum de la debutul din 1995. Pe Gheorghe Erizanu mai degrabă l-am recitit decât citit. Textele sale au apărut inițial pe blog, au fost comentate, discutate, au provocat certuri între internauți, dispute intelectuale. Blogul Dlui Erizanu s-a transformat într-un spațiu cultural. Prefața scrisă de Eugen Lungu nu mai lasă loc de prea multe comentarii. Ale mele ar păli. Ar părea ridicole și puerile.

Însă. Am și eu aceași senzație că Dl. Erizanu ”aruncă” pe piață o nouă specie literară, neîncadrabilă. Se strecoară cu agilitatea unui scriitor ce nu s-a prea grăbit să-și etaleze talentul, dar care are certitudinea intimă că scrie bine. Oricând. Un editor- scriitor ce nu se sfiește să-și devoaleze tristețile, obsesiile, nemulțumirile, să ne „ardă” cu ironii fine sau să ne trimită conștiincios în parabolă. Dl. Erizanu face literatură. Ăsta e câștigul acestei cărți. Și găsește materie primă acolo unde nu prea ne-am aștepta. Bun de tot. Citit cu plăcere și tristețe, uneori. Știm că titlul ar fi trebuit să fie – Când miercuri era joi în loc de Miercuri când era joi. Prima variantă, cea care poate fi citită și pe blog, mi se pare mai inspirată. Lectura cărții e foarte utilă, avem parte de recomandări prețioase, cărți necesare pe care nu ar trebui să le ratăm. Mi-am însemnat câteva titluri.

Gheorghe Erizanu, Miercuri când era joi, Editura Arc, 2012, 160 pag.

Read Full Post »

317             Nu rupe gura târgului.  Se apropie pe undeva de Dan Lungu. Reciclează stereotipii. Are umor, uneori fin. Scrie bine. Registru lingvistic variat. Comparații reușite aproape întotdeauna. Deficit de materie epică, cum ar spune criticul. Început promițător. Emil Faure/Vasile Buliga. Ion Scutelnicu. Ambii orfani. Șobolanul narator. Atras de întunericul gurii lui Emil. Mijloc aerian.  Mai mult pamflet decât literatură. Ipochimeni și filistini. Parabola blocului. Accente distopice. Reeducare, mutare disciplinară. Faimosul decret împotriva avorturilor.  Tribunul  Adi și Cenaclul Flacăra. Două versuri: „Macarale- râd în soare argintii, / Macarale – în zori de zi.” Critică vitriolantă adresată atât comuniștilor, cât și disidenților. Arta proletcultistă. Cinism și meschinărie. Asta-i viața.  „La vremea aia, celulita nu era hulită, fiindcă semăna cu coaja de portocale, iar spre portocale toată lumea jinduia.” Gri-cenușiul comunist. Marele Cârmaci. Generația în blugi contrafăcuți. Gentleman și bolșevic.

Cătălin Mihuleac, Aventurile unui gentleman bolșevic, Ed. Cartea Românească, 2012, 240 pag.

Read Full Post »

Rostul unui jurnal e să facă totul mai suportabil

 trupul-stie-mai-mult-fals-jurnal-la-pupa-russa-1993-2000_1_produs       Mi-ar fi plăcut să-l cunosc pe Gheorghe Crăciun, eventual să-i fi fost student, chiar și unul aproape mediocru. Gheorghe Crăciun a dat literaturii române postdecembriste unul din cele mai bune romane – Pupa Russa. În 2013 va apărea la Editura Polirom încă un roman de-al său – Femei albastre, neterminat, rămas în manuscris. Autorul de care vorbesc acum mi se pare o personalitate complexă (știu că sintagma e nefericită și aproape devenită un clișeu), romancier (nu mai reiau aici și celelalte titluri), publicist (reducerea la scară) teoretician (a scos un curs de teorie literară la Editura Cartier) și poet, tentația poeziei  e pe deplin trăită și în Trupul știe mai mult. Fals jurnal la Pupa Russa (1993 – 2000). Daniel Cristea-Enache (dacă nu mă înșel) spunea într-un interviu că Pupa Russa trebuie citită obligatoriu  cu acest pseudojurnal. „Pseudo” – doar în legătură cu Pupa Russa, jurnal autentic în ce privește experiența culturală a autorului. În cele peste 240 de pagini ale Trupului.., trimiterile la Pupa Russa nu se prea aglomerează, romanul apare mai mult ca un deziderat, ca o proiecție de viitor. Așa s-a și întâmplat,  cea mai mare parte a romanului a fost scrisă după încheierea acestui jurnal. Și atunci la ce au servit caietele negru, verde, maro? Au pregătit terenul pentru Pupa Russa, un fel de încălzire a actului de creație. În caietul maro, prezența romanului e mai vizibilă, avem parte chiar și de  câteva fragmente.

Din Trupul știe mai mul. Fals jurnal la Pupa Russa (1993 – 2000) s-ar putea cita enorm. La rândul său și Gheorghe Crăciun citează din scriitori, filosofi ( Wittgenstein, Barthes, Cioran, Gombrowicz, Jung, Kundera ) pentru a-și argumenta pozițiile sau de cele mai dese ori pentru a combate o idee. Scriu ca să nu mă sinucid, se confesează scriitorul, sau pentru a amâna sfârșitul inexorabil, scriitura fiind și o lentă sinucidere. Obsesia limbajului, obsesia trupului (care știe întotdeauna mai multe), obsesia neputințelor sedimentate odată cu trecerea anilor, crevasa căscată între tinerețea sufletului și îmbătrânirea trupului, bovarismul firii umane (Leontina – o Madame Bovary a societății românești), ficționalitatea scrisului, literatura ca formă de re-cunoaștere, literatură ca autobiografie, scrisul – supremă formă de egoism sunt preocupările majore ale scriitorului Gheorghe Crăciun.

„Fals tratat de impudoare. Jurnal impudic. Lepădarea de piele. Lecția de anatomie. Vivisecții. Tăierea în patru. Ecorșeuri. Dincolo de piele. La capătul venelor. Terminații nervoase. Capilare de cerneală. Respirație alfabetică. Bisturiu. Suprimarea prin scris. Instincte și idei. Caiet de teze. Spațiu de locuit.”

Gheorghe Crăciun, Trupul știe mai mult. Fals jurnal la Pupa Russa (1993 – 2000), Ed.Paralela 45, 2006, 248 pag.

Read Full Post »

Ah!Madame Bovary!

doamnabovary_editiaaii-a,ingrijitasiprefatatadeioanpanzaru         Pe cine să condamni? Cine e vinovat că viața nu-i oferă ceea ce își dorește. Și chiar dacă i-ar fi oferit, ar mai fi intervenit la un moment dat plictisul și rutina?  Sau tot acolo s-ar fi ajuns? Citisem Madame Bovary prin clasa a opta, nu mai țineam minte mare lucru, uitasem și numele personajelor. Charles și Madame Bovary. Atât. Cred că romanul lui Flaubert va rămâne pentru mult timp unul din preferatele mele. Și poate ”preferat” nu e cuvântul potrivit. Scris la 1856, e străbătut de la un capăt la altul de modernitate. Modernitatea concepției și structurii, modernitatea discursului literar. Am impresia că relectura romanului m-a emoționat mai mult decât acum mulți ani. Poate e nefiresc. Când l-am citit prima oară, am fost atent doar la cele două personaje, Charles și Emma Bovary, dovadă că doar pe ele le-am reținut, acum am surprins mai bine complexitatea romanului –  larghețea descrierilor, introducerea în scenă a unor personaje, folosirea contrapunctului în crearea unei stări, întreg cadrul în care se desfășoară acțiunea, privirile celorlalte personaje, tiparele umane creionate excelent. Răul e mult mai verosimil decât binele. Splendoarea acestei cărți vine tocmai din imposibilitatea de a identifica un vinovat cert. E vinovată Madame Bovary că aspira la un alt mod de viață? Că era cultă și sensibilă, mult peste cei din mediul ei, că nu-și găsea un corespondent  în viața reală. E vinovat Charles că era un bărbat bun, sincer și tâmp, nerod câteodată. Oare nu sunt vinovați în aceeași măsură Rodolphe și Léon? Homais și Lheureux? Sau Doamna Lempereur care  cere bani pentru lecțiile de pian pe care nu le-a ținut.

Fără să vreau m-am identificat atât de mult cu Madame Bovary, cu obsesiile și frivolitățile ei. O admir, e o curajoasă. Și-n moarte. Ce moarte! Și doar moartea ei îl va trezi pe Charles. Și micuța Berthe, săraca de ea. Vorbesc despre aceste personaje de parcă ar fi oameni reali. Dar poate chiar sunt. Nu înțeleg de ce Emma Bovary e anatemizată de majoritatea cititorilor și de criticii literari. Ea e până la urmă singurul personaj care își trăiește viața cu prețul morții. Mai toate vocile afirmă – asistăm la decăderea implacabilă a unei femei. Dar oare ceilalți care profită de pe urma morții ei nu sunt părtași la decădere? Nu-mi rămâne decât să spun  – și eu sunt Madame Bovary!

P.S.

Cristian TEODORESCU, 9 noiembrie 2011, in Catavencii
Daca, de fapt, nu Flaubert se strecoara in pielea doamnei Bovary, ci o obliga pe ea sa intre in pielea lui? Provinciala asta naiva, amintiti-va, are o imaginatie atit de puternica si de bogata, incit se lasa sedusa de lumea ei interioara. Si incearca sa-i gaseasca echivalent in lumea reala.
Ghinionul ei e tocmai acest dar care o face sa metamorfozeze, in mintea ei, doi barbati mediocri carora le atribuie sentimente de care nici unul nu e in stare. Puterea ei de a transfigura realitatea se manifesta pe un material uman din care n-are ce scoate. E ca si cum un scriitor ar incerca sa metamorfozeze o lume populata de mediocritati si de caraghiosi intr-una a inteligentelor scapatoare si a personajelor de mare calibru, si care sa mai para si verosimila. Doamna Bovary e un Flaubert pe care lumea in care traieste il nefericeste, fiindca, oricit ar incerca s-o transfigureze, n-o poate altfel decit e.

Gustave Flaubert, Doamna Bovary, Ed. Polirom, 2007, 435 pag.

Read Full Post »

Jurnal

Anul literar românesc 2012. Mai slab decât 2011. Cel puțin la proză. Au apărut (au contat) :

Deplasarea spre roșu- Radu Mareș

Vârstele jocului. Strada cetății – Claudiu M. Florian

După Sodoma – Alexandru Ecovoiu

Parohia – Dan Coman (poate fi inclusă și la categoria – poezie)

Radu Aldulescu-  Cronicile genocidului

Jacob se hotărăște să iubească – Cătălin Dorian Florescu

Filip Florian – Toate bufnițele

Florina Ilis – Viețile paralele

Alte două romane au apărut la finalul anului și vor conta pentru anul literar 2013.

Aventurile unui gentleman bolșevic – Cătălin Mihuleac

Craii și Morții – Dan Stanca

Nici puțin, dar nici prea mult. Mai toți autorii nu sunt la prima carte și se pare că nimeni nu și-a depășit în calitate scrierile anterioare.

Poezie. Am reținut:

Vântureasa de plastic – Marius Chivu

Poezii naive și sentimentale – Dan Sociu

Apoi, după bătălie, ne-am tras sufletul – Bogdan Alexandru Stănescu (bun)

Frânghia înflorită – Radu Vancu (foarte bun)

Și încă două cărți excelente:

Parabolele lui Isus. Adevărul ca poveste – Andrei Pleșu

Ce rămâne William Faulkner si misterele tinutului Yoknapatawpha – Mircea Mihăieș

Din anul literar basarabean nu am înțeles mare lucru, dar aici s-ar putea să fiu eu vinovat. Ar fi totusi Aureliu Busuioc cu Și a fost noapte…

P.S. Tocmai ce am aflat de Anatol Grosu şi de epistola din filipeni.

Read Full Post »

Vin ploile

Alexandru Vlad, Ploile amare       Cu Ploile amare lucrurile au stat un pic altfel, mărturisesc că nu am ştiut de Alexandru Vlad până anul acesta (oare tinereţea poate fi o scuză credibilă?), decizia Uniunii Scriitorilor de a-i acorda Premiul pentru Proză pe anul 2011 mi s-a părut atunci inopinată, dar nici nu citisem cartea ca să fi putut contraargumenta, am rămas surprins şi îmi ziceam că, uite, din cele două romane pe care le consideram cu prima şansă a ieşit câştigător un al treilea. Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului şi Matei Brunul se detaşau, cel puţin la nivelul percepţiei publice, ca favorite certe, două romane cu o mai mare vizibilitate şi cu o mai bună intrare pe piaţa cărţii şi, implicit, în viaţa literară. În timp ce Ploile amare, apărută la Editura Charmides (Bistriţa), mai puţin cunoscută, nu prea a ajuns prin oraşele provinciei, chiar şi în Bucureşti se găseşte în continuare cu dificultate. Ceea ce s-ar arăta la prima vedere drept un handicap se poate transforma treptat într-un avantaj, o carte inaccesibilă e o carte dorită, jinduită, se înconjoară de un halou mitologizant. Însă, să recunoaştem, aceştia sunt factori externi ce nu pot modifica într-un anume sens valoarea intrinsecă a textului. Oricum am da-o, topurile de lectură, clasamentele juriilor de specialitate îşi au şi ele propria rânduială, nu le putem neglija, fixează nişte borne necesare.
      Raportarea Ploilor amare la celelalte două cărţi ale anului 2011 e cumva ine­vitabilă, pentru că încerci să pricepi decizia celui mai avizat juriu, şi o faci prin eliminare, în romanul Martei Petreu se întrezăresc niscaiva elemente biografice, cartea lui Lucian Dan Teodorovici e bine „lucrată”, cu o construcţie solidă, dar parcă prea evidentă (nu-i neapărat un „păcat” sau ceva de imputat, romanul a şi fost recent recompensat cu generosul Premiu Augustin Frăţilă), în Ploile amare, în schimb, aproape că lipseşte autorul, acesta se ascunde discret în spatele personajelor, devine invizibil. Particularitatea pe care o identifică Tudorel Urian ca fiind o marcă definitorie a cărţii – formidabila adecvare a stilului la conţinut – e poate cea mai elocventă în acest caz.
     Ar trebui să începem prin a spune că Ploile amare e o carte scrisă impecabil, nimic din inerţia sau orgoliul celui care ţine neapărat să demonstreze ceva, textul literar se apără de fiecare dată singur, adaptându-şi limbajul la realităţile pe care le consumă. Ca scriitură, romanul e unul tradiţionalist, nu s-a lăsat prins în mreaja cutumei postmoderniste, dar nici nu şi-a propus să o sfideze. Firescul exprimărilor, respiraţia molcomă a frazelor, descrierile poetice, observaţiile ironice şi uneori caustice îl situează pe autor mai aproape de experienţa literară şaizecistă, alături de prozatorii consacraţi.
     Acţiunea romanului se desfăşoară într-un sat izolat din Transilvania, judeţul Cluj, la aproape douăzeci de ani după colectivizare, sat asupra căruia cade pedeapsa diluviului apocaliptic, luni întregi de precipitaţii mai mult sau mai puţin susţinute, în care locuitorii nu mai ştiu dacă apele cresc sau se retrag, până şi cocoşii cântau a ploaie. Un loc al dezagregării, al dispariţiei iminente, ce pare o colonie de leproşi. Chiar şi cimitirul o ia la vale ca în Fiica norocului de Isabel Allende, dezgropându-şi morţii, aplatizând movilele, de parcă şi cei trecuţi dincolo s-ar face vinovaţi de un mare păcat. Alimentarea cu energie electrică e întreruptă, inundaţiile izolează aşezarea rurală şi, în consecinţă, e blocată aprovizionarea. Şcoala, biserica îşi suspendă activitatea, comunitatea subzistă din rezerve, din furat şi din contrabandă, ştirile (Kat va improviza un aparat radio) nu vorbesc despre dezastrul lor, ci despre dezastrele petrecute în alte ţări. O imagine recognoscibilă! Asistăm neputincioşi la drama unei comunităţi trecute prin colectivizare forţată şi supuse unor experienţe economico-sociale pernicioase. Ploile abrogă ordinea firească a lucrurilor, se petrec evenimente stranii, ilogice şi totuşi sătenii încearcă să se adapteze – Ploile acestea nesfârşite sunt ca o boală cronică cu care omul ajunge să convieţuiască. De la atâtea ploi parcă şi paginile cărţii devin jilave şi poartă în ele miros de igrasie.
      Textul lui Alexandru Vlad întruneşte criteriile unei parabole politice, reconstituie la scară redusă realitatea care a invadat o ţară întreagă. Un preşedinte/primar, Alexandru, încercând inutil ridicarea unui dig din postura de lider al comunităţii, mai mult ca o diversiune, conştient fiind de nereuşită, doctorul Dănilă, rememorându-şi etapele esenţiale ale vieţii şi întrebându-se unde n-a mers, unde a ratat, felcerul Kat – un personaj atipic în pei­sajul ruralităţii (raţiunea nealterată), brigadierul Brodea, fost preot şi fost deţinut, având în grijă galinaceele devenite între timp carnivore, autorul unor confesiuni ce par a fi adresate profesorului Pompiliu, ajuns în sat prin repartizare obligatorie şi trăind o poveste amoroasă cu soţia preşedintelui, Marta, şi singurul „evadat” din strânsoarea apelor. Unele personaje dobândesc o statură compoziţională specifică literaturii sud-americane. Kat, un tip subţire, am putea zice că era atât de slab încât părea mereu privit din profil, Îngeraşul, un fel de Sfântuleţ al contrabandei, Anca, un personaj fabulos ce-i va bântui şi-n viaţă, şi-n moarte pe localnici, până când îi va fi descoperit scheletul alături de cel al activistului, dedesubtul obeliscului.
     Ploile amare dezvoltă protuberanţe de roman gotic, închis, întunecat şi doar finalul e întrucâtva aducător de speranţă. Viaţa îşi reia firul de la capăt odată ce satul a fost supus unei exorcizări colective. Meritul incontestabil al lui Alexandru Vlad constă în sobrietatea caldă şi înţelegătoare faţă de propriile personaje, pe care nu le urăşte, le lasă să vorbească şi le cercetează fără a manifesta preferinţe, e chiar dificil să identificăm personajul central. Poate fi Brodea, Pompiliu, Alexandru sau Anca, pentru că ea generează intriga şi conflictul.
Perioada comunistă constituie un teren fertil pentru scriitorii români de azi, obsesia trecutului îi urmăreşte necontenit şi ne face să ne punem următoarea întrebare – când va apărea un roman al rupturii, al despărţirii şi al eliberării de greaua moştenire? ApariţiaPloilor amare, ca şi a celorlalte două romane invocate aici, demonstrează că scriitorii români (conştiinţa românească) încă nu şi-au încheiat socotelile cu vechiul regim.
 
 Alexandru Vlad, Ploile amare, Editura Charmides, 2011, 446 pag.
 
 Articol publicat în revista Contrafort, 

Read Full Post »

The Eye

ochiul-3175         După Nabokov ar ieși că sunt idiot. Am citit Ochiul și nu m-am prins. Un basarabean nu ar spune niciodată – nu m-am prins. El ar spune – nu mi-am dat seama. Să reiau. Nu mi-am dat seama că naratorul e chiar Smurov sau că Smurov e chiar naratorul. Aveam nevoie de o asemenea lectură, pentru că socialul e poziționat mult în spate, aproape nu contează că în Rusia se purta un război civil, că rușii albi, aristocrati, împânziseră Europa Occidentală. Contează construcția textului, contează segmentarea și dilatarea temporală. O secvență, un gest, o schiță care în mod normal durează o fărâmă de secundă. Mai bine nu aș spune – durează, ci se stinge. Devine dintr-o dată încăpătoare, voluminoasă, observându-și în detaliu orice (in)flexiune. Literatura își orientează privirea către propria zămislire. Nabokov zice că  se bucură cu adevărat de textul Ochiului doar cel care înțelege de la început relația Smurov- narator. Eu mi-am dat seama mai spre sfîrșit, dar pot confirma că bucuria nu mi-a fost diminuată. Am revenit apoi asupra textului, am căutat indicii în primele pagini, dar tot nu le-am găsit. Deci sunt idiot.

p.s Mi se pare ca Nabokov exprimă o concepție textualistă asupra literaturii. Lumea textului e mai importantă decât lumea însăși, o subminează pe cea exterioară.

Vladimir Nabokov, Ochiul, Ed. Polirom, 2008,  160 pag.

Read Full Post »

mkt-10061625-4fb167e8452fd_350x350c_8rvv          Octogenarul Aureliu Busuioc și- a permis în ultima sa carte – Și a fost noapte… câteva drăgălășenii literare sau mai bine-zis candori textuale. Lenza și Werner.

–          Bine ai venit în Austria, Lența! Mă mai iubești?

–          Sunt virgină, Werner…

Cartea mi-a lăsat impresia că Aureliu Busuioc e nostalgic după propria viață, după propria tinerețe, iar personajele sunt mai mult un fel de paravan în spatele căruia autorul își poate da frâu liber sentimetelor. E emoționant să citeșeti astfel de texte aparținând unui scriitor de peste 80 de ani, foarte tânăr în intimitatea gândurilor sale. Romanele lui A.B, începând cu Singur în fața dragostei, cred că au constituit un  câștig palpabil pentru literatura română din Basarabia, sunt scrise într-o limbă română fluentă, cursivă, nu ignoră neologismul. E un merit incontestabil. Poate că nu ai scris o mare literatură, dar ai păstrat limba din care altii, poate mai talentați, își vor extrage nectarul/filonul inspirației.

Aureliu Busuioc, Și a fost noapte…, Ed. Cartier, 2012, 125 pag.

Read Full Post »

         Oare cum a fost perceput în epocă romanul lui Sorin Titel – Lunga călătorie a prizonierului? Zic astea pentru că mesajul romanului e evident, e unul mai mult decât explicit, chiar dacă textul e îmbrăcat scriitoricește într-o poetică inofensivă. În ultima vreme mi-au picat doar cărți triste, apăsătoare, cărți care m-au plouat și descurajat într-o bună măsură. Dar nu pentru că ar fi slabe, ci pentru că mi-au devoalat o realitate deloc încurajatoare.  Nici Nostalgia lui Cărtărescu nu e mai optimistă, nici Postmodernismul românesc nu mi-a prilejuit prea multe momente de bucurie. Trăim într-o lume fără ieșire, idolatrizăm din naivitate și incultură occidentul (oricum e cea mai bună lume care a fost inventată vreodată), dar citești un Houellebecq și ți se taie elanul. Citind postmodernismul am avut așa o senzație de inutilitate, niște imitatori stângaci suntem, apoi mi-am dat seama că din postmodernism eu aleg doar ce îmi convine (poate că e și principalul său merit, se știe că denunță orice totalitarism) și sunt mai aproape de postmodernismul blând, incipient, cel venit în continuarea modernismului. Nu pot totuși accepta ideea renunțării la sens, la ordine, m-aș simți cam deconcertat într-o astfel de lume.

      Recunoaștem doar ceea ce am mai văzut cândva. Să revin la prizonier- accente de teatru al absurdului, de En attendant Godot, de Kafka, de Viața pe un peron, de distopii în care indivizii își pierd memoria, de hamster pe roată, de acces limitat,  de individ strivit într-o lume amnezică  în care nu mai știi cine e victima și cine e călăul, o lume fără orizont sau mai bine zis doar cu orizonturi naturale ce abia pot fi contemplate parcă pentru a te apăsa mai mult și a-ți sugera cât de mic și neînsemnat ești (mama rodina).

Sorin Titel, Lunga călătorie a prizonierului, Ed. Albatros, Buc., 1991, 86 pag.

Read Full Post »

       Roberto Bolaño a trăit doar 50 de ani. A scris câteva cărți ce-l așază în galeria marilor scriitori sud-americani. Chilianul Roberto Bolaño s-a născut în 1953 și a murit în 2003.  Pentru mine, cea mai bună literatură e cea sud-americană, Llosa, Marquez, Fuentes, Asturias, Sábato, Sepúlveda. Ar trebui să spun și Cortázar și Borges și Adolfo Bioy Casares, însă din acești  scriitori abia de am citit câteva texte. Mi se pare un lucru esențial să scrii câteva rânduri după fiecare lectură, te limpezește, îți decantează percepțiile și apoi te și ajută, e o formă de jurnal și de mărturisire curativă, pentru că receptarea continuă, nu sfârșește odată cu închiderea cărții, îți mai pui întrebări, mai stabilești relații textuale, cauți asemănări și analogii.

      Scriitura lui Roberto Bolaño poartă în sine particularitățile literaturii sud-americane, dar în același timp se și desparte de modernismul ei, glisând spre un postmodernism iminent. Textul mimează o aparentă fragmentare, își asumă și un anumit dozaj de ambiguitate, operează cu imagini vizuale violente, incertitudinile, părțile nevăzute sunt mai tulburătoare decât evidentul. Chile nu a scăpat de dictatură, deși a fost și este una din cele mai democratice și prospere țări sud-americane. Protagonistul Carlos Wieder, de origine germană, își arată adevărata față în timpul regimului lui Pinochet, dacă până atunci vizita cercurile de poezie, scria el însuși texte ce păreau că nu-l reprezintă, pentru că nu-și ducea sinceritatea până la capăt, mai târziu va scrie versuri într-un mod inedit, pe cer, pilotând un avion. Va scrie versete biblice, fraze ambigue, trimițând sugestiv la poetica asasinatelor pe care le-a comis. Își omoară foștii parteneri, le fotografiază trupurile și apoi organizează o expoziție de fotografie, de parcă ar dori să se deconspire sau să-și etaleze adevărata natură. Un astfel de personaj, deși mai uman și mai vizibil în curgerea faptelor, ar fi și Maximilian Aue, protagonistul lui Littell, numai că acesta din urmă are o circumstanță atenuantă – era război. Carlos Wieder e un criminal sadea, frustrat și obsedat. Vinovații pot fi cu greu găsiți, doar în final Carlos își primește pedeapsa. Dar cui îi mai pasă.

      O stea îndepărtată, despre acest roman am vorbit aici, mă încurajează să merg și spre Nocturnă în Chile și spre celelalte volume de povestiri. Câteodată mă gândesc că literatură bună nu poate fi decât tristă.

O stea îndepărtată, Roberto Bolaño, Curtea Veche, 2008, 160 pag.

Read Full Post »

         În ultimele două decenii, odată cu dezintegrarea vechiului regim comunist, tendința de a plasa jurnalul la periferia literaturii și-a micșorat intensitatea. Publicarea Jurnalului lui Mihail Sebastian, în anul 1996, a reprezentat un adevărat eveniment cultural, Alina Mungiu-Pippidi declara recent, în cadrul unei emisiuni televizate, că Jurnalul lui Mihail Sebastian e una dintre puținele cărți ce pot fi recomandate fără ezitare unui străin avid să înțeleagă România secolului XX. Există, cu siguranță, mai multe asemenea titluri, Editura Humanitas conduce detașat la acest capitol, editând și reeditând cu generozitate o serie de autori care prin scrierile lor (memorii, jurnale, confesiuni) înlătură vălul de pe cele mai întunecate perioade ale istoriei recente sau, pur și simplu, își înregistrează cu acribie ritualul propriei existențe, dintr-un imbold de igienă spirituală.
        Unele voci consacrate (Eugen Simion) vorbesc de ficțiunea jurnalului intim, de genurile biograficului dintr-o perspectivă inedită, estetizantă, contrazicând ideea lovinesciană care nu credita jurnalul intim cu valoare estetică. Oare diaristul e cu adevărat sincer în demersul său? Nu are cumva impresia că (deși singur la masa de scris) e privit de peste umăr de un personaj invizibil, dar care se interpune astuțios între conștiința acestuia și pagina albă, modificând astfel gradul de sinceritate? Când dispar certitudinile, apare literatura.
       Confesiunile unui cafegiu, scrisă de „armenașul” Gheorghe Florescu, reprezintă o apariție atipică în peisajul genului memorialistic. Confesiunile sunt scrise post-factum, pe parcursul a 4 ani, 2003-2007, dar avem câteva indicii că au existat note și însemnări frugale, schițe de buzunar de mai-nainte. Vom pătrunde în culisele istoriei pe uși dosite, pe căi bătătorite doar de potentații zilei de ieri (și de azi) și vom fi martori firești la denaturarea vieții politice, culturale, economice a unei țări obligate să-și mutileze conștiința. Gheorghe Florescu scrie o istorie neoficială, deloc scorțoasă, en détail, bine documentată, trăită pe propria piele (cei trei ani de pușcărie), dar impregnată cu substanța autenticității și a datoriei morale. Biografia autorului e pe măsura cărții pe care o scrie, ieșită din comun: se naște în 1944, în timpul bombardamentelor anglo-americane, își vede tatăl arestat și condamnat pentru colaboraționism, devine băiat de prăvălie, termină liceul, dar nu-și mai continuă studiile, face armata, intră în comerțul de stat, preia apoi magazinul de cafea și dulciuri al vestitului Avedis Carabelian, scapă ca prin miracol din cutremurul din ’77, închizând prăvălia cu 15 minute mai devreme. Luptă în anii ’80 pentru aprovizionarea magazinului său, tot mai dificilă și mai riscantă, e arestat în ’85 și condamnat la 11 ani de recluziune, dar va fi eliberat după trei ani în urma marelui decret de grațiere. Trăiește revoluția și-i anticipează imediat destinul (convertirea comuniștilor la democrație), în ’90 suferă un accident vascular cerebral, în urma căruia va învăța să scrie cu mâna stângă. Și scrie o carte.
        Inevitabil, ajungem la uzitata analogie – o radiografie a societății, căci așa ni se înfățișează confesiunile cafegiului, extrem de generoase cu indiscrețiile cititorului. În statul român socialist multilateral dezvoltat își fac loc mai multe lumi, ale căror trasee se intersectează nefast de cele mai multe ori; pe de o parte e marea masă de muncitori, de țărani, de oameni simpli, de intelectuali căzuți în dizgrație, de condamnați, iar pe de alta stau bine înțepenite aparatul administrativ și serviciile sale, securitatea, miliția, DIE, membrii de frunte ai PCR cu toată suita lor nomenclaturistă. Iar autorul pică undeva la mijloc, în postura unui intermediar, și-i surprinde clivajele, angoasele, convulsiile și confruntările, intrigile și delațiunile. Se află mereu în siajul evenimentelor.
       Gheorghe Florescu atinge în confesiunile sale cele mai sensibile subiecte – demolarea Bucureștiului, abuzurile și cinismul securității (deasupra noastră e doar cerulcine mișcă nu mai mișcă), interzicerea avorturilor, criza alimentelor (cozile uriașe), cazurile Pacepa și Ștefănescu, spațiul concentraționar, marea contrabandă, își face de multe ori mea culpa, nu se sustrage vinii colective și manifestă înțelegere și toleranță față de cei ce au greșit mai mult sau mai puțin voit, marii vinovați nu vor fi pedepsiți niciodată. Nu putem omite fragmentele cu accente distopice și absurde – moartea lui Stalin, înscăunarea Marelui Cârmaci. Autorul deconspiră mecanismele de intimidare, de hărțuire ale Securității, inechitatea socială (nici vorbă de mult invocata egalitate), anumite segmente ale populației fiind tratate preferențial.
        Magazinul de cafea al lui Gheorghe Florescu devine în anii de restriște o nouă Capșa, un refugiu al culturii și al bunului-simț, al umorului izbăvitor (cu fiecare nou decret creștea numărul bancurilor) și al dezinvolturii, al libertății spiritului și al nădejdii imaculate. Se întâlnesc aici cele mai sonore nume ale protipendadei bucureștene – Nichita Stănescu, Marin Preda, Florin Piersic, Alexandru Rosetti, Romulus Vulpescu, Nicolae Carandino, Leon Kalustian, Harry Brauner, Gabi Mihăilescu, Emil Botta, Ion Băieșu, Toma Caragiu, Amza Pellea, Mișu Fotino, Victor Rebengiuc, Nicolae Dinică, Ștefan Tapalagă, Florian Potra, Stefan Aug. Doinaș, Ion Popescu-Gopo etc. Crochiuri umane prezentate dintr-un alt unghi, firesc și îngăduitor, ce pot aduce anumite clarificări și asupra personalităților vizate. E pusă în discuție relația scriitor-regim. Gheorghe Florescu are chiar motive de mândrie – „[…] licorile rare și cafeaua Avedis au avut un rol deosebit, în acele timpuri, în istoria literaturii române.”
       Și, dacă tot suntem la capitolul confesiuni, propun spre lectură un fragment din jurnalul cărtărescian, Zen, un jurnal la jurnal – „Citesc o carte care consună cumva cu străvechiul meu depozit de amintiri, căci reface o lume care – chiar dacă am fost un marginal și-un neinițiat al ei – îmi e familiară: lumea oarbă, imanentă, fără orizont în care trăiau ai mei, în care-am trăit și eu pân-am descoperit cărțile, lumea în sensul de „lume, lume, lume” și de „lume, soro lume”. E neașteptata confesiune a unui om de 65 de ani care își scrie prima carte cu memoria monstruoasă a lui Joyce și cu amoralismul ușor amuzat al unui „juvete” care se descurcă.Confesiunile unui cafegiu, a tatălui lui Vali. Suflul inițial, genealogiile încurcate în care brusc apare câte-un detaliu greu credibil în poezia sa – autorul se naște-ntr-o biserică, în timpul bombardamentelor, cutare e botezat în lapte, personaje celebre se amestecă-n istoria neamului, ca-n Ragtime sau Pynchon – , te sperie: dom-le, nu cumva suntem în fața unei capodopere căzute din cer, în afara lumii și istoriei literare? Alta nici nu se află la noi cu, poate, excepția amintirilor Aniței Nandriș. Din câte îmi dau seama, aflat pe la pagina 60, lucrurile se mai potolesc, dar urmează totuși încă 400 și ceva de pagini. O carte care te aduce cu picioarele pe pământ, te face să vezi diferența între viața care se risipește-n bibliotecă și viața care se viețuiește. Și e așa de ciudat – și plăcut – că omul ăsta a ieșit la lumină din vecinătatea noastră, dinspre Teo și Vali, prietenii noștri apropiați. De mult timp n-am mai citit o carte cu așa o pasiune (pe care-n ultimul timp nu mi-o mai trezește în nici un fel ficțiunea).”
       Din această incursiune, miraculoasă, în vintrele istoriei iese la iveală o confesiune memorabilă, zguduitoare, care ne dă speranța că, totuși, trăim astăzi într-o lume mai bună. În Confesiunile unui cafegiu, Gheorghe Florescu devine un scriitor de conștiință și îmbogățește, retroactiv, sertarul literaturii române. Și pentru a încheia într-un ton optimist și degajat, am putea spune că mulți cititori, încă necafegii, s-ar putea converti la această „licoare magică”.
_______________
Gheorghe FlorescuConfesiunile unui cafegiuEditura Humanitas, 2008

Articol publicat în revista Contrafort,

Read Full Post »

Zece romane

Ian McEwan – Grădina de ciment

Milan Kundera – Lentoarea

Thomas Pynchon – Strigarea lotului 49

Italo Calvino – Orașele invizibile

Kurt Vonnegut – Abatorul cinci

Saul Bellow – Ravelstein

J.M. Coetzee – Dezonoare

Herta Muller- Leagănul respirației

Peter Esterhazy – O femeie

Michel Houellebecq – Platforma

Zece romane obligatorii pentru masteranzii Litere Brașov, an I, sem. I

Read Full Post »

         E bine, uneori, să lași ceva timp până să scrii despre o carte, să ți se limpezească ideile, să ți se domolească avântul receptării,  dar nici să treacă prea mult pentru că riști să aluneci pe o altă pantă, adică să rămâi cu o imagine încețoșată a cărții. Să scrii despre o carte înseamnă să-ți fixezi propria bornă după care să te ghidezi ulterior, să o integrezi în propriul tău sistem de valori, să o gândești, să reflectezi asupra subiectului expus, să stabilești ierarhii (subiective), să faci analogii de unde ai putea mai târziu extrage esențe tari, indelebile.

        După ce criterii ne alegem cărțile? Notorietatea autorilor (decesul unui autor), un premiu special, o recomandare de la un prieten, o obligație de lectură (se mai întâmplă), o preferință pentru un anumit gen literar,  titlul cărții,  ar fi răspunsuri rapide și la îndemână. Breviar pentru păstrarea clipelor întrunește chiar mai multe criterii din cele enumerate mai sus, însă pe mine, dincolo de personalitatea impunătoare a lui Alexandru Paleologu, ținuta morală, să nu uităm că e printre puținii intelectuali români care și-a asumat public colaborarea cu Securitatea,  m-a atras titlul, sonoritatea și interferența sensurilor – breviarul ( o lucrare ce conține noțiuni sumare/ carte de rugăciuni), pentru păstrarea (un scop bine definit, vizează în esență durabilitatea, persistența) și clipele (sclipirea, fâlfâitul unor aripi, zvâcnetul, chiar timpul, dacă privim clipele în diacronie,  ca o înlănțuire).

         Cartea prilejuiește discuții între Alexandru Paleologu și mult mai tânărul său interlocutor, Filip-Lucian Iorga, extrapolând am putea afirma că în paginile cărții se întâlnesc plăcerea istorisirii și  disponibilitatea receptării, farmecul avuabil  al senectuții și jovialitatea interogatoare a tinereții. Filip-Lucian Iorga e cel care formulează întrebările, își manifestă curiozitățile culturale și nu numai, iar Alexandru Paleologu, cu o vervă  neobișnuită,  seducătoare, scrutează epoci demult apuse, dar în care se regăsește (sau nu) la un moment dat ca personaj și ne oferă o imagine asupra relațiilor interumane din interbelic, o frescă  din care se întrezăresc ierarhii sociale consolidate și așezate pe un principiu al respectului reciproc,   ne descrie o lume normală ce a intrat apoi într-un declin inconturnabil. Ar trebui să spunem că nu doar reprezentarea vremurilor apuse face deliciul și subiectul  acestei cărți-confesiuni, ci și contemplarea acelei lumi, plasarea ei într-o ipostază comparativă atât cu Evul Mediu (epoca de aur, afirmă autorul), cât și cu societatea actuală. Căci, cum te poți înțelege/percepe mai bine, decât invocând alteritatea și diferența? Alexandru Paleologu ne propune o  spectaculoasă  definiție a confortului – Confortul e o sălbăticie și o mârlănie și a fost inventat de țoapele parvenite; iar forma lui extremă seamănă cu moartea. […] Problema confortului s-a pus abia atunci când  a sărăcit lumea, înainte nu se punea.  Nu numai confortul, ci și alte manifestări umane, eroismul, agoniseala (bogații tranziției au o mentalitate de săraci), iubirea, trădarea sunt privite dintr-o perspectivă mai puțin frecventabilă. Întotdeaun există și un revers al medaliei. Nu putem sări peste episodul în care ne sunt motivate convingerile sale monarhiste, să fii copil și să-i strigi regelui Ferdinand că are urechile lungi, iar regele să-ți zâmbească, să te ia în brațe și să te pupe! Cum să nu devii monarhist?!

       Și cum se putea să nu se vorbească despre cărți? Autorul își dezvăluie preferințele literare (Candide, Don Quijote, Demonii, Idiotul) și observăm că trăiește o puternică pasiune pentru romanul Război și Pace, pe care l-a citit de 14 ori. Amintirile sunt vii, palpabile, reale am putea spune, ne vom întâlni în astă carte cu boieri și domnițe, ne vom plimba prin conace și moșii, vom trece și pe la Capșa, nu se poate altfel, vom asculta muzică adevărată, Mozart, dacă ne e permis; vom deambula pe Calea Victoriei, vom decela tentația legionarismului, vom citi expresii grave, înțelepte – istoria se repetă pentru că nu se citește, vom încerca să înțelegem Despărțirea de Noica și vom vedea cum te poți mântui prin frumos.

       Mai există un personaj în carte, nu e la vedere, stă ascuns după draperiile cuvintelor, dar îi resimțim prezența și farmecul – Femeia. Alexandru Paleologu nu-și escamotează umorile, frivolitățile, iscușeniile, are convingerea că hedonismul rațional și snobismul bine cântărit se pot metamorfoza în virtuți. Că tot veni vorba de femei, trei nume – Jeni Acterian, Martha Bibescu, Alice Voinescu, au ținut câte un jurnal, cred că lumea interbelicului, atât cât este astăzi conoscută, reconstituită, li se datorează într-o bună măsură și lor.

       Nu vom împărtăși aceleași concepții cu autorul de fiecare dată, pentru Alexandru Paleologu postmodernismul e zero, nu există. E numai o vorbă care umple gura snobilor.  Și vom mai remarca o accentuată predispoziție pentru utilizarea unor cuvinte dintr-un anumit registru, un abuz am impresia – prost, idiot, imbecil, etc. Autorul apelează deseori la cuvântul – a asuma, dar îi conferă un alt sens decât cel cu care sunt obișnuit – asum că… Alte câteva observații legate de limbă sau mai bine zis de convertirea stilului în greșeală flagrantă – „De exemplu, pe vremuri, boierii valahi făcea (ha!) dezacorduri nu din ignoranță, ci tocmai ca să-și sublinieze  apartenența la o clasă: „Ăștia doarme, dom’le, la ora asta”, „Ăștia pierde la afacerea asta”. Nu erau greșeli de limbă, ci o manieră de a vorbi, eleganța de a nu vorbi prea corect.”

(Alexandru Paleologu în dialog cu Filip-Lucian Iorga, Breviar pentru păstrarea clipelor, Ed. Humanitas, 2005, 230 pag)

Read Full Post »

          „Iar din Kostas Venetis va rămâne numai povestea, pentru care eşti răspunzător, fie ea adevărată sau născocită.”
 
Printre titlurile care au dominat anul literar românesc 2011 se regăseşte şi romanul lui Octavian Soviany, Viaţa lui Kostas Venetis. E poate cea mai neobişnuită apariţie, sfidătoare şi inteligentă, ironică şi incitantă; garnisită cu picanterii şi delicii literare, ar putea fi supusă atât unei grile de receptare estetice (mai ales), cât şi uneia istorico-sociale (de ce nu?). Sunt mai multe poveşti cu duble sau triple semnificaţii (intenţii), fapt ce face din Viaţa lui Kostas Venetis un roman la care se poate ajunge relativ uşor, fiecare cititor accesând cel puţin una dintre interpretări, astfel încât lectura să devină valabilă.
Acţiunea romanului se profilează pe fundalul incert al mijlocului de secol XIX, glisând apoi spasmodic spre secolul XX (Kostas mărturiseşte de pe patul de moarte – au trecut de atunci treizeci de ani). Kostas Venetis îşi începe aventura existenţială în satul său din împrejurimile Thessalonicului, conştient fiind că a intrat în viaţă oarecum stângaci, cu o moştenire a răului de care nu se poate debarasa (pe care o va numi repetitiv şi angoasant – strâmbătate) şi care îl va urmări întreaga viaţă. Din acest unghi de vedere Kostas e un personaj tragic, un damnat. După o copilărie traumatizantă în care suportă diverse abuzuri fizice şi morale, uneori cu acceptul propriu, oscilând între plăcerea desfrâului şi manifestări bigote, protagonistul ajunge pe pământ românesc (martor la Războiul de Independenţă), unde va cădea în slujba lui beizadea Mihalache, iar din această clipă Kostas e aşezat sub o autoritate anarhistă (un ochi fioros) de neînduplecat şi astfel lucrurile iau o turnură spectaculoasă (şi gravă), pe care doar lectura romanului o poate devoala.
Revenind la orchestraţia textuală, constatăm că autorul apelează la diverse tehnici narative, specifice atât modernităţii (a se vedea jocul intertextual, cu recitiri şi reinterpretări ale preceptelor religioase), cât şi unor formule clasice, cum ar fi recuzarea discursului, atenţionându-ne chiar din preambulul romanului („Strădania mea a fost să traduc cât mai exact, lăsând necorectate atât erorile de stil cele mai grosolane, cât şi repetiţiile cele mai evidente”), sau crearea unui continuu orizont de aşteptare – despre asta am să-ţi povestesc mai târziu. Ni se sugerează printr-un subterfugiu literar o pseudopaternitate asupra textului şi ideea că orice scriitor e în esenţă un traducător al propriei experienţe culturale. Mărturia lui Kostas, încredinţată Nemţoaicei – mai tânărul său partener de viaţă, conţine şi istoriile unor personaje cu care el, Kostas, şi-a intersectat destinul – istoria părintelui Loukas (care vine cu o altă istorie – cea a pustnicului), istoria Kivei, istoria lui Yussuf, povestea lui Manoil, istoria lui Aleppo Aleppi şi alte câteva cuvântări aparţinând altor personaje, dar reluate de Kostas şi aşezate pe hârtie de Nemţoaică (care nu ezită să strecoare şi propria poveste, în ciuda avertismentelor stăpânului („[…] tu s-o pui pe hârtie întocmai, fără să laşi deoparte nimic sau să adaugiceva de la tine”) sau chiar să scrie un alt final („Cu vremea, povestea lui Kostas Venetis se prefăcea tot mai mult într-o poveste inventată de mine”). Asistăm, aşadar, la un lung proces de mistificare şi ficţionalizare („Unele din lucrurile pe care ţi le povestesc s-au petrecut poate cu adevărat, altele doar în vis şi în închipuire. Fiecare dintre noi are o viaţă visată şi o viaţă trăită, între care nu trebuie însă să facem nici o deosebire, […]”), din care va rezulta o istorie de-a dreptul halucinantă, culminând cu momentul în care muribundul Kostas sare din pat şi îşi continuă singur povestea, scriind. Avem, până la urmă, o carte scrisă de autori colectivi!
Dacă i se poate reproşa ceva autorului, lucru aproape imposibil din cauza refuzului paternităţii textului, aceasta ţine de aplicarea aceleiaşi structuri relaţionale între mai multe personaje, un tipic reluat întocmai – aproape cu toţii sunt invertiţi, narcisişti, cu apucături de supraom dostoievskian („[…] mă socoteam mai presus de toţi ceilalţi oameni”), de fiecare dată existând un dominator şi un dominat, un maestru şi un emul. Similarităţi de compoziţie ce pot fi remarcate cu uşurinţă.
Experienţele de care au parte  personajele l-ar putea oripila pe cititor în timpul lecturii, dar ele rămân acceptabile atâta vreme cât se desfăşoară strict în zona ficţiunii literare. Cartea nu poate fi acuzată de imoralitate întrucât principala ei miză e una estetică, iar criteriile de judecată sunt diferite de cele ale codului penal. Kostas Venetis ar putea fi un pretext narativ pentru un autor îndrăgostit de limba în care scrie, iar adevăratul personaj să fie chiar limba română, neaoşă şi mustoasă, scoasă la suprafaţă prin expresii populare, argotice sau prin vocabule arhaice (başoaldă, malahie, palicar, arzoaie, bulumac, purcoi, sâlhui, cimotie, modru, ostreţ, brăcinar, ciopor, pataşcă, ştremeleag, năsărâmbă, gubav, angara, cărpănos, gheşeft, hartan, chişiţă, popreală, rădvan, zamparagiu, lotru). Păstrând proporţiile, am putea afirma că romanul Viaţa lui Kostas Venetis este Lolita lui Octavian Soviany.
Spre sfârşitul romanului cadrul istoric e din ce în ce mai bine conturat, se întrevăd iţele intrigilor politice, comploturi şi asasinate ce vor prefigura evoluţia evenimentelor ulterioare. Viaţa lui Kostas Venetis traduce şi o istorie a cruzimii, o inevitabilă prezenţă a răului în lume, o lume în care peste orice destin cade mângâietor şi sarcastic ghilotina. O lectură din perspectivă istorico-socială, aşa cum anunţam la începutul cronicii, poate genera epifanii, recunoaştem în carte o epocă tumultuoasă, reconstruită cu migală şi cu un incontestabil talent narativ.
Atunci când autorul semnalează în partea introductivă a cărţii caracterul arhivistic al operei sale, nu o face din certitudine, ci mai degrabă cu intenţia de a fi contrazis.
____________
Octavian Soviany, Viaţa lui Kostas VenetisEditura Cartea Românească, 2011, 416 pag.

Articol publicat în revista Contrafort –  

Read Full Post »

          Nu cred că literatura română postdecembristă nu se ridică la valoarea celei de dinainte, dincolo de apartenența la o mișcare literară sau la un anume gen. Poate că această impresie izvorăște dintr-un dezechilibru al  lecturii, în sensul că am citit mai multe titluri apărute după 90, ar trebuie să-mi reorientez atenția și spre cărțile lansate în anii șaizeci, iar pe unele chiar să le recitesc, cum ar fi Moromeții, etc. Postmodernismul, am din nou impresia (am doar impresii), se adresează cititorului instruit, chiar educat în ale lecturii, așa se explică nenumăratele rupturi, hopuri, decalaje, neconcordanțe, inadvertențe din textul postmodernist. Textul postmodernist aproape că decretează inteligența cititorului, însă nu-i chiar așa.

(Nu are legătură cu ce scriu acum. A îmi citește dintr-o revistă –

O femeie de 82 de ani: Ador încă atâtea lucruri: să urmăresc o partidă bună de tenis, petrecerile, peisajul rural, marea, dansul, băieții… Da, încă iubesc băieții.)

       Există scriitori care nu te dezamăgesc, Llosa nu mi-a înșelat așteptările niciodată și nici Mircea Cărtărescu, atât cât am citit. Ultima sa carte, Ochiul căprui al dragostei noastre, ar putea fi asemuită cu o partitură muzicală, un adagio tandru și liniștitor, despre   lucruri și oameni dispăruți – Ada Kaleh,  Gheorghe Crăciun, Alex. Leo Șerban. Deși nu e jurnal, textul poartă totuși patina confesorului, o sinceritate dezarmantă și expiatoare. Cum spuneam, Mircea Cărtărescu e mult mai împăcat cu sine în aceste pagini, e diferit de cel din Zen, acolo l-am găsit “virulent”, aici acceptă mult mai ușor latura mundană, “laică” a vieții. Nu știu să fi scris cineva despre Ada Kaleh cu atâta emoție, să-i fi  reconstituit istoria din  adâncuri (și nu-i o metaforă) cu un gest de pictor impresionist. Lucrurile dispărute sunt mai atrăgătoare, sunt ca un zbor frânt, nematerializat, râmân din ele  parfumul, esența și regretul că li s-a anulat devenirea, dar puse într-o carte parcă mai pot fi salvate. Oare ăsta să fie rolul literaturii? Să salveze ceea ce nici știința cu toate ramurile ei nu mai poate salva. Literatura ca soft și cu funcții compensatorii.

      Regăsim articolul intitulat Eminescu chiar în partea introductivă a unei alte cărți a autorului – Visul Chimeric, iar unele experiențe, concrete, pot fi întâlnite și în alte texte. Am luat aceste suprapuneri ca pe niște mostre de autenticitate și de fidelitate scriitoricească, puse în contexte diferite ele “reacționează” diferit. Cartea autorului e produsul unei nețărmuite iubiri pentru literatură,  pentru autorii care au fost îndrăgostiți de ea și nu au trădat-o niciodată.

(Mircea Cărtărescu, Ochiul căprui al dragostei noastre, Ed. Humanitas, 2012, 208 pag.)

Read Full Post »

Măi Zacharias,

        Dacă aş spune că Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter  m-a încântat sau mi-a deschis nu ştiu ce noi perspective asupra literaturii scrise în condiţii mai speciale, aş fi ipocrit. Mi s-a părut mai degrabă un eseu în care Zacharias se află în prim-plan (e şi firesc, ţinând cont de titlu), iar celelalte personaje (e chiar ciudat să le zic secundare) sunt până la urmă  tot un fel de Zacharias, însă în alte ipostaze, cu alte nuanţe. Şi totuşi, personajul nu-mi dă pace, de o urâţenie neverosimilă, pare  de-a dreptul picat din cer, un pidosnic în toată legea. E concomitent un paria, un filosof, un semiotician, un semidoct, hoţ şi cerşetor (învârte o   panoplie de teorii legate de relaţia hoţ-cerşetor şi invers), emană un misticism delirant (aşa scrie în carte) şi răstoarnă, scrijelește percepţiile colective. O altfel de existenţă, dar tot o existenţă, deloc reprobabilă.Textele cuprinse în Addenda sunt bucăţi scrise mai târziu în 73, 94 şi 98 şi se constituie într-un metacomentariu al textului propriu-zis, apărut în 69, și al eliberării acestuia de cenzură, pentru că ea, cenzura, s-a manifestat oricum , chiar dacă romanului nu i-a fost împiedicată apariția.

*** Au mai trecut vreo două zile și, între timp, „efectele” acestei lecturi s-au reașezat, s-au reconturat, însă în defavoarea mea. Acum o să mă contrazic, voi spune exact contrariul la ceea ce am scris mai sus, Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter  mi-a arătat că se poate scrie și o altfel de literatură atunci când securea cenzurii îți stă deasupra capului.  E o carte care a intrat în atenția cenzorilor după ce a fost difuzată și abia în urma receptării, se pare că latura ei (evident, zicem noi azi) subversivă nu a fost sesizată inițial sau poate a fost neglijată (apariția cărții a avut loc într-un context favorabil). Un subiect aparent banal, dar tocmai straiele anoste  în care își înfofolește personajele, situațiile, i-au conferit textului un aer inofensiv.

       Timpul care curge din momentul apariției unei cărți este unul al supraviețuirii, cartea poate rămâne necitită și prăfuită pe o  putreganie de raft, cu vaga speranță că cineva, vreodată, o va descoperi (au fost și cazuri din astea, dar oricum sunt excepții) sau își poate construi cu migală o mitologie proprie, coborâtă din lecturi, receptări , reprezentări. Relația biograf-personaj nu poate fi trecută cu vederea, în prima parte a cărții personajul e bine ținut în sfori, mai târziu însă  se răzvrătește, e nemulțumit de modul cum a fost înfățișat. Nu m-ai redat pe mine, ci pe tine, i-o aruncă biografului. Mi s-a părut  o carte despre evadare, despre căutarea unui model ontic dincolo de balastul înțelegerii cotidiene, în căutarea perplexității, a acelei stări incerte, extatice și salvatoare în cele din urmă. Cartea mai are un atu, îmi sugerează că aproape niciodată lucrurile nu sunt ceea ce par și că de cele mai multe ori sunt exact opusul lor.

     Am impresia că Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter  își depășește cititorii, nu e o carte egală cu cititorul în timpul lecturii. Unele cărți te fac să te simți prost, la propriu, da-i bine să-ți mai dea peste nas cineva din când în când. Igienic, adicătelea.

(Matei Călinescu, Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter , Ed. Polirom, 2004, 216 pag.)

Read Full Post »

Koke

Ce este  impresionismul? vru să știe Ben.

 

         Mario Vargas Llosa nu mi-a înşelat aşteptările niciodată, l-am citit cu bucurie  mai întâi în Elogiu mamei vitrege, apoi în Caietele lui Don Rigoberto, în Mătuşa Julia şi condeierul, Războiul sfârşitului lumii, Lituma în Anzi şi acum în Paradisul de după colţ (e chiar numele unui joc practicat de copii). În paradisul care rămâne întotdeauna după colţ ca o permanentă promisiune hieratică. Romanul lui Llosa mi s-a părut   „liniştit”, molcom, păstrând acelaşi ritm al respiraţiei pe tot parcursul celor aproape 400 de pagini. Nu am mai trăit o asemenea experiență de lectură din adolescență – visare, transpunere, fantasmagorie. Iar lectura s-a transformat într-o incursiune în istoria picturii din acea perioadă – Vincent Van Gogh (Olandezul nebun), Camille Pissarro,  Edouard Manet și congenerii lor. Să citești și să ai lângă tine un album de pictură.

        Romanul urmează două fire narative, primul având-o în poziție centrală pe Flora Tristan (La paria, personaj real din epocă, 1803-1844) şi a doua istorie narativă constituindu-se în jurul lui  Paul Gauguin, nepotul Florei Tristan (1848-1903), pictor (post) impresionist.  Acțiunea romanului se întinde pe durata unui secol, cele două personaje vor fi martore la marile evenimente ce aveau să pregătească lumea pentru tumultuosul secol XX. Căci tot ce s-a petrecut sau a fost trăit în secolul XIX nu putea să conducă decât către ceea  ce s-a  întâmplat un secol mai târziu. Revoluții, mișcări anarhiste, utopii sociale (Charles Fourier, fondatorul celebrelor falanstere sau Etienne Cabét cu romanul Călătorie în Icaria)  însoțite de un val de emancipare a muncitorilor și a femeilor. Dezideratul Florei Tristan rezidă în a  înfăptui o revoluție fără vărsare de sânge, își propune să elibereze muncitorii și femeile de sub jugul exploatatorilor, unindu-i într-o asociație internațională, iar femeia să ajungă egala bărbatului. Dacă Flora Tristan n-ar fi murit la 41 de ani, poate că Marx ar fi rămas un personaj secundar al istoriei, ca în carte.

       De cealaltă parte, Gauguin nu pictase nimic până la 30 de ani, nici nu-și pusese problema, și dintr-o dată își descoperă vocația de pictor. Totul se zdruncină,  se risipește – căsnicia, serviciul, Gauguin pleacă în Panama, apoi în Tahiti și în cele din urmă în  Insulele Marchize. Când mai avea doar câteva clipe de trăit (îl va măcina boala rușinoasă)   are certitudinea că s-a înșelat, adevăratul paradis nu e nici în Tahiti, nici în Marchize, ci în Japonia! Atras de exotismul civilizațiilor îndepărtate, Gauguin constată că și acestea au fost pervertite de firea europenilor – infuzii de creștinism și pretinsă  moralitate, asimilare  forțată.  Nimic din ce căuta Koke (astfel îi pronunțau numele localnicii) – antropofagie, androginie, o libertate totală a spiritului și a trupului omenesc – nu e de găsit, doar frumusețea luxuriantă a naturii și  cele câteva prietenii fidele.

      Llosa scrie istoria citind-o, romanul provoacă imaginația amatorului (iubitorului) de istorie, de artă și de literatură.

A îmi zice

Dacă vezi femei cu gâtul lung

E Modigliani

Dacă vezi floarea-soarelui

și tablouri cu linii învolburate

E Van Gogh

Dacă vezi tahitiene pe plajă

E Gauguin

Dacă vezi balerine

E Degas

Dacă vezi dansatoare de cabaret

E Toulouse-Lautrec

Dacă vezi imagini senzuale în creion

E Egon Schiele

Dacă vezi personaje plutind

E Marc Chagall

Dacă vezi un bărbat cu pălărie, din spate

E René Magritte

Dacă vezi femei cu sprâncenele unite

E Frida Kahlo

Dacă vezi un tren cu aburi în gară sau nuferi pe apă

E Claude Monet

Dacă vezi un chip clar

Dar cu o vestimentație mozaicată

E Gustav Klimt

Dacă vezi tablouri în care  predomină roșul aprins

E Matisse

Iar dacă vezi nuduri de femeie

Aruncându-ți o privire arogant-sfidător-senzuală

S-ar putea să fie Manet…

      Llosa scrie istoria după ce istoria s-a consumat, iar eu nu mai știu pe care s-o iau ca fiind reală…

(Mario Vargas Llosa, Paradisul de după colț, Ed. Humanitas, 2010, 396 pag.)

Read Full Post »

       Spaţiul literar românesc pare bântuit de ceva vreme de mai multe prejudecăţi, una dintre ele susţine că după căderea regimului comunist, paradoxal, nu se mai scrie o literatură suficient de valoroasă, că literatura ultimilor douăzeci de ani nu confirmă aşteptările anterioare, libertatea de expresie nu ar fi adus în acelaşi timp şi un surplus axiologic. Se tot accentuează ideea că într-un regim coercitiv scriitorul era obligat să inoveze/inventeze noi formule poetice în logica unor eschive salvatoare, că deseori retrăgându-se în ambiguităţi prozastice sporea dimensiunea interpretabilităţii.
       Am putea cita cu lejeritate şi convingere cel puţin câteva titluri care contrazic prejudecata sus-menţionată, de la Orbitor-ul cărtărescian, trecând prin Exuvii-le Simonei Popescu, ajungând la Pupa Russa a lui Gheorghe Crăciun sau chiar până la recentul Matei Brunul. Am putea include, la limita temporală, şi Femeia în roşu (apărut în ’90, dar dat la tipar în ’88). Există, bineînţeles, mult mai multe cărţi care cinstesc şi înnobilează literatura ultimelor două decenii. Cărţi care consolidează un gen sau îl epuizează, care anunţă o nouă tendinţă în materie de modă literară sau confirmă o tradiţie, cărţi premiate sau neobservate de criticii vremii, dar scrise bine, corect, dintr-un impuls creator şi din care emerg mai târziu opere fundamentale. Pentru că orice carte citeşte şi rescrie experienţa altor cărţi.
       Romanul lui Cristian Teodorescu, Medgidia, oraşul de apoi, a fost recompensat cu Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2009. Oferă o lectură surprinzătoare şi revelatorie. Chiar dacă unii intelectuali, de primă mână, militează pentru excluderea din uz a sintagmei – o sinceră radiografie a societăţii, percepută ca fiind decrepită/anacronică şi în contradicţie cu autonomia textului, nu putem ignora o asemenea extensie semantică.
       Acţiunea romanului e plasată în anii patruzeci, urmau să vină legionarii la putere, să fie înlăturaţi la scurt timp, România avea să intre în război de partea Germaniei naziste şi apoi să întoarcă armele şi să suporte ocupaţia rusească, iar vânătoarea refugiaţilor basarabeni să ia amploare. Şi toate aceste evenimente, majore, sunt resimţite acut de comunitatea Medgidiei, o lume departe de a fi perfectă, dar care conţinea câteva ierarhii solide, ce o făcuseră funcţionabilă până atunci. Diversele etnii – turci, tătari, greci, armeni, evrei – conlocuiau într-un mod paşnic cu populaţia autohtonă şi-i confereau acesteia un suflu cosmopolit, însă rebeliunea legionară şi războiul au stricat echilibrul interetnic. Naţionalizarea (confiscarea proprietăţilor, de fapt) avea să distrugă o societate care abia începuse să stăpânească nişte principii economice sănătoase. Numai că tragedia acestei lumi e îmblânzită (în carte) şi devine într-un anume fel suportabilă, e coborâtă în derizoriu, în viaţa unui oraş de provincie în care, aparent, nimic grav nu se poate întâmpla. Dar vom avea parte şi aici de crime învăluite în mister, de amoruri cu năbădăi, de intrigi spectaculoase şi, de ce nu – de prietenii emoţionante.
      Cartea nu lasă deloc impresia că e scrisă la peste şaptezeci de ani distanţă, din contra, parcă ar fi fost concepută chiar atunci, în plin tumult social, şi păstrată ca prin minune în nu ştiu ce sertar al literaturii. În spatele oraşului Medgidia se află destinul întregii ţări, căci nimeni nu a fost păsuit şi nimeni nu a fost cruţat. Romanul îşi croieşte o structură inedită, cele 103 povestiri care îl formează au fiecare propria tramă, pot fi citite separat cu un grad similar de interes, dar în acelaşi timp sudează firul narativ şi conturează o imagine de ansamblu. Pe lângă istoriile particulare consemnate în carte se întrezăreşte şi portretul psihologic al românului, un portret colectiv de care, uneori, nestatornicia, laşitatea şi trădarea nu sunt străine. Însă metehnele pot fi mai degrabă înţelese ca o cale de supravieţuire. Lumea din cartea lui Cristian Teodorescu ne apare într-o ipostază tragic-trist-caricaturală, trăindu-şi lent şi sigur declinul.
      Ultima povestire, Oraşul de atunci şi cel de apoi, rescrie rezumativ povestea închegată pe parcursul cărţii, dar ce anume generează acest demers? O conştiinţă a fragmentării textului, de unde şi nevoia de a relua schematic destinele protagoniştilor sau (şi înclin spre această variantă) tentaţia de a demonstra cum se construiesc două tipuri de text. Pentru că povestea de final este de fapt story-ul iniţial (hipotextul), de la care se pleacă şi din care s-a scris întreaga carte. Şi poate pentru că scriind o carte avem întotdeauna impresia că ceva mai poate fi salvat.
____________
Cristian Teodorescu, Medgidia, oraşul de apoi, Editura Cartea Românească, 2009, 280 pag.

Articol publicat în revista Contrafort, 

Read Full Post »

r-evolutia

          Spuneam cu  ceva timp în urmă că voi reveni cu câteva impresii de lectură la cartea scrisă de Maria-Paula Erizanu, Aceasta e prima mea revoluţie. Furaţi-mi-o.

         Nu te-ai aştepta, la prima vedere, ca o adolescentă să se lanseze într-un asemenea demers scriitoricesc. Şi iarăşi, la prima vedere,  cartea te duce cu gândul că miza scrierii e una de popularizare, pentru că ea conţine şi două traduceri în limbile franceză şi engleză ale textului scris în română. Iar dacă textul nu ar avea şi o certă valoare literară, miza popularizării ar fi caducă. Şi totuşi din tot ce s-a scris despre evenimentele din 7 aprilie (romanul Stelei Popa sau mărturiile  unor tineri maltrataţi) cartea Mariei Erizanu rezistă cel mai bine  unei lecturi critice. Se întrevede din paginile cărţii forţa unei tinere adolescente care asistă la o dramă naţională şi  care îşi trăieşte în acelaşi timp propria dramă. Iar dramele se amestecă, se contopesc, se populează reciproc cu incertitudini şi deziluzii. Scriitoarea (îndrăznesc să o numesc aşa) apelează  la mijloace pur literare, cum ar fi alegoria şi încifrarea, sub câteva titulaturi mai mult sau mai puţin haioase se ascund personajele reale ale bâlciului politic basarabean. Nu am înţeles chiar  tot ce sugerează autoarea în legătură cu liceul şi diriguitorii ei (soţie, mai mulţi copii), probabil e vorba despre ceva ce lumea Chişinăului cunoaşte, ceva despre care s-a făcut mult haz. Nu am întâlnit demult un text care să-şi dozeze atât de bine şi de coerent emoţia, un crescendo emoţional – foc!, foc!

         Cartea Mariei-Paula Erizanu te loveşte-n cap cu titlul (excelent gândit, excelent ales) – Aceasta e prima mea revoluţie. Furaţi-mi-o, vine oare din conştientizarea faptului că destinul oricărei revoluţii nu este altul decât acela de a fi furat? Titlul cărţii îmi vorbeşte de o conştiinţă a maturităţii, de un fel de strigăt (conştient, asumat integral) – ştiu ce se va întâmpla de acum încolo!, dar fiţi atenţi e abia prima mea revoluţie!

(Maria-Paula Erizanu, Aceasta e prima mea revoluţie.Furaţi-mi-o, Editura Cartier, 2010, 140 pag.)

Read Full Post »

         Încă un roman de Hermann Hesse, Narziss şi Goldmund (tradus uneori şi Gură de Aur). L-am citit la vreo trei ani de la Jocul cu mărgele de sticlă (şi acest roman a avut iniţial un alt titlu  – Jocul perlelor de sticlă) şi constat că îl anticipează cumva. Jocul cu mărgele de sticlă a apărut mai târziu, în anul 1943 şi e un fel de roman în oglindă, raportat la Narziss şi Goldmund unde focalizarea cade pe un personaj hoinar ale cărui deambulări devin un soi de modus vivendi. Ce rămâne nespus sau doar e sugerat în Narziss şi Goldmund  va fi scos la iveală şi purtat pe cărările Castaliei (şi dincolo de ea) în Jocul cu mărgele de sticlă .

       Putem sesiza câteva similitudini (de fapt, mai multe) între aceste două cărţi- acelaşi topos (cadrul instituţional religios), doi actanţi (total diferiţi, dar completându-se reciproc), prezenţa unor îndrumători (abatele), sfârşitul inevitabil al protagonistului. Cam aşa decurg lucrurile în ambele romane, chiar dacă cel de-al doilea e mult mai complex şi mai dificil, cel puţin în partea sa de început ( a se vedea primele 70 de pagini).

       Dacă aş fi avut vreo 13-14 ani romanul lui Hesse m-ar fi marcat cu certitudine, şi nu o spun cu ironie, însă acum am observat locuri comune, zone clişeizate, cărări bătătorite cum s-ar zice. Situaţiile pe care le trăieşte Goldmund, chiar dacă acceptăm convenţia literară şi particularităţile romanului de aventuri (la primul nivel e un roman de aventuri), sunt puţin verosimile. Dar nu întâmplările contează, ci firele de mătase care le leagă, reflecţiile şi stările personajelor.  E concomitent (şi mai ales)  o scriere despre sensul artei, despre devenire, despre eliberarea prin creaţie, despre propria fidelitate şi sfârşitul implacabil al omului, despre obsesia morţii. Şi despre prietenie, un bărbat îi poate zice altui bărbat – te iubesc, fără ca cititorul să resimtă vreo urmă de jenă, doar admiraţie. Un vagabond poate fi fericit!

Narziss şi Goldmund a apărut în 1930, iată ce spune Goldmund,

–          O întrebare, Narziss: aţi ars şi voi, vreodată, evrei?

 

(Hermann Hesse, Narziss şi Goldmund, BPT, 1968, 321 pag.)

 

 

Read Full Post »

       Apariţia acestui jurnal intim a provocat interminabile discuţii asupra autenticităţii sale.  Însemnările au dobândit în timp o importanţă prin ele însele, chiar nu mai  contează prea mult dacă A.S. Puşkin e autorul real sau un alt autor (anonim) a ştiut să profite de pe urma unui personaj carismatic şi să intre incognito, cu un  subiect ieşit din comun, în biografia personală a scriitorului rus. Despre subiect doar atât – paginile cărţii înregistrează, printre altele,  experienţele sexuale ale lui A.S. Puşkin de până la căsătorie, dar şi de după, avându-şi în soţie un complice. Numai că toate aceste experienţe care la prima vedere ar putea uşor glisa spre trivial şi exhibiţionism sunt susţinute de o analiză a propriilor trăiri, senzaţii, de reflecţii pe teme majore. Contează enorm şi cadrul povestirii.

       Iată cum îşi justifică autorul demersul – dar urmaşii nu îmi vor mai putea face nimic, nici mie, nici strănepoţilor mei, întrucât depărtarea în timp preschimbă cele mai condamnabile fapte în simplă poveste. Acelaşi autor  anticipează destinul însemnărilor şi conturează o imagine viitoare a Rusiei – Sincer, nu-mi pot imagina o Rusie fără cenzură. Probabil că însemnările vor fi scoase de sub tipar în Europa, sau, mai degrabă, în îndepărtata Americă.

       Dragostea pentru cărţi legitimează oarecum atracţia scriitorului pentru femei, până unde merge analogia – De aceea sunt gelos şi pe cărţi, şi nu-mi place să le dau altora să le citească. Biblioteca mea este haremul meu. Cartea e şi despre lumea de atunci, şi despre lumea de azi.

(Însemnările de taină ale lui A.S. Puşkin 1836-1837, Ed. Allfa, 2006, pag. 157)

Read Full Post »

FEM

         Dar să-ţi mai povestesc, de fapt, să-ţi amintesc – aici e miza cărţii.

         Câteva impresii de lectură la cartea Magdei Cârneci – FEM.  Aş aprecia în primul rând sinceritatea dezarmantă a autoarei, uneori autoflagelantă. Cartea e scrisă sub forma unor scrisori adresate iubitului în care naratoarea se vrea un fel de Şeherezadă modernă şi netemătoare. Ca şi în romanul Simonei Popescu, Magda Cârneci (e un soi de scriitură în care autorul şi naratorul  coincid, ştiu că nu e prea corect din punct de vedere naratologic, dar cum zicea Cezar Paul-Bădescu – Orice aţi spune, Nică e Creangă!) se leapădă de experienţele  pe care le-a acumulat de-a lungul vieţii ca de nişte exuvii. Autoarea dezvoltă o viziune panteistă, şi nu numai, asupra lumii. Totul e în toate, eu sunt totul, totul se transformă.   FEM-ul e plin de imagini obsesive, de viziuni stranii (cea cu capetele de copil acoperind suprafaţa lacului – cutremurătoare) ce invadează mintea personajului. Clipele esenţiale, revelatorii, de pe tot parcursul vieţii ar încăpea în câteva zile, restul e balast, susţine naratoarea. În acelaşi timp FEM pare un strigăt de asumare a unei autonomii existenţiale, un manifest al feminităţii, sunt recurente trimiterile la o mamă primordială, făr’ de-nceput şi făr’ de sfârşit.

       Din scrisorile adresate iubitului înţelegem că ea, Şeherezada, va fi părăsită definitiv. Poate că tocmai acest fapt explică şi legitimează paginile care se scriu. Am înregistrat de nenumărate ori cuvintele – pulsatil, conştienţă, mental, miriade, alburiu. Parcă de prea multe ori, un pic supărător.

 „A ce mirosea atît de straniu în jur, atît de iute şi de aţîţător, atît de umed şi de cuprinzător? A ce mirosea? A femeie. A femeie vastă, atotcuprinzătoare. p.119”

 P.S. Am aflat şi cum stă treaba cu banda lui Möbius.

( Magda Cârneci, FEM, Ed. Cartea Românească, 2011, 208 pag.)

Read Full Post »

       În textul postmodernist distincţia dintre genurile literare cade în plan secund, se vorbeşte tot mai mult de hibridizare textuală ca trăsătură definitorie a acestuia şi de autenticitatea discursului. Într-un interviu găzduit de site-ul Editurii Humanitas T. O. Bobe răspunde la câteva întrebări ce vizează epiderma şi substanţa volumului Contorsionista. Aflăm că gestaţia cărţii a parcurs o perioadă relativ îndelungată şi că abia în ultimii ani volumul (cele 8 povestiri) şi-a definitivat corporalitatea. Autorul vorbeşte onest despre propria carte şi ne sugerează posibile piste de lectură, piste care în urma lecturii îşi demonstrează valabilitatea.
         Contorsionista se regăseşte în topul preferinţelor revistei Contrafort, o recomandare care vine să confirme pofta cititorilor pentru această carte. Literatura pe care o scrie T. O. Bobe poartă o grefă minimalistă, în accepţia cinematografică a termenului, din această perspectivă postmodernismul nu mai e o teorie, ci o realitate. Prima şi cea mai scurtă dintre povestiri va da titlul întregului volum. Aici contorsionista, graţie agilităţii trupeşti dobândite prin exerciţiu fizic, cunoaşte o plăcere „vinovată” şi aproape de necrezut ca formă de întruchipare. Dar nu subiectele sunt cele care să conteze cu adevărat în povestirile ce urmează, ci ţesutul de imagini incandescente, apropierea/depărtarea ochiului microscopic, cadrul, poziţia, ritmul respiraţiei, cromatica stărilor sufleteşti, fluiditatea şi eleganţa mişcărilor. Deseori, scenele sunt rulate/narate cu încetinitorul, în ralanti, iar personajele, ele însele, fac poze, taie realitatea în felii, o decupează molcom dintr-un univers închis în propriul cerc. Ca mai târziu, creierul aceloraşi personaje să fie invadat de o zumzăială senzorială, să suporte o concentrare şi o aglomerare de gânduri/imagini/reflexe.
        Lumea revelată în paginile cărţii e într-o accentuată dezagregare, într-o descompunere metafizică, e ca şi cum ai avea în faţa ochilor un tablou de Dali. Ineditul, miraculosul sunt privite prin anodinul situaţiilor, prin banalitatea existenţei cotidiene, aici e şi meritul major al acestei scrieri. Exploatate literar, scânteierea unei secunde, detaliile unei ore, pulsaţiile unei zile adună chintesenţa unui destin uman. Povestirile dezvoltă o structură circulară şi comunică între ele, în fiecare se regăseşte cel puţin o sintagmă, o formulare, un indiciu care ar aminti-o pe cea premergătoare. Asemenea naratorului din Numele meu fie Gantenbein, cel al lui
      T.O. Bobe spune cu o nedisimulată francheţe – Îmi imaginez, şi îşi imaginează istorii palpabile, şi reconstituie senzaţii, şi citeşte în pergamentul tălpilor unei femei. Iată că despre fascinaţia tălpilor (harta iubirii) se poate scrie şi după Nichita Stănescu, se poate scrie şi după memorabilele versuri ale lui Florin Iaru – În schimb era atât de frumoasă / încât şi câinii haleau / asfaltul de sub tălpile ei.
      Relaţia narator/cititor e bine conturată, iar raportul adevăr/ficţiune e supus unei evaluări pertinente („Ceea ce este de neuitat trebuie amintit, iar ceea ce merită întunericul neaducerii aminte se cuvine a rămâne nescris, însă de unde vom şti în ce loc să înfigem ţăruşul şi să tragem brazda care să le despartă, căci adesea minciuna şi adevărul locuiesc împreună şi aşa cum trecutul şi viitorul sunt despărţite de o  linie subţire care se tot mută mereu, […] tot astfel ce s-a petrecut cu adevărat şi ce este închipuire îşi schimbă graniţa dintre ele întruna fie după cum i se năzare celui ce spune, fie după cum pricepe capul ascultătorului, aceasta depinzând de cât a fost obosit peste zi, iar ce a fost adevăr devine minciună, după cum şi ce a fost numai închipuire ajunge lucru veridic […]” p. 152).
       Sau, cum se naşte un scriitor? („Am început aşadar să scriu, mai întâi într-o doară, cu pauze lungi în care încercam să-mi închipui mişcările ei […] apoi din ce în ce mai furibund, nemulţumit că nimic din ce puneam pe hârtie nu semăna cu frumuseţea strălucitoare întunecată la care visam.”
p. 157)

       Ceea ce frapează la T.O. Bobe ţine de teh­ni­ca detaliului, de analiza psihologică, de anatomia poziţiilor, de declanşatorul amintirilor (fluxul memoriei – amintirea unui gust) – literatura se traduce astfel printr-o experienţă a creierului şi printr-un joc al intelectului. Chiar dacă singurătatea, trecerea timpului, nostalgia iubirii, dedublarea par a se impune (de la suprafaţă) ca teme ale cărţii, tema literaturii despre literatură este cea care transpare (din abis) până la urmă. Revenind la personajele cărţii, aspirate de mediul în care locuiesc, îşi trăiesc visele (salvator) în irealitatea imaginării.
     În final, ar mai fi de spus că volumul Contorsionista e extrem de unitar la nivelul registrelor stilistice, poate de aceea l-am citit ca pe un roman şi mai puţin ca pe o carte ce conţine opt povestiri distincte. O carte vie în care zvâcnesc dorinţa, „demenţa”, iluziile.
_________
T.O. Bobe, Contorsionista, Editura Humanitas, 2011, 279 pag.

Articol publicat în revista Contrafort

Read Full Post »

Lituma în Anzi

       Pe Lituma îl puteţi întâlni şi în Cine l-a ucis pe Palomino Moreno şi în Mătuşa Julia şi Condeierul,  dar cea mai convingătoare prezenţă este  în romanul Lituma în Anzi. Când citeşti un roman de Llosa, inevitabil îl raportezi la alte opere ale scriitorului. Dacă în Războiul sfârşitului lumii autoritatea centrală încearcă să impună noua ordine/orânduire în Canudos, iar cei din Canudos nu fac decât să se apere, să-şi apere iluziile, credinţa, în Anzii peruani minoritatea răsculaţilor încearcă să impună prin forţă o nouă ideologie (radicală, de stânga), atacând instituţiile statului. Insă această linie narativă rămâne cumva în umbră, nedusă până la capăt, sfârşeşte prin a se manifesta ca un pericol colectiv, permanent şi  invizibil.

Se întâmplă să fim martori la mai multe istorii, Tomasito, adjunctul lui Lituma îi povesteşte acestuia povestea de iubire pe care a trăit-o cu Mercedes, (Meche, Mechita până la urmă) crima pe care a înfăptuit-o din dragoste, toate peripeţiile de care a avut parte până a fost părăsit de iubită şi trimis în Naccos, la capătul lumii, să-şi ispăşească pedeapsa. Toate acestea în timp ce în Naccos dispar oameni, Pedrito Tinoco, Casimiro Huarcaya (albinosul), Demetrio Chanca (alias Medardo Llantac). Iar Lituma, cam spurcat la gură, are de rezolvat misterul dispariţiilor celor trei, pista pe care pleacă se dovedeşte validă – Dionisio Cârciumarul şi Doña Adriana.

            Lituma în Anzi mi s-a părut o carte perfectă, nimic de reproşat la nivelul construcţiei, cât de frumos sunt îmbinate dialogurile dintre Lituma şi Tomasito cu cele dintre Tomasito şi Mercedes, trebuie să citeşti atent pentru că replicile vin din segmente temporale diferite. Şi apoi e vorba şi de o societate pestriţă, de un amestec de percepţii, de ecouri culturale, de credinţe păgâne (spiritul munţilor) şi de talentul desăvârşit al lui Llosa de a pune totul într-o carte.

 (Mario Vargas Llosa, Lituma în Anzi, Humanitas, 2005, nr pag 284)

Read Full Post »

Am citit din Grigore Chiper, eu şi A ne-am ales câte un poem.

aştept

voi merge să te întâlnesc la gară

voi rezolva şi dilema

dacă să merg pe jos sau cu maşina

voi sta ascuns după vreo coloană

sau îţi voi ieşi în întâmpinare

fără flori

 

iată

se aud mai multe voci

toate vociferând împotriva mea

încât nu mă voi auzi

nu te voi vedea

iar trenul se apropie tot mai mult

cu viteza celor ce aşteaptă

 

 

tu

soţia mea era frumoasă

numai duminica

atunci când se trezea mai tarziu

era reală

îmi plimbam palma pe corpul ei moale

ca mătasea ce-ţi fuge printre degete

 

cu timpul a devenit frumoasă şi sâmbăta

când am observat dintr-o dată

cum intra în camera

unde lucrez

 

acum e frumoasă în fiecare zi

când navighez cu toate simţurile

pe pliurile lăsate

 

şi mă bucur

că ziua nu a sosit încă

 

ce bine e că soţia mea e la fel de frumoasă

ca femeile aievea

 

(Grigore Chiper, Roman simulacru, Ed Limes Cluj-Napoca, 2010)

Read Full Post »

Tunelul

          Ernesto Sábato face o obsesie pentru orbi, abia conturată în Tunelul devine explicită în Despre eroi şi morminte, după care e reluată mai puţin accentuat şi  în Abaddon Exterminatorul. Un scriitor argentinian care va scrie şi despre pictorul român Victor Brauner, despre incidentul care a dus la orbirea parţială a acestuia.

       Tunelul îi are ca protagonişti pe pictorul Juan Pablo Castel şi pe Maria Iribarne Hunter , cititorul e înştiinţat chiar din primele rânduri că pictorul şi-a omorât iubita, deci un roman care îşi anunţă din start deznodământul, iar ceea ce urmează e reconstituirea întregii istorii.  Ca structură e simplu, nimic  ieşit din comun, nimic revoluţionar, ineditul vine din altă zonă,  din cea a autenticităţii trăirilor. Să pui în cuvinte anumite stări, gânduri, senzaţii, să le poţi traduce în limbaj omenesc, să le scoţi din sfera inexprimabilului şi să le dai un înţeles. Femeia care priveşte un tablou, dar  singura care observă detaliul, pentru că tabloul poartă două istorii suprapuse, una vizibilă la suprafaţă şi alta profundă şi abia sesizabilă. Femeia care aşteaptă sau care se aşteaptă, pentru că îi e dor de cineva ca de propria persoană. Femeia din Vertigo, trăind într-o  realitate paralelă, pierzându-se pe sine în timp ce contempla tablourile din galeria de artă, (mimând pierzania).

         Să ne oprim la relaţia naratorului cu criticii – „Criticii. E o plagă pe care niciodată n-am putut s-o înţeleg. Dacă eu aş fi un mare chirurg, şi un tip care n-a mînuit în viaţa lui bisturiul, care nu-i medic şi n-a pus vreodată nici măcar o labă de mîţă în ghips ar veni să-mi explice greşelile operaţiei mele, ce-aţi gîndi? Acelaşi lucru se întîmplă şi cu pictura. p. 20” Aceste rânduri mi-au tăiat elanul de a mai scrie despre cărţi, n-am nici un drept să-mi dau cu părerea, atât timp cât ştiu că nu voi încropi niciodată câteva pagini „valoroase”, „memorabile”.

       Cât seamănă acest citat –  „Ne naştem în dureri pe o planetă minusculă, care aleargă spre neant de milioane de ani, creştem, luptăm, ne îmbolnăvim, suferim, îi facem şi pe alţii să sufere, strigăm, murim, mor şi vin alţii pentru a prelua de la cap această comedie fără rost. p.42”- cu cel al lui Stanislaw Lem – suntem aşternuturi nupţiale pentru marile nunţi ale pulberii!

            Despre adevărata motivaţie a gestului milei –„Fiecare ştie că viaţa unui cerşetor nu-i asigurată cu zece centavos sau cu o bucăţică de pîine: e asigurată doar viaţa psihologică a celui ce-şi cumpără în acest fel, pe nimica toată liniştea sufletească şi titlul de om generos. p.58”

       Ce se ascunde în spatele originalităţii – „Mă indignează excesele de dramatism şi originalitate. A fi original înseamnă, într-un anumit fel, a dovedi mediocritatea celorlalţi, ceea ce mi se pare un lucru de gust îndoielnic. p.103”

      Despre tristeţe – „Era o tristeţe care creştea; poate şi din pricina zgomotului de valuri, mereu mai apropiat. Cînd coborîserăm ţărmul şi ne apăruse în faţă cerul, deasupra mării, mi-am dat seama că tristeţea aceasta era inevitabilă ;era, poate , aceeaşi pe care o simţim totdeauna în faţa frumuseţii sau, cel puţin, în faţa unui anume fel de frumuseţe. p.116”

       Sau altă remarcă – „A trebuit să aştept cîteva ceasuri pînă la venirea trenului. De cîteva ori m-am gîndit că Maria ar fi putut să vină după mine. Aşteptam asta cu plăcerea amară pe care o gustă copiii cînd se ascund, socotind că au fost bătuţi pe nedrept şi aşteaptă ca cineva mai mare să-i caute şi să recunoască nedreptatea. p. 122”

      Totuşi, cele mai interesante pagini nu au nici o legătură cu protagoniştii, sunt despre romanul rusesc şi despre romanul poliţist, reflecţiile unor personaje secundare.

    O carte din care am putea cita binişor, dar să nu cităm mai mult decât citim, cum zice Monsieur Pleşu!

(Ernesto Sábato, Tunelul, Ed. Humanitas, 2002, 160 pag.)

Read Full Post »

          Mario Vargas Llosa e extrem de iubit (şi cred- citit) în România, ţară pe care a vizitat-o de două ori. În orice anticariat vom găsi Războiul …sau Conversaţie…, sunt de fapt cele două titluri care îl reprezintă cel mai bine. Ultima vizită în România  şi conferinţele susţinute cu această ocazie, avându-l ca amfitrion pe Gabriel Liiceanu, s-au materializat într-o nouă carte, al cărei personaj central e concepţia despre lume împărtăşită de Varguitas.

        Cum se strecoară răul în lume? O întrebare la care participanţii la dialog încearcă să dea un răspuns. Utopia în artă – necesară, umană, salvatoare! Utopia politicului – ucigătoare, devastatoare, monstruoasă!

       Care ar fi reţeta scriitoricească a unui asemenea destin? (Să scrii atât de mult şi atât de bine).

      Cât de atrăgătoare/tentantă  se arată cariera politică pentru un scriitor ? (e cunoscut faptul  că Llosa a candidat la alegerile prezidenţiale din ţara natală)

         Mario Vargas Llosa m-a cucerit, sper iremediabil, pentru că am mai avut astfel de efuziuni şi cu Saramago, dar s-au pierdut treptat. Războiul Sfârşitului lumii e fascinant, porneşte de la un caz real petrecut în Brazilia, odată cu abolirea monarhiei şi instaurarea noii ordini republicane se impunea o serie de reforme şi o reconfirmare a controlului statului asupra tuturor teritoriilor care intrau în componenţa sa. Numai că în nord-estul Braziliei, în cea mai îndepărtată şi inaccesibilă zonă, un grup religios, sebastianiştii şi adepţii lor, se opun, dar nu pentru că doreau reinstaurarea monarhiei, cum afirma autoritatea centrală, ci pentru că aveau convingerea că Republica înfăţişează răul, necuratul.

      De la acest caz  porneşte autorul, şi de la cartea lui Euclides da Cuhna – „Os Sertoes” , scriind o altă carte care îmi e foarte dragă.

      P.S. Ce ne facem dacă există o rădăcină psihologică a comunismului? Citind Lituma în Anzi, Gabriel Liiceanu rămâne cu senzaţia că – oamenii sunt mai înclinaţi să invidieze decât să admire. Cu alte cuvinte, resentimentele, frustrările sunt mai persistente decât capacitatea de a te bucura de reuşita altuia şi de a încerca, imitând-o, să te ridici mai sus decât eşti. Comunismul este, în fond, o societate a nivelării către jos, o societate a cărei fericire vine din tragerea în jos a tot ce este sus sau a suprimării sus-ului. pag.69

      Mario Vargas Llosa declară că împărtăşeşte valorile politice liberale, de dreapta, după ce în tinereţe a cochetat cu stânga. E foarte interesant de urmărit cum era comentat Războiul sfârşitului lumii  în era comunistă. Istoria dată îmi aduce aminte de cazul Mihai Şora, al cărui destin se intersectează oarecum cu al personajului Matei Brunul, înscris în Franţa în partidul comunist, face o vizită culturală în România, însoţind un grup de studenţi francezi, de unde nu i se va mai permite să plece. Şi Mihai Şora s-a lămurit pe dată cum stă treaba cu paradisul comunist.

(Mario Vargas Llosa  în dialog cu Gabriel Liiceanu, Chipuri ale răului în lumea de astăzi, 104 p., ed. Humanitas, 2010)

Read Full Post »

De ce iubim femeile

        De ce iubim femeile? Printre multitudinea de răspunsuri, cel mai tranşant dat de Mircea Cărtărescu pare a fi – Pentru că din ele-am ieşit şi-n ele ne-ntoarcem, şi mintea noastră se roteşte ca o planetă greoaie, mereu şi mereu, numai în jurul lor. De ce iubim femeile e un volum de proză scurtă, povestioarele au apărut în marea lor majoritate în revista Elle, de aici rezultă că publicul ţintit de autor e unul feminin, scriitorul chiar apelează la sintagma – dragă cititoare! Uite cum se naşte o carte discriminatorie! Glumesc.

        În Zen, pagini de jurnal ale anilor 2004-2010, Mircea Cărtărescu îşi manifestă dezamăgirea că foarte puţină lume îi va citi Orbitor-ul, cei mai mulţi se vor limita la bestseller-ul De ce iubim femeile şi la alte câteva cărţulii. Autorul se detaşează cumva de această carte, considerând-o nedemnă sau prea puţin importantă pentru opera sa. De ce iubim femeile reprezintă însă o invitaţie la lectură, am convingerea că mulţi cititori vor ajunge la Orbitor prin această proză, scrisă bine, cursiv, sincer şi elegant. Chiar dacă e atribuită genului minor, cartea devoalează o modalitate de a-ţi asuma tinereţea, scriitoriceşte. Nu întâmplător Mircea Cărtărescu a inclus De ce iubim femeile în Mica Trilogie, alături de Frumoasele străine şi Enciclopedia zmeilor. Mica trilogie vs. Marea trilogie – o hartă sinoptică a literaturii lui Mircea Cărtărescu.

Şi ar mai exista un răspuns la sibilinica întrebare – pentru că ne place literatura!

 (Mircea Cărtărescu, De ce iubim femeile, Ed. Humanitas, 2008, 171 pag)

Read Full Post »

           Postfaţa cărţii se constituie într-un metacomentariu legat atât de romanul sus-citat, cât şi de viziunea romanescă a autorului Sepúlveda. Textul scris de Irina Dogaru conţine mai multe afirmaţii aparţinând lui Luis Sepúlveda din care reiese că scriitorul chilian nu se revendică de la Márquez sau Llosa, el nu mai vorbeşte de realismul magic, concept prin care e definită o bună parte din literatura sud-americană, ci mai degrabă prin magia realităţii. Dar oricât ar sugera Luis Sepúlveda că literatura pe care o scrie e  altfel decât a celor care se identifică scriptural cu realismul magic, diferenţa mi s-a părut minoră, altfel spus, se vede de la o poştă că e un autor sud-american – bun povestitor, cu o scriitură efervescentă, atent la detalii. Latura militantistă (ecologistă) a romanului are o importanţă de netăgăduit, însă ea vine abia după o receptare prin grila estetică, literară. Pentru că altfel se pot scrie tone de manifeste în apărarea pădurii Amazoniei, fără un prea  mare ecou social.

         Bun şi simplu ca o bucată de pâine, astfel aş defini romanul lui Sepúlveda şi poate aş mai preciza că mi-a adus aminte de Bătrânul şi marea a lui Hemingway.

(Luis Sepúlveda, Bătrînul care citea romane de dragoste, Ed. Polirom, 2002, nr. pag. 228)

 

Read Full Post »

                                                   Orice marionetă are suflet
 
                   Şi era ca şi cum ruşinea ar fi trebuit să-i supravieţuiască
 
        Când am văzut pe raftul librăriei vreo patruzeci de exemplare din Matei Brunul, mi-a pierit cheful să mai citesc romanul, apoi afişele care anunţau lansarea cărţii, lipite pe geam, mi-au accentuat reticenţa. Întotdeauna aştept să treacă o perioadă de timp, să nu mă las influenţat de intonaţiile zilei. Însă m-am înşelat! Şi ce surpriză am avut!
       În DEX-ul şi Sexul (porţia de cultură) Radu Pavel Gheo pune în discuţie modul în care sunt percepuţi tinerii autori, printre ei şi Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, de către, să zicem, scribii consacraţi. Li se impută tinerilor scriitori anume faptul că abuzează de elementul biografic, că ficţiunea lor e mai degrabă o pseudoficţiune, că odată cu epuizarea biograficului s-a terminat şi cu inflorescenţa literaturii. Câtă autobiografie e în Matei Brunul? Iată întrebarea.
        Romanul surprinde istoria lui Bruno Matei, din tată român şi mamă italiancă, familie ce avea să plece în Italia în 1937, de unde avea să se întoarcă doar Brunul în 1945, semnându-şi în acest fel sentinţa. Brunul intră în atenţia organelor în 1948 pentru că ar fi avut legături cu Lucreţiu Pătrăşcanu, personaj politic intrat în dizgraţia autorităţilor. Închis din 1949, a fost condamnat în 1950 la 10 ani de muncă silnică, destinul purtându-l prin Peninsulă (canalul Dunăre – Marea Neagră), închisoarea din Galaţi, închisoarea din Iaşi. Va fi eliberat în 1958 după ce, cu un an mai devreme, a avut parte de un „accident” în urma căruia şi-a pierdut memoria, exact pe o durată de 20 de ani. Ultimele amintiri fiind cele ale călătoriei din trenul spre Italia.
      Nu mai insist cu reperele cronologice, dar sper să ajute la plasarea acţiunii într-un cadru temporal bine delimitat. Doar atât, în 1959 Brunul avea 38 de ani, deci s-a născut în 1921. Matei Brunul e un roman complex, un loc în care se ciocnesc istoria mică şi istoria mare, e o reconstituire ficţională a unor destine umane, o pagină de literatură scrisă împotriva amneziei colective. Protagonistul e prins între istoria oficială, care îi inventează un trecut, hotărâtă să-i umple golul celor 20 de ani cu false amintiri, şi încercarea dureroasă de a-şi regăsi propria istorie, cea adevărată. I se spune că a fost condamnat pentru că ar fi încercat să treacă fraudulos graniţa, adevărul fiind altul – acuzat de crearea unui grup legionar cu intenţii subversive. Să mai spunem că şi Basarabia e invocată de câteva ori în paginile romanului. O personalitate basarabeană – Anton Crihan – îşi lasă în România nu doar o bucată din istoria personală, ci şi propria casă. Cadrul povestirii e garnisit cu nume ce adie a epocă sovietică – Andrei Stahanov, Makarenko, Andrei Batalov, iar moartea lui Stalin sfidează pentru câteva clipe o ordine de neclintit.
      Construcţia romanului e inteligentă, de multe ori trimite în ambiguitate, frazele, deloc simple, încărcate chiar, alungă somnolenţa gândurilor. Modul în care sunt introduse în scenă personajele, felul în care îşi comunică ideile, simţămintele, amânarea unui deznodământ, acumularea de tensiuni, evocarea ulterioară a unui eveniment istoric fac din Matei Brunul o revelaţie literară. E o carte despre spaţiul concentraţionar, despre adaptarea programată, despre limitele suportabilităţii umane, despre noua religie a comunismului, despre eşecul unui asemenea demers.
       Să nu-l uităm pe Vasilache, marioneta şi de multe ori confesorul lui Bruno, cel pe care Bruno îl aduce la viaţă prin mânuirea sforilor, să nu uităm nici pasiunea lui Bruno pentru păpuşi (arta teatrală), ignorând sfatul tatălui de a deveni avocat, să nu le uităm nici pe celelalte personaje, Eliza (iubita protagonistului), Bojin (tipul de la secu’ ghidat în viaţă de două tipuri de adevăr, însărcinat cu supravegherea şi reeducarea lui Bruno), nea Zacornea (bunul gardian de la Galaţi). Ambiguitatea care planează asupra personajelor, mai exact, dificultatea de a le încadra într-o categorie axiologică sugerează o raportare înţelegătoare la trecut. Cine e Eliza? Cine e tovarăşul Bojin?
       Perdeaua memoriei e translucidă, prin ea transpar vag, indescifrabil frânturi de voce, fragmente dintr-o existenţă uitată, flash-uri ce împiedică experimentul de transformare a omului nou. Brunul, chiar dacă ratează evadarea, caută răspunsuri, îşi vrea viaţa înapoi.
_____________
Lucian Dan Teodorovici, Matei Brunul, Editura Polirom, 2011, 400 pag.
 
 
        În iad… pe întuneric
 
      Titlurile cărţilor lui Dan Lungu conţin un substrat ironic, de uşoară băşcălie, par cumva eteroclite. Să le trecem în revistă – Raiul găinilor, Băieţi de gaşcă, Sunt o babă comunistă!, În iad toate becurile sunt arse, Cum să uiţi o femeie  (cel din urmă pare un titlu de literatură motivaţională). Titlurile reprezintă elemente paratextuale menite să atragă cititorul, să-l momească, să-i lipească privirea de coperta cărţii. După Sunt o babă comunistă! şi Raiul găinilor am citit cel mai recent volum al autorului, apărut în 2011 la Editura Polirom, chiar din titlu pricepând că iadul e într-o profundă pană de curent, mai mult decât atât, în urma unui puseu de tensiune s-au ars şi becurile.
      Cartea e scrisă pe două paliere, avem de-a face cu două tipuri de reprezentări/perspective care se succed consecutiv, un text scris la persoana întâi, în care protagonistul ne/îşi povesteşte viaţa de liceu, experienţele adolescentine, istoria găştii, într-un limbaj viu, colorat, cu „intarsii baroce” specifice vârstei, şi un alt tip de text, în care autorul apelează la tehnica camerei de filmat,  având însă acces şi la conştiinţa şi sentimentele personajului. Protagonistul, Victor, ajuns la maturitate, e surprins din afara cadrului, obiectiv şi nepărtinitor. Aici discursul se ţine la persoana a treia, iar punctul de vedere e al unei instanţe narative exterioare diegezei. Sunt, cum am şi zis, două tipuri de discurs, în primul autorul (prin vocea naratorului) reia un conglomerat de glume, de butade, le învie aducându-le în actualitatea paginii, ţinuta scriiturii e jucăuşă şi nărăvaşă, unele expresii l-ar putea răni chiar pe cititorul pudibond. În cel de-al doilea discurs, textura reflecţiilor e mai sobră, textul dobândeşte miez, are loc o detaşare ironic-trist-melancolică.
     Victor la maturitate, Franzelă în adolescenţă, acelaşi personaj şi o existenţă ratată, de-a lungul căreia nu se întâmplă nimic notabil, cu excepţia amintirilor care-i burduşesc creierul. Un exerciţiu curativ, conştientizarea ratării e o probă de luciditate. E singurul loc de unde ar mai putea salva câte puţin. Din fotoliul în care vegetează, protagonistul pare un gândac kafkian, neatent la mişcări şi fizionomii, reciclează imagini trecute, filtrându-le prin diascopul minţii. Deşi anumite pasaje din cărţile lui Dan Lungu te fac să pufneşti în râs, te amuză copios, după încheierea lecturii rămâi cu o tristeţe pe care nu o poţi prea bine desluşi. Ce se întâmplă cu adevărat în carte, în timp ce Victor îşi rememorează existenţa, poate fi redus la călătoria acestuia, în miez de iarnă, însoţind doi străini în calitate de ghid, pentru a ajuta câţiva copii cu dizabilităţi dintr-o comună apropiată.
Victor îşi contabilizează eşecurile: o căsătorie neîmplinită (după o vreme are acuta senzaţie că trupul soţiei, Veronica, e locuit de o cu totul altă persoană), câteva slujbe temporare (printre care cea de taximetrist sau chiar detectiv particular), plus alte activităţi de subzistenţă (Vânduse macrameuri şi rulmenţi în Turcia şi Polonia, săpase fundaţii sau şanţuri pentru garduri ori canalizări, predase ca suplinitor într-un sat noroios, plasase parfumuri şi rujuri, ajutase la cules struguri sau la ridicat case. – p. 108). De fapt, această contabilizare se constituie într-un proces psihic care-i ocupă aproape tot timpul.
         Oamenii au o singură viaţă, însă mai multe morţi – în jurul acestei afirmaţii Victor îşi ţese întreaga istorie personală. Are chiar un vis, o punere în abis, în care e martor la propria înmormântare, o dedublare metaforică a propriei identităţi. Iar fragmentul în care nu-şi mai recunoaşte soţia topeşte o viziune suprarealistă, contururile devin vagi, semiobscure, realitatea fantasmării surclasează realitatea cotidianului.
         Tind să cred că Dan Lungu încă nu şi-a scris cea mai bună carte, cărţile de până acum anunţă însă un prozator de viitor, un condeier de primă mână.  Romanul În iad toate becurile sunt arse  amplifică percepţia asupra celor două etape majore ale vieţii (din punctul de vedere al semnificaţiilor pe care le comportă), tinereţea încăpătoare şi fericită, pavoazată cu bule onirice, şi maturitatea, în care vine însingurarea ca o inevitabilă racilă. Finalul cărţii e ambiguu şi, din această cauză, uşor optimist!
_____________
Dan Lungu, În iad toate becurile sunt arse, Editura Polirom, 2011, 240 pag.

Read Full Post »

în Cătun…

         M-am întâlnit  cu Faulkner! Ar fi trebuit să se întâmple în liceu. Manualul după care studiam în acea perioadă, unul gândit pentru profilul umanist, îi conţinea şi pe Faulkner şi pe Joyce, dar puţini erau cei care să se încumete. Ţin minte că primul lucru pe care ni l-a spus profesoara a fost – e o carte grea, dificilă. Am fost descurajaţi într-o bună măsură şi am trăit cu percepţia (prejudecata) aceasta până azi. De fapt nici nu bănuim câte lucruri exterioare lecturii ne modelează gustul literar.

        Mă gândeam că stilul lui Faulkner, fiind un autor american, se va asemăna cu cel al lui Scott Fitzgerald sau poate chiar  cu al lui J.D. Salinger, sobru, auster. Eu i-am citit într-o cronologie inversă. M-am familiarizat cu scriitura Cătunului abia  după 200 de pagini, a durat ceva şi apoi am prins povestea, istoria Moşiei Franţuzului şi pe cea a Snopes-ilor, tipologiile umane  creionate convingător pe fiecare pagină. Acel ţinut fictiv, Yoknapatawpha, în care se petrece acţiunea şi acea lume din care America şi-a tras seva puterii.  Snopes-ii mi s-au părut nişte personaje tenebroase, de care aproape  te loveşti, impenetrabile, poate cu excepţia lui Eck. Literatura lui Faulkner solicită mintea cititorului, pentru că multe fapte trebuie reconstituite, uneori ambiguitatea planează asupra unui fapt sau eveniment până când lucrurile devin clare. Un capitol memorabil e cel în care Ike întreprinde un asalt amoros asupra vacii lui Houston, să fii martorul  acestei mostre de iubire magică nu e ieşit din comun, dar s-o trăieşti prin mintea handicapatului Ike e cu totul altceva. Cum a reuşit Faulkner să intre în  creierul lui Ike şi să fie atât de verosimil. (Îi sufla în creier ca într-o păpădie, e o frază frumoasă din Cătunul, nu sunt sigur dacă are legătură cu Ike sau cu alt personaj, dar mi-a plăcut.) Şi săracul Houston care sfârşeşte împuşcat de Mink Snopes, şi „observatorul” Ratliff cu prietenii săi înşelaţi de Flem. Şi Eula lăsată grea de McCarron şi Ab şi Will Varner şi Jody Varner şi toţi ceilalţi, mai vii decât oricare alt muritor.

(William Faulkner, Cătunul, Ed. Rao, 2005, nr. pag. 444)

Read Full Post »

Teribilă Mamă şi teribil ce dor mi-este de ea, n-aş schimba-o cu alta pentru nimic în lume.

           Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului e un titlu apocaliptic,  aşază spaţiul intim, protector şi filamentul escatologic în aceeaşi albie semantică. Literatura română se poate mândri cu câteva personaje pe care orice generaţie de cititori le cunoaşte –  Ion, Mara, Apostol Bologa, Victor Petrini, Ilie Moromete etc. Personajul Martei Petreu – Mària, va intra în categoria acestor figuri indelebile pentru că e atât de bine construit încât bate realitatea, e mai mult decât verosimil. Nu poţi să vorbeşti de romanul autoarei lăsând pe dinafară destinul Màriei. Deşi pare paradoxal, performanţa de construcţie a acestui personaj e punctul forte al romanului, dar în acelaşi timp reprezintă şi o zonă vulnerabilă. Mària confiscă întreaga atenţie a cititorului. Dar poate mă înşel.

         Dacă intenţia autoarei, în primele 30-40 de pagini, a fost să deconcerteze cititorul, i-a reuşit din plin, am fost nevoit să reiau primele pagini, să stabilesc care sunt numele personajelor, pentru că fiecărui personaj i se spune în mai multe feluri (Indrei/Tica, Ticu/Augustin, Mica/Mamica/ Mària),  iar în cele din urmă am luat o foaie A4 şi am început să schiţez arborele genealogic. Pe măsură ce lectura avansa, arborele creştea, dar în sens invers, prindea rădăcini tinere. Mi-a ieşit un arbore unic, nemaivăzut, cu frunze revolute (Tica, Ana, Ioan, Anişca), cu un trunchi ajuns la maturitate şi cu rădăcini adolescentine. Vreo 42 de personaje.

         Toate istoriile se ţes în jurul Màriei şi ţâşnesc din experienţele pe care ea  nu le-a putut evita, din măritişul cu un bărbat pe care nu-l va iubi niciodată, dar căruia i-a rămas fidelă. Istoria Màriei e şi istoria unei colectivităţi rurale peste care tăvălugul vieţii va trece nemilos. Satul Cutca plonjează în apele  secolului 20, cunoaşte interbelicul, suportă schimbarea regimului de după al Doilea Război Mondial, colectivizarea (asfixierea spiritului de iniţiativă) şi se trezeşte apoi în faţa derivei postrevoluţionare.

         Întreaga poveste e scrisă/spusă de Tabita, fiica Màriei, naratoarea care o face pe Mamă personaj, care asistă dintr-un impuls de milostenie la autopsia tatălui Augustin, în spatele casei. Când vorbim de o carte anume, vorbim de fapt despre memorie, despre relaţia  celui care scrie, reconstituie şi inovează în acelaşi timp o lume. Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului  surprinde capacitatea  personajelor şi a  colectivităţii din care acestea fac parte de a ţine bine minte. Un fel de memorie suprasistemică, supraoficială –  (În 1990 însă, cînd a început să se vorbească despre spargerea ceapeurilor şi despre restabilirea proprietăţii ţărăneşti, toţi cutcanii şi-au luat înapoi ce-au avut. Memoria lor a funcţionat precis, la milimetru, fiecare a ştiut şi unde-i sînt loturile, şi cît de mari sunt ele, şi cu cine se învecinează. p 254) Rememorarea nu e un lucru uşor, e un exerciţiu dureros, o dată pentru că nu toate amintirile sunt frumoase, apoi pentru că amintirile nu ni se arată complete, întregi, vin de cele mai multe ori alterate, difuze – (Să-ţi aminteşti seamănă cu ruperea unei cruste maronii de pe o rană.p.145).

         Să ne întoarcem la Teribila Mamă, la  Mària/ Mica/Mamica, nefericită şi îndărătnică, blestemându-şi copiii – (Să n-aveţi parte de ce v-i drag! p.268 sau Te blăstăm cu blăstămul de mamă! Să nu-ţi meargă bine cît îi trăi! Să vezi numai negru în faţă! Toate să îţi meargă rău! Blăstămaţi să fiţi cu toţii, cîte zile îţi mai avea! Blăstămate să fie curvele de Mama şi de Marta, că ele m-o făcut să mă mărit cu Tată-to! Blăstămat să fie şi Augustin, Ticu-to! Blăstămaţi să fiţi tăţi tri!p.271). Sau strigându-i (monstruos) fiicei Ana – Futu-te-ar Tată-to!

         Mària a rezistat mai multor ofensive, celor din familie – credinţa în Iehova, un refugiu salvator pentru bigoţii Tica, Ticu şi mulţi alţii, dar şi celor survenite în urma schimbării regimului. Mària e un personaj memorabil, de cele mai multe ori încrâncenat şi autoritar, rareori blând şi duios…

       Mai sunt multe de spus/scris despre acest remarcabil roman, despre ţesătura naratologică,  despre raportul de verosimilitate dintre  lumea reală şi lumea cărţii.

       (Marta Petreu, Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului, Ed. Polirom, 2011, 328 pag.)

Read Full Post »

Zen

          Un jurnal e făcut ca să-ţi poţi spune  lucruri pe care tu însuţi nu le ştii.

           Zen, Jurnalul lui Mircea Cărtărescu, mi-a luat ceva timp de lectură şi m-a plimbat prin mai multe stări sufleteşti. Să spunem că acest  volum de însemnări personale, livreşti, culturale   acoperă perioada anilor 2004 – 2010. Însemnările diaristului, din primii patru ani de viaţă ai jurnalului, se concentrează pe ceea ce ar trebui să fie  O3. După apariţia ultimului volum al romanului Orbitor, autorul trăieşte , intens,  emoţia receptării acestuia. Nu mi-a venit uşor să-l citesc pentru că multe din angoasele, „ruminaţiile” scriitorului mi s-au transmis şi mie. Eu, care nu prea dau importanţă viselor, am avut parte de coşmaruri, de insomnii chinuitoare. În prima sa jumătate, Zen pare a fi un jurnal la O3, jurnalul facerii, al scrierii treptate, mai întîi în minte şi apoi pe hârtie. Literatura e o experienţă a creierului, o zicere frumoasă ce lasă în afară mult cunoscuta – literatura , arta cuvântului. Autorul jurnalului e în căutarea scriitorului MC, un autor care se defineşte prin scris, trăieşte prin scris, scrisul ca un soi de fatalitate. Există la Mircea Cărtărescu o oarecare doză de autoflagelare, de autoumilinţă, urmate apoi de erupţii orgolioase. În Zen experienţa vieţii devine experienţă literară, viaţa alături de Ioana şi de Gabriel, mutatul într-o casă nouă, nenumărate „expediţii” culturale în oraşele Europei, perioadele petrecute la Berlin, Stuttgart, întâmplări mărunte din mâlul existenţei umane, toate contribuie la scrierea acestei cărţi. Chiar dacă uneori autorul strecoară detalii  personale, urmează o frază în contrabalansare care ne aduce aminte că jurnalul falsifică viaţa, că jurnalul reprezintă o convenţie literară,  realitatea jurnalului e diferită de realitatea cotidiană. Din acest punct de vedere jurnalul devine literatură şi nu mai este un gen periferic, biograficul e doar un pretext literar.

       Următorii ani, 2008 – 2010, surprind încercările autorului de a demara noi proiecte, Theodoros, şi imposibilitatea dureroasă de a le pune în practică. La un moment dat MC afirmă ceva de genul – dacă tu, cititorule, nu vei pricepe câtă nefericire îmi va procura un eventual Premiu Nobel, înseamnă că nu ai înţeles nimic din cărţile mele. Într-un anume  fel – Ce  e dincolo de mult râvnitul Nobel? E o garanţie că nu vei fi uitat? Câţi premianţi nu zac azi în uitare şi în anonimat!

