Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for ianuarie 2012

Intermitenţe

Trăiesc un acut sentiment al imposturii

Şi  o mai mult decât tristeţe

Pe care nu o pot descifra

Am început anul prost

Anul a început prost

Neglijându-mi prezenţa

În ţara mea, în aşchia de ţară

Mor oameni, tineri

Ca nişte vite, la abator

Iar unii spală asfaltul de sânge

Cu un gest firesc

De parcă ar şterge un geam prăfuit

Nu ştim cine suntem

De aici întreaga tragedie

Alţii fac contrabandă cu ţigări

O ţară de contrabandă

O ţară la negru, monocromă

În subsoluri

Sentimentul imposturii

Să revin

Cine dracu te-a pus

Sa scrii pe Voxpublika

Ai mari carenţe ortografice

Scrii „vinei” în loc de „vinii”

Crezi că „vindicativ”

Înseamnă „vindecare”

Ai vrea să te retragi în cuvinte rare

Vorba poetului

Dar să nu le mai ratezi sensurile

Să priveşti filme bune

Să nu-ţi pară rău că vieţuieşti

Şi să ştii să te bucuri de A

Read Full Post »

Zen

          Un jurnal e făcut ca să-ţi poţi spune  lucruri pe care tu însuţi nu le ştii.

           Zen, Jurnalul lui Mircea Cărtărescu, mi-a luat ceva timp de lectură şi m-a plimbat prin mai multe stări sufleteşti. Să spunem că acest  volum de însemnări personale, livreşti, culturale   acoperă perioada anilor 2004 – 2010. Însemnările diaristului, din primii patru ani de viaţă ai jurnalului, se concentrează pe ceea ce ar trebui să fie  O3. După apariţia ultimului volum al romanului Orbitor, autorul trăieşte , intens,  emoţia receptării acestuia. Nu mi-a venit uşor să-l citesc pentru că multe din angoasele, „ruminaţiile” scriitorului mi s-au transmis şi mie. Eu, care nu prea dau importanţă viselor, am avut parte de coşmaruri, de insomnii chinuitoare. În prima sa jumătate, Zen pare a fi un jurnal la O3, jurnalul facerii, al scrierii treptate, mai întîi în minte şi apoi pe hârtie. Literatura e o experienţă a creierului, o zicere frumoasă ce lasă în afară mult cunoscuta – literatura , arta cuvântului. Autorul jurnalului e în căutarea scriitorului MC, un autor care se defineşte prin scris, trăieşte prin scris, scrisul ca un soi de fatalitate. Există la Mircea Cărtărescu o oarecare doză de autoflagelare, de autoumilinţă, urmate apoi de erupţii orgolioase. În Zen experienţa vieţii devine experienţă literară, viaţa alături de Ioana şi de Gabriel, mutatul într-o casă nouă, nenumărate „expediţii” culturale în oraşele Europei, perioadele petrecute la Berlin, Stuttgart, întâmplări mărunte din mâlul existenţei umane, toate contribuie la scrierea acestei cărţi. Chiar dacă uneori autorul strecoară detalii  personale, urmează o frază în contrabalansare care ne aduce aminte că jurnalul falsifică viaţa, că jurnalul reprezintă o convenţie literară,  realitatea jurnalului e diferită de realitatea cotidiană. Din acest punct de vedere jurnalul devine literatură şi nu mai este un gen periferic, biograficul e doar un pretext literar.

       Următorii ani, 2008 – 2010, surprind încercările autorului de a demara noi proiecte, Theodoros, şi imposibilitatea dureroasă de a le pune în practică. La un moment dat MC afirmă ceva de genul – dacă tu, cititorule, nu vei pricepe câtă nefericire îmi va procura un eventual Premiu Nobel, înseamnă că nu ai înţeles nimic din cărţile mele. Într-un anume  fel – Ce  e dincolo de mult râvnitul Nobel? E o garanţie că nu vei fi uitat? Câţi premianţi nu zac azi în uitare şi în anonimat!

         Recunosc că unele pasaje aduc a lamentaţie inutilă, aşa ar fi, dacă nu ar fi dublate în subsidiar de autoironii şi de o luciditate tăioase, de o privire retrospectivă aseptică. Or, meritul incontestabil al cărţii stă în faptul că autorul face literatură chiar şi atunci când pretinde că persoana sa nu mai reprezintă nimic în viaţa literară, când pretinde că scrisul i s-a alterat într- o neputinţă cronică. Dimensiunea intertextuală a jurnalului e importantă pentru că în paginile  jurnalului se întâlnesc mai mulţi autori, un banchet literar la care vin  marii scriitori ai lumii, se comentează, comunică între ei,  îşi verifică potenţele (Nabokov, Joyce, Dostoievki, Flaubert,  Canetti, Salinger, Llosa, Marquez, Borges). Cel ce tinde să redevină MC are însă  doi favoriţi, din care va cita necontenit – Wittgenstein şi Kafka(scriitorul care şi-a ars 90 la sută din operă, aşa cum a făcut şi Gogol cu vol 2 din Suflete Moarte).

       Nu ştiu de ce, în timp ce îl citeam, îmi tot şoptea în minte o voce – Mircea Cărtărescu e un om bun, niciodată nu m-am raportat astfel la o carte, de cele mai multe ori autorul (persoana fizică) nu mă interesează. Poate amestecul de viaţă personală, livresc, reprezentări asupra lumii, călătoriile la Sângeorz, umanitatea detaliilor ce transpar din paginile cărţii au fost decisive. Sunt conştient că aici nu vorbesc despre Zen, ci despre percepţia mea despre Zen. L-am văzut pe Mircea Cărtărescu la Târgul de carte Gaudeamus, l-am privit câteva secunde şi mi-am retras privirea, secvenţă în care a şi dispărut, nu avea cum să dispară atât de repede, m-am rotit printre standuri, dar nu l-am mai găsit. L-am privit cu admiraţie şi poate cu acea privire uleioasă pe care o detestă într-atât de mult, pentru că omul MC vrea să fie privit firesc.

      Iată şi o listă de cuvinte,  inedite pentru mine, dar de o  sonoritate senzuală – partuză, inomabil, oţios, ghematrii, ruminaţie, pagur, oradalie, oblong, hipnagogic, copastie, coalescenţă, cornac, retablu.

       Lungile perioade de depresie acută  şi dezamăgire alternează cu scurte şi iluzorii perioade de fericire. Obsesia trecerii timpului, cei 50 de ani – (Mă apropii de 50 de ani şi-mi dau tot mai mult seama că am trăit degeaba şi că nu am ieşire din lumea asta fără drumuri. p.118 sau Şi sudoare şi gâfâit şi sărit brusc în sus şi refuz, din toată fiinţa mea, al gândului că voi dispărea pentru totdeauna. Teroare nemărginită la gândul că sunt în partea finală a vieţii că acum sau peste 25 de ani voi dispărea ca şi când n-aş fi fost. p.136)

       Autorul se eliberează scriind, scrisul funcţionează ca o supapă pregătită să se deschida ori de câte ori este nevoie – (Paginile astea, proaste şi inutile, pe care le veţi cita în cronicile voastre ca noi şi noi dovezi de imoralitate şi paranoia adunate la dosar, n-au decât un sens: să las aici încărcătura de suferinţă, să pot merge mai departe eliberat de ura voastră şi de frica mea de voi. p. 176)

       Un foarte util sfat privind lectura şi receptarea produsului literar, urmat de o constatare în care, din păcate, mă recunosc, cel puţin parţial –  (Când citeam o carte, primul nostru gând era s-o situăm în edificiul neterminat şi totuşi mereu complet al literaturii. Când cei de azi citesc o carte, se uită la ea ca la o cărămidă izolată, sub care şi peste care nu e nimic. O privesc perplecşi un sfert de oră şi apoi ridică, aproape aleator, degetul mare sau îl lasă în jos. S-a dat verdictul. p. 362)

     Unii încearca să facă ficţiune inventând personaje şi evenimente, forţând condeiul degeaba, Mircea Cărtărescu scrie un jurnal nepretenţios în care oferă cititorului frumoase pagini de literatură şi un exemplu de exerciţiu literar.

(Mircea Cărtărescu, Zen, Ed. Humanitas, 2011, 632 pag)

Read Full Post »

Obsesii germane

        Una din temele centrale, recurente ale literaturii germane postbelice este vina colectivă, rezultată din trecutul nazist şi din atrocităţile pe care le-a comis o parte semnificativă a acestui  popor (cu o deplină luciditate, de aici şi monstruozitatea crimelor, şi greutatea vinii).  Scriitorii germani (Bernhard Schlink, Günter Grass, Heinrich Böll) sunt urmăriţi în scriitura lor de păcatele generaţiei anterioare, de păcatele părinţilor. Scriitori care trăiesc o acută criză de vinovăţie şi se tot întreabă în ce măsură au moştenit culpa/hybrisul.  Rolul pe care şi-l asumă (de vindecare) e dureros şi inconfortabil, ei scriu literatură nu doar de dragul purităţii artei sau al artificiului estetic, ci pentru a dezgoli răni, a le arăta lumii în splendoarea lor purulentă, ca apoi cauterizarea să se producă măcar parţial. Miza e alta. Deci , există literatură dincolo de bucuria stilului!

         În Opiniile unui clovn de Heinrich Böll, protagonistul Hans Shnier, un tânăr de 27 de ani, de profesiune clovn, “ecorşează” tipologiile filistine, demistifică ipocrizia celor care acum sunt apărători ