Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for decembrie 2011

      Deşi ne credem diferiţi unii de alţii, experienţele pe care le acumulăm sunt uimitor de asemănătoare. Articolul Cristinei Boboc – Acasă, în ghetou –, publicat în numărul anterior al revistei Contrafort, deschide o temă de discuţie (şi de reflecţie) care-l priveşte nu doar pe basarabeanul plecat la studii în România, ci şi pe cel rămas acasă.
         Studenţia mea gălăţeană mi-a oferit multiple ocazii să privesc fenomenul integrării basarabenilor, din postura de martor (cazul fericit), şi să îl trăiesc, în rol de actor fără voie, pe propria piele (dar despre asta ceva mai încolo). La vârsta de optsprezece ani, România îmi apărea asemenea unui Eldorado, meteahna idealiştilor, mi se trăgea din familie, istorisirile patriotarde ale părinţilor îşi făcuseră efectul, iar  basmele românilor, în supradoze de lectură, lăsaseră amprente vizibile.
         Odată ajuns la Galaţi,  m-a mirat, contrariat de-a dreptul, că studenţii basarabeni afişau un dispreţ ţanţoş şi o superioritate nejustificată faţă de cei români, numindu-i zeflemitor – „romici”. Cei proaspăt veniţi şi mai slabi de înger erau imediat înregimentaţi grupului („gaşcă” e un cuvânt pe care basarabenii nu îl suportă), li se asigura protecţia în schimbul unor servicii, li se mai spuneau şi câteva „poveşti cu sperietori”, menite să oprească din faşă orice împotrivire. Eram totuşi asiguraţi (şi eu eram unul dintre cei mai slabi de înger, dar am evitat înregimentarea) că nu vom păţi nimic şi că timpul pedepselor şi al bătăilor trecuse, că se mai întâmpla undeva pe la Iaşi, dar la Galaţi, dacă vom fi ascultători, vom sfârşi bine!
       Mult lăudata toleranţă a basarabenilor intra în contradicţie cu apucăturile confreriei studenţilor, orice diferenţă era rapid catalogată drept deviere. Normele comportamentale, bine fixate şi întreţinute de membrii grupului, legitimau un anume fel de a fi – zgomotos, ostil, persiflant. Unii basarabeni veneau plini de candoare, cu un elan patriotic promiţător, iar peste noapte alunecau în trapa moldovenismului. De unde această nevoie personală de a-ţi inventa o altă identitate, de a încerca să fii diferit în interiorul României, când toate argumentele converg spre o unitate identitară? Ce complex se ascunde sub franjurile acestui demers nociv? Cazul grupului mi se părea clinic, nevoia de a epata, de a ieşi din anonimat printr-o performanţă a derizoriului nu făcea decât să accentueze ruptura şi să-l izoleze în bizarerie. Eludarea bunului-simţ provoca rumori generale printre ceilalţi locatari ai căminului. Suspecţi nu mi se păreau cei care aveau de-acasă idei gata conturate, aici se putea lucra, ci acei care îşi formau românofobia în perioada studiilor. Frăţia („bratva”, rus.) conţinea tipologii umane diferite, însă unite toate de forţa colectivă a idiosincraziilor. Cred că dispreţul patologic faţă de alţii nu e decât dispreţul inconştient faţă de propria persoană.
        Cunoaşterea insuficientă a limbii române îi aşeza într-o poziţie inconfortabilă, de aceea mulţi dintre ei se retrăgeau într-o pseudoidentitate, îmbrăcată ca o formă de protecţie. Vorbeau în rusă sau într-o română stricată, punându-şi interlocutorii în dificultate, sugerându-le parcă – sunt egal cu tine pentru că nici tu nu îmi înţelegi limba. O egalitate prin diferenţe şi nu prin asemănări, cum ar fi fost firesc. Nu am înţeles niciodată de ce sărbătoreau cu fast şi ostentaţie Revelionul pe stil vechi. Pot accepta gestul ca un pretext de distracţie, dar să oficializezi bacanala şi să faci declaraţii la televiziuni cu acoperire naţională că astfel îţi păstrezi „sfintele tradiţii” mi se pare o ipocrizie. Câţi dintre cei întorşi acasă sau rămaşi în România vor mai fi sărbătorit evenimentul pe stil vechi?
        Îi priveam cu admiraţie pe studenţii basarabeni de la Braşov, Timişoara şi Cluj, impresia mea era că ei reuşiseră să se integreze, să pună accentul pe asemănări şi să-şi valorifice alteritatea. Pe când la Galaţi, contactul vizual pe care îl puteau stabili cu înşiruirea de sate de pe malul stâng al Prutului îi făcea pe studenţi să se simtă tot acasă, cei zece kilometri nu-i desprindeau mental de spaţiul natal, erau prea puţini ca să taie chinga psihologică. Exista, bineînţeles, o categorie de studenţi basarabeni care îşi vedea de ale studenţiei, se adaptase şi făcea performanţă. Însă tonul îl dădeau ceilalţi, mai mulţi şi mai verbali.
          Intrarea României în UE, înăsprirea controlului la frontiere au tăiat din activităţile extraşcolare, cu tentă economică, ale studenţilor, care din discipoli sârguincioşi deveniseră şoferi pe rable sovietice sau pe mercedesuri ajunse la majorat. Transportând benzină şi ţigări. Studenţia pălea în faţa acestei preocupări. Cunoşteai un basarabean după modul în care îşi amenaja camera, mai exact după lipsa oricărei amenajări, camera avea un aer sumbru, de depozit, ţigările treceau mai întâi pe aici, până la a fi valorificate. În discuţiile pe care le-am avut cu unii dintre ei (luaţi separat păreau de treabă), recunoşteau stingheri – Ei, până la urmă tot români suntem! Dar de ce până la urmă şi nu din prima? De ce trebuie să trăieşti experienţe umilitoare, când în sinea ta cunoşti adevărul? Ajungi la o concluzie pe care o aveai de la început în buzunarul conştiinţei, dar ai neglijat-o metodic.
Ziceam la începutul articolului că am trăit fenomenul pe propria-mi piele. Există multe personaje, adepte ale direcţiei moldoveniste, cu care aş accepta să semnez o reconciliere. Pe Vasile Stati însă nu-l pot ierta. Din cauza dicţionarului său (am insistat într-un moment inoportun că „marşutcă” înseamnă maxi-taxi şi nu slugoi) m-am ales cu o unghie smulsă de la picior, cu o duzină de pumni în cap şi cu nişte echimoze substanţiale. Făptaşul, student în anul cinci, purta un nume poetic, Lucian.
         În afara grupului, descopeream o realitate puţin diferită, îmi imaginam că basarabenitatea noastră (o românitate lustruită în exces) contează, că vom fi întrebaţi cum rezistăm rusificării (eroic! cum altfel?), mă gândeam chiar că vreo autoritate universitară avea să ne ţină un lung discurs plin de gratulaţii şi mulţumiri, în numele tuturor românilor (Ah, românilor de pretutindeni!), că doar participasem la protestele din primăvara lui 2002. Însă, nimic. Apatie generală! Uneori, eram întrebat de vreun coleg (cu bune intenţii, desigur):
– Da’ ce limbă vorbiţi voi acolo în Basarabia?
sau şi mai şi:
– Da’ cât e de frig la voi în Siberia?
Întrebările m-au curăţat de certitudini (pe atunci aveam doar certitudini), de ideile fixe (fixaţii?) şi au resetat relaţia mea cu România. Primul accident s-a petrecut la frizerie, nu ştiam cum să-i spun „hairstylist-ului” să-mi scurteze perciunii şi să-mi facă bordura. Ne uitam perplecşi unul la altul, mai mult eu decât el, până când m-am confesat, dezarmat – sunt basarabean şi nu stăpânesc întreaga topografie capilară. Bineînţeles că i-am spus-o altfel. E nevoie de o cunoaştere reciprocă, sinceră şi descărnată de mitologii subiective.
       Am cunoscut şi un moldovean din Transnistria, mi-a fost coleg de cămin, care pe parcursul celor patru ani a urmat o transformare surprinzătoare. Scepticismul identitar nu-l mai caracteriza, la terminarea studiilor avea convingeri ferme şi împărtăşea alte valori. Am aflat mai târziu că a obţinut şi cetăţenia română. Nu există un reţetar al integrării, fiecare individ dispune de mijloace proprii de a se face înţeles, de a-şi comunica trăirile şi de a se adapta. Din păcate, studentul basarabean ajunge rareori să exclame: „Ce escapadă! Ce salt în adânc!” şi îşi trăieşte studenţia în trecere, printre altele, ca o înlesnire pentru alte activităţi.
       Şi ca un corolar al celor spuse până acum, respectul de sine şi încrederea în forţele proprii se impun a fi exersate, astfel încât să facă parte din fibra interioară a fiecărui individ. O mai bună cunoaştere a limbii române ar facilita adaptarea studentului basarabean, nu l-ar mai arunca într-o zonă nefertilă şi de falsă mândrie „provincială”. Una dintre tarele celui venit la studii în România e că nu ştie să-şi fructifice raţional şi eficient moştenirea culturală. De care nu trebuie să-i fie ruşine. Din contra!
_______________
Nota redacţiei:
         Mărturiile celor doi autori, Cristina Boboc şi Alexandru Tabac, despre diversele manifestări ale „specificului basarabean” în România, despre integrarea adesea sinuoasă a tinerilor noştri (mai mult sau mai puţin) studioşi în mediul universitar din dreapta Prutului, deschid, de bună seamă, o dezbatere interesantă şi utilă, pe care am mai purtat-o în paginile Contrafortului. Am dori să o continuăm, imprimându-i un suflu nou, de aceea vă invităm, stimaţi cititori, să ne trimiteţi ideile şi reflecţiile voastre pe această temă, relatări despre experienţe ce merită a fi cunoscute şi împărtăşite. Le vom publica în funcţie de calitatea acestor texte şi în limita spaţiului disponibil.

(Articol publicat în revista Contrafort  )

 

Read Full Post »

Gândirea captivă

           Despre Gândirea captivă, titlul cărţii lui Czesław Miłosz, au scris Tamara Cărăuş în Contrafort nr. 5-6, 2009, Vitalie Ciobanu – Contrafort nr. 9-10, 2011, număr în care a fost publicat un amplu interviu luat autorului în 1985. Revista Sud-Est Cultural (nr.4 2011) publică un interviu mai recent, din 2003. Pot să spun că această carte e o lectură obligatorie în primul rând pentru cei care vin din blocul sovietic.  E o lucrare care demistifică mecanismele gândirii staliniste. Mă voi opri asupra unor subiecte ce invită la reflecţie.

–          paralelismul creştinism/comunism (Noua religie)

–          efectul pastilei Murti-Bing

–          ce înseamnă Ketmanul („jocul practicat în apărarea propriilor gânduri şi sentimente”, „constă în realizarea sinelui în pofida a ceva”)

–          cum se manifestă Ketmanul

–          în ce măsură literatura poate anticipa istoria (cazul Witkiewicz)

–          capacitatea de adaptare a intelectualului

–          poziţia intelectualului înainte şi în timpul dictaturilor populare

–          ce ascunde sintagma „bun de tipar”

–          trecerea de la realismul critic la cel socialist, perspectiva literară

–          Biserică vs. Club

–          Poezia (expresie a temperamentului individual ce se frânge din cauza convenţiei sociale) vs. Poezia Noii Credinţe (expresie a convenţiei sociale ce se frânge din cauza temperamentului individual)

–          Comportamentul uman dependent de stimulii externi (este suficientă o bruscă schimbare a condiţiilor şi omenirea revine la starea de sălbăticie primară)

–          Raportarea la stalinism a intelectualilor din Occident şi a celor din America Latină

         Regăsim şi alte idei, cum ar fi de exemplu ideea unei Europe unite, deziderat pe care îl întâlnim şi la Joyce. Iată că Europa unită îşi regăseşte temelia în timpuri mai îndepărtate şi nu e un moft al ultimelor decenii. Istoriile lui Alfa, Beta, Gamma, Delta semnalează tot atâtea tipuri de supravieţuire, de adaptare şi de aliniere la cerinţele Noii Religii.  Istoriile celor patru sunt de-a dreptul cutremurătoare, în interbelic au cochetat mai degrabă cu dreapta naţionalistă, în timpul ocupaţiei sovieto-naziste au avut de suferit enorm, dar au acceptat,  postbelic, convieţuirea cu noua orientare şi au devenit tribuni, le-au plăcut scările, cum se zice pe la noi. Czesław Miłosz se leapădă în 1951, după o scurtă perioadă de coabitare, de gândirea stalinistă, pe care, de-acum încolo, o va demasca.  Lucrarea îşi dezvăluie noi sensuri cu fiecare nouă lectură, poate fi considerată eseu, tratat politic, sociologic, istoriografic, operă literară (un soi de distopie).

           Autorul s-a născut în 1911, avea şapte ani când s-a încheiat Primul Război Mondial, a trăit invazia Poloniei de către trupele germano-sovietice în 1939, a fost martor la înfiinţarea ghetoului din Varşovia şi la distrugerea oraşului în timpul rebeliunii poloneze, a intrat în diplomaţie, dar se desparte de noua orientare, încurajează mişcările sindicale din anii 80, priveşte destrămarea Uniunii Sovietice, iar în 2004, anul morţii scriitorului, Polonia aderă la Uniunea Europeană.

(Czesław Miłosz, Gândirea captivă, Ed. Humanitas, 2008, pag. 256)

Read Full Post »

Elogiu Cărţii

        Jean-Claude Carrière şi Umberto Eco poartă o discuţie, moderată ingenios-livresc de Jean-Philippe de Tomac, despre destinul cărţilor. Discutând despre cărţi, cei trei ating şi alte domenii –  cinematografia, literatura, pictura, istoria cărţii, tehnologizarea informaţiei.   E o carte care abundă în idei culturale. Pe scurt, iată care ar fi principalele teme de dezbatere – Memoria individuală vs. Memoria colectivă (cultura), Globalizarea (având un efect contrar celui scontat – contribuie la fărămiţarea experienţei comune), Cartea ca un lung proces de cernere, selecţie şi filtrări (istoria producţiei de cărţi  este inseparabilă de cea a unui bibliocaust luat mereu de la capăt), Cartea ca istorie literară, Raportul dintre Stat şi Artă (când statul este prea puternic, poezia tace), Paradoxurile intenţiei auctoriale şi “deviaţiile” receptării (Petrarca şi-a petrecut viaţa scriind Africa, marea lui operă în latineşte, convins că va deveni o nouă Eneidă şi că îi va aduce gloria. Cât despre sonetele care l-au făcut celebru pentru eternitate, nu le scrie decât atunci când nu avea nimic mai bun de făcut), Caducitatea noilor suporturi tehnologice, Perfecţiunea cărţii, cartea  e asemenea Roţii, odată inventată nu mai poate fi perfecţionată, Însemnătatea (simbolică, culturală, materială)   incunabulelor, Cenzura cărţii şi pericolele care însoţesc cartea pretutindeni, cele mai multe cărţi au pierit din neglijenţă, constată autorii, Cartea ca o continuare simbolică   a vieţii (Dacă vrei să-şi amintească lumea de tine, trebuie să scrii), Cultura vie, deschisă vs. Cultura solitară, Creştinism vs. Marxism – Leninism (primul supravieţuieşte pentru că ştie să-i aducă (prin păcat) pe oameni înapoi la biserică).

         Avem parte de conversaţii mustoase, pline de istorisiri paradoxale, garnisite cu tot soiul de butade şi situaţii funambuleşti. O poveste! Cei trei discută într-un limbaj accesibil, “mundan” despre viaţa cărţilor, despre prostie, fals şi impostură care culmea ! pot genera adevăruri.  Întrezăresc într-un fel destinul bibliotecii – Destinul oricărei biblioteci e, poate, să ardă într-o zi. Dar cartea în sine nu va dispărea. Autorii se întreabă cum se va comporta cartea în era revoluţiei tehnologice, vom putea citi Război şi pace pe e-book, cum reacţionăm când citim de pe un monitor, oare nu se pierde o anumită sacralitate ce aureola cartea, o intimitate specială între autor şi cititor, anumite ritualuri, deprinderi arhaice, practici de lectură,  ideea de “închidere” pe care cartea o simboliza.

 În concluzie, Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi !

(Jean-Claude Carrière,  Umberto Eco, Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi,  Ed. Humanitas, 2010, pag. 256)

 

 

Read Full Post »

         Alexandru Vakulovski scrie cu două mâini, ce scrie bine prima, anulează a doua, încât la încheierea lecturii eşti pus într-o situaţie dilematică. Să dai crezare realităţii brute sau să te laşi pătruns de ficţiune (forţată şi ea pe alocuri)?  Încerci cumva o reconciliere între cele două tendinţe. Poate că sunt eu de vină şi nu pricep acest „nou limbaj literar”, dar o să mă explic. Nici un destin uman nu-mi este prezentat într-un mod convingător, portretele sunt îngroşate, cu striaţii burleşti, nici măcar nu pot fi tragice. Te cruceşti câtă „mardeală” pot încasa.  Priveşti câteva personaje care, în afară de „futai”, pastile şi canadieni, nu au  altceva nimic de făcut.

        Dacă spui că nu îţi plac textele lui A. Vakulovski, ţi se va imputa că eşti ipocrit ori pudibond. Nu „limbajul licenţios” deranjează, ci proasta sa întrebuinţare, inadecvarea, nepotrivirea.  Invocarea unor personalităţi ca Băsescu, Gelu Voican – Voiculescu, Iancu, Horia, Cloşca şi Crişan reprezintă un fel de exerciţiu mnemotehnic şi „naţionalizează”, filtrează discursul literar. Accentele freudiene sunt uşor de sesizat – „Totul e legat de futut”, p. 33, numai că dacă stăm bine şi ne gândim există nevoi mai importante decât sexul. Dacă n-ai avea ce mânca şi ce bea (apă), nu cred că ţi-ar mai arde…

        Apoi, se strecoară şi unele inadvertenţe – la pagina 67 naratoarea declară – „Nu mai fumasem până atunci”, deşi la pagina 64 spune – „Beau şi fumez”. Ar fi posibil dacă am avea doi naratori diferiţi.

          Am găsit şi câteva idei care mi-au plăcut – „noi, fiind ardeleni, îi înţelegem mai bine (pe basarabeni) decât restul românilor” p.55.  Intrăm aici într-o zonă de percepţie afectivă, generată de un trecut istoric similar dintr-un anumit punct de vedere. Apariţia unor personaje imaginare – Piticii, Cavalerul, Omul de gumă, trimit povestea în tinda fabulosului şi a aluziei, dar e prea puţin. Textul se vrea un cântec de jale adus Roşiei Montane, a cărei decădere morală şi fizică transpare din activităţile „economice” ale localnicilor – dezgropatul şi mutatul morţilor, secvenţă ce aminteşte întrucâtva de cea  din Generalul armatei moarte.

        Cred că Alexandru Vakulovski a apelat la un fals instrumentar pentru scopul pe care şi l-a asumat. Faptul că îmbracă o identitate feminină, ni se sugerează deci o transpoziţie, nu face textul mai literar. „Sexul” (frust, animalic)  care se vrea doar un pretext pentru a dezveli multiplele faţete ale violenţei, subminează ficţiunea, o sufocă, omoară textul.

        Incursiunile în interiorul minelor-vagin echivalează  cu  o regăsire a spaţiului protector, căldicel adică. Aceste intrări-ieşiri succesive, din mină, favorizează reflecţia naratoarei. Mina e un soi de „văgăună” simonologică.

      Discursul lui Alexandru Vakulovski mi se pare prea vehement, prea radical, cumva antiliterar.

(Alexandru Vakulovski, 157 de trepte spre iad sau salvaţi-mă la Roşia Montană, Ed. Cartier Rotonda, 2010, pag. 120)

Read Full Post »