         Recunosc că unele pasaje aduc a lamentaţie inutilă, aşa ar fi, dacă nu ar fi dublate în subsidiar de autoironii şi de o luciditate tăioase, de o privire retrospectivă aseptică. Or, meritul incontestabil al cărţii stă în faptul că autorul face literatură chiar şi atunci când pretinde că persoana sa nu mai reprezintă nimic în viaţa literară, când pretinde că scrisul i s-a alterat într- o neputinţă cronică. Dimensiunea intertextuală a jurnalului e importantă pentru că în paginile  jurnalului se întâlnesc mai mulţi autori, un banchet literar la care vin  marii scriitori ai lumii, se comentează, comunică între ei,  îşi verifică potenţele (Nabokov, Joyce, Dostoievki, Flaubert,  Canetti, Salinger, Llosa, Marquez, Borges). Cel ce tinde să redevină MC are însă  doi favoriţi, din care va cita necontenit – Wittgenstein şi Kafka(scriitorul care şi-a ars 90 la sută din operă, aşa cum a făcut şi Gogol cu vol 2 din Suflete Moarte).

       Nu ştiu de ce, în timp ce îl citeam, îmi tot şoptea în minte o voce – Mircea Cărtărescu e un om bun, niciodată nu m-am raportat astfel la o carte, de cele mai multe ori autorul (persoana fizică) nu mă interesează. Poate amestecul de viaţă personală, livresc, reprezentări asupra lumii, călătoriile la Sângeorz, umanitatea detaliilor ce transpar din paginile cărţii au fost decisive. Sunt conştient că aici nu vorbesc despre Zen, ci despre percepţia mea despre Zen. L-am văzut pe Mircea Cărtărescu la Târgul de carte Gaudeamus, l-am privit câteva secunde şi mi-am retras privirea, secvenţă în care a şi dispărut, nu avea cum să dispară atât de repede, m-am rotit printre standuri, dar nu l-am mai găsit. L-am privit cu admiraţie şi poate cu acea privire uleioasă pe care o detestă într-atât de mult, pentru că omul MC vrea să fie privit firesc.

      Iată şi o listă de cuvinte,  inedite pentru mine, dar de o  sonoritate senzuală – partuză, inomabil, oţios, ghematrii, ruminaţie, pagur, oradalie, oblong, hipnagogic, copastie, coalescenţă, cornac, retablu.

       Lungile perioade de depresie acută  şi dezamăgire alternează cu scurte şi iluzorii perioade de fericire. Obsesia trecerii timpului, cei 50 de ani – (Mă apropii de 50 de ani şi-mi dau tot mai mult seama că am trăit degeaba şi că nu am ieşire din lumea asta fără drumuri. p.118 sau Şi sudoare şi gâfâit şi sărit brusc în sus şi refuz, din toată fiinţa mea, al gândului că voi dispărea pentru totdeauna. Teroare nemărginită la gândul că sunt în partea finală a vieţii că acum sau peste 25 de ani voi dispărea ca şi când n-aş fi fost. p.136)

       Autorul se eliberează scriind, scrisul funcţionează ca o supapă pregătită să se deschida ori de câte ori este nevoie – (Paginile astea, proaste şi inutile, pe care le veţi cita în cronicile voastre ca noi şi noi dovezi de imoralitate şi paranoia adunate la dosar, n-au decât un sens: să las aici încărcătura de suferinţă, să pot merge mai departe eliberat de ura voastră şi de frica mea de voi. p. 176)

       Un foarte util sfat privind lectura şi receptarea produsului literar, urmat de o constatare în care, din păcate, mă recunosc, cel puţin parţial –  (Când citeam o carte, primul nostru gând era s-o situăm în edificiul neterminat şi totuşi mereu complet al literaturii. Când cei de azi citesc o carte, se uită la ea ca la o cărămidă izolată, sub care şi peste care nu e nimic. O privesc perplecşi un sfert de oră şi apoi ridică, aproape aleator, degetul mare sau îl lasă în jos. S-a dat verdictul. p. 362)

     Unii încearca să facă ficţiune inventând personaje şi evenimente, forţând condeiul degeaba, Mircea Cărtărescu scrie un jurnal nepretenţios în care oferă cititorului frumoase pagini de literatură şi un exemplu de exerciţiu literar.

(Mircea Cărtărescu, Zen, Ed. Humanitas, 2011, 632 pag)

Read Full Post »

Obsesii germane

        Una din temele centrale, recurente ale literaturii germane postbelice este vina colectivă, rezultată din trecutul nazist şi din atrocităţile pe care le-a comis o parte semnificativă a acestui  popor (cu o deplină luciditate, de aici şi monstruozitatea crimelor, şi greutatea vinii).  Scriitorii germani (Bernhard Schlink, Günter Grass, Heinrich Böll) sunt urmăriţi în scriitura lor de păcatele generaţiei anterioare, de păcatele părinţilor. Scriitori care trăiesc o acută criză de vinovăţie şi se tot întreabă în ce măsură au moştenit culpa/hybrisul.  Rolul pe care şi-l asumă (de vindecare) e dureros şi inconfortabil, ei scriu literatură nu doar de dragul purităţii artei sau al artificiului estetic, ci pentru a dezgoli răni, a le arăta lumii în splendoarea lor purulentă, ca apoi cauterizarea să se producă măcar parţial. Miza e alta. Deci , există literatură dincolo de bucuria stilului!

         În Opiniile unui clovn de Heinrich Böll, protagonistul Hans Shnier, un tânăr de 27 de ani, de profesiune clovn, “ecorşează” tipologiile filistine, demistifică ipocrizia celor care acum sunt apărători ai drepturilor omului, iar atunci – vânători de yankei evrei, colaboraţionismul, fanatismul de orice culoare. Hans nu mai are nici o sursă de subzistenţă, e părăsit de toată lumea şi de propria soţie (cu care nu era căsătorit religios, o soţie în căutarea “aerului catolic”), nu mai e în stare să profeseze din cauza unei accidentări (durerea la genunchi e pe tot parcursul cărţii liantul care îl aduce pe Hans în actualitate, un fel de trezire prin durere, îţi aduci aminte că eşti viu graţie durerii) şi îndeosebi din cauza unor rateuri repetate. Din camera apartamentului din Bonn se  confruntă cu  propriile amintiri, îşi contemplă singurătatea, ratarea, criza religioasă (Protestantism vs. Catolicism), iar din când în când îşi sună vreo veche cunoştinţă, mai mult pentru a-şi anunţa existenţa şi pentru a trezi în creierul interlocutorului senzaţia vinii şi sentimentul imposturii. În esenţă, întreg romanul “se petrece” în această cameră în care Hans alunecă pe corzile memoriei până la  deschizăturile conflictelor personale.

       Scriitura lui Böll e acidă, şfichiuitoare, metisată cu doze de cinism, adevărul iese din gura celui considerat bufon, şi chiar aşa şi este, căci bufonii, nebunii au curajul să desţelenească lanul memoriei, să cearnă aşa cum fac  căutătorii de aur. Consemnăm influenţe specifice teatrului absurdului – alienarea limbajului (a gândirii), stereotipii verbale ce trădează mutilarea conştiinţei.

       Relaţia fiu –părinţi e puternic şubrezită, nimic nu pare să ducă la o reconciliere, din contra. Mama lui Hans devine preşedinta Comitetului Central al Asociaţiilor de luptă pentru Atenuarea Deosebirilor de Rasă, după ce tot ea îşi trimisese fiica, pe Henriette, la moarte – “Fă-ţi datoria, copilo!”.

         Câteva din reflecţiile personajului nostru  –  […] asta trebuie să însemne că viaţa merge mai departe sau ceva asemănător. Dar eu ştiam că nu e adevărat, nu viaţa merge mai departe, ci moartea. p.311; Colecţionezi tocmai pentru că îţi lipseşte ceva – un lucru e sigur, cei care colecţionează artă nu sunt artişti)p131 ;Esteţii trebuie omorâţi cu obiecte de artă valoroase, ca, murind, să se mai poată enerva de distrugerea unui obiect preţios. p141; Dacă epoca noastră merită o denumire, atunci ea ar trebui s-o primească pe cea de epocă a prostituţiei. p.332) Nici pedeapsa morţii nu a fost împărţită echitabil – (nici emigranţilor nu le trece prin minte că doar puţini nazişti fuseseră pe front şi că, de murit, muriseră aproape numai dintre cei care nu fuseseră nazişti, […]. p.254).

       Hans e un personaj cu o copilărie traumatizată, sfârşeşte (în carte) cântăreţ ambulant, un fel voalat de-a spune cerşetor, deşi se trage din părinţi extrem de bogaţi, tatăl său e surprins/contrariat atunci când află că Hans n-a mâncat niciodată pe săturate în casa lor, copil fiind. Dialogul tată-fiu focalizează întreaga tensiune a cărţii, ne sunt creionate două personaje de hârtie mai veridice şi mai reale decât cititorul în carne şi oase.

 

(Heinrich Böll, Opiniile unui covn, Ed. Polirom, 2007, 344 pag.)

Read Full Post »

         Alexandru Vakulovski scrie cu două mâini, ce scrie bine prima, anulează a doua, încât la încheierea lecturii eşti pus într-o situaţie dilematică. Să dai crezare realităţii brute sau să te laşi pătruns de ficţiune (forţată şi ea pe alocuri)?  Încerci cumva o reconciliere între cele două tendinţe. Poate că sunt eu de vină şi nu pricep acest „nou limbaj literar”, dar o să mă explic. Nici un destin uman nu-mi este prezentat într-un mod convingător, portretele sunt îngroşate, cu striaţii burleşti, nici măcar nu pot fi tragice. Te cruceşti câtă „mardeală” pot încasa.  Priveşti câteva personaje care, în afară de „futai”, pastile şi canadieni, nu au  altceva nimic de făcut.

        Dacă spui că nu îţi plac textele lui A. Vakulovski, ţi se va imputa că eşti ipocrit ori pudibond. Nu „limbajul licenţios” deranjează, ci proasta sa întrebuinţare, inadecvarea, nepotrivirea.  Invocarea unor personalităţi ca Băsescu, Gelu Voican – Voiculescu, Iancu, Horia, Cloşca şi Crişan reprezintă un fel de exerciţiu mnemotehnic şi „naţionalizează”, filtrează discursul literar. Accentele freudiene sunt uşor de sesizat – „Totul e legat de futut”, p. 33, numai că dacă stăm bine şi ne gândim există nevoi mai importante decât sexul. Dacă n-ai avea ce mânca şi ce bea (apă), nu cred că ţi-ar mai arde…

        Apoi, se strecoară şi unele inadvertenţe – la pagina 67 naratoarea declară – „Nu mai fumasem până atunci”, deşi la pagina 64 spune – „Beau şi fumez”. Ar fi posibil dacă am avea doi naratori diferiţi.

          Am găsit şi câteva idei care mi-au plăcut – „noi, fiind ardeleni, îi înţelegem mai bine (pe basarabeni) decât restul românilor” p.55.  Intrăm aici într-o zonă de percepţie afectivă, generată de un trecut istoric similar dintr-un anumit punct de vedere. Apariţia unor personaje imaginare – Piticii, Cavalerul, Omul de gumă, trimit povestea în tinda fabulosului şi a aluziei, dar e prea puţin. Textul se vrea un cântec de jale adus Roşiei Montane, a cărei decădere morală şi fizică transpare din activităţile „economice” ale localnicilor – dezgropatul şi mutatul morţilor, secvenţă ce aminteşte întrucâtva de cea  din Generalul armatei moarte.

        Cred că Alexandru Vakulovski a apelat la un fals instrumentar pentru scopul pe care şi l-a asumat. Faptul că îmbracă o identitate feminină, ni se sugerează deci o transpoziţie, nu face textul mai literar. „Sexul” (frust, animalic)  care se vrea doar un pretext pentru a dezveli multiplele faţete ale violenţei, subminează ficţiunea, o sufocă, omoară textul.

        Incursiunile în interiorul minelor-vagin echivalează  cu  o regăsire a spaţiului protector, căldicel adică. Aceste intrări-ieşiri succesive, din mină, favorizează reflecţia naratoarei. Mina e un soi de „văgăună” simonologică.

      Discursul lui Alexandru Vakulovski mi se pare prea vehement, prea radical, cumva antiliterar.

(Alexandru Vakulovski, 157 de trepte spre iad sau salvaţi-mă la Roşia Montană, Ed. Cartier Rotonda, 2010, pag. 120)

Read Full Post »

        De câte ori întâlneam expresia – Un erou al timpului nostru, mă gândeam, inevitabil, că aceasta e încărcată de  un sens apreciativ, pozitiv în ultimă instanţă. Cărţulia lui Mihail Lermontov, cu titlul omonim, a fost scrisă pe la 1839, 1840 şi bifează, tind să cred, o etapă de început a literaturii ruse. Cartea mi-a plăcut, se simte adierea epocii, a căutării febrile şi a închegării  primelor strategii narative, acţiunea se petrece acum 170 de ani.  E ceva vreme. Un erou al timpului nostru e structurată pe trei paliere – o Prefaţă care justifică şi explică textul (indică posibile piste de lectură, orientează receptarea),  naraţiunea propriu-zisă şi jurnalul lui Peciorin (bucata cea mai consistentă a cărţii).  Cartea se vrea o critică adusă falsului, imposturii şi moravurilor epocii. Peciorin suntem noi, ar vrea parcă să spună autorul. Nu aş vrea să insist cu amănunte despre soarta lui Peciorin şi să-i creionez portretul moral, paginile cărţii oferă  detalii suficiente. Singurul lucru pe care l-aş specifica ţine de sinceritatea junelui militar, cu toate metehnele sale (cinic, orgolios, suferind de mal du siècle, egolatru, superficial şi irascibil) rămâne un personaj fidel propriei firi. Îi înşală pe alţii, dar nu se înşală pe sine. Pare un damnat, căci toţi ce-l iubesc şi pe care pretinde că i-a iubit vreodată  sfârşesc în suferinţă. Dincolo de acest crochiu, mi s-a părut interesant cadrul natural şi social în care e plasată povestea.  E vorba de perioada în care Imperiul Ţarist înainta spre cucerirea Caucazului, constat că percepţia asupra localnicilor nu s-a schimbat prea mult. Un erou al timpului nostru ar fi un bun scenariu de film de aventuri, nu ştiu, probabil istoria lui Peciorin a şi fost ecranizată.  Vocea celui care  publică jurnalul lui Peciorin, după moartea acestuia, nu reuşeşte să se desprindă de cea a protagonistului, se simte aceeaşi pană, acelaşi condei, toate textele sunt scrise de aceeaşi mână (noi ştim asta, oricum), dar vocile celor doi se confundă, au aceleaşi reprezentări despre lume, Peciorin e un fel de dublu al primului narator.

         Hanul, ca topos literar, reprezintă o locaţie care favorizează confesiunea, e un timp al zăbavei în care  Maxim Maximovici (şi el narator)  pregăteşte terenul pentru istoria lui Peciorin. Maxim Maximovici e sursa întregii poveşti, o dată martor al asaltului amoros pe care îl întreprinde Peciorin, a doua oară purtător al jurnalului acestuia. Dintre toate personajele, cel mai bine creionat mi s-a părut Gruşniţki, caricatural, jalnic pe alocuri, glisând pe muchia ridicolului, având doar în final o sclipire de orgoliu, inutilă însă.

      Uneori, traducerea unor fraze,  în română, zgârie auzul, câteva exemple – „nu caut să-i fac cunoştinţa” p. 94, „Te-ai hotărât să nu faci cunoştinţa prinţeselor?” p.95. Şi mai sunt cateva mostre similare.  

         Constiţuţia cărţii este destul de modernă pentru acele timpuri, naratorul poartă de  grijă cititorului, nu  ar vrea să-l plictisească cu detalii şi cu descrierile munţilor,  pe care acesta nu i-a văzut niciodată, e conştient de insuficienţele propriului text, prea de multe ori apare luna şi crestele munţilor sunt învăluite în ceaţă. Cel mai vizibil semn al vârstei literare apare atunci când asistăm la descrierea personajelor. Se mizează pe teoria următoare – trăsăturile chipului trădează interiorul personajelor. Întotdeauna un personaj e introdus în scenă printr-o descriere fizică. O lectură utilă şi lejeră!    

(Mihail Lermontov, Un erou al timpului nostru, Ed, Cartier, 2003, nr.pag. 176)

Read Full Post »

Older Posts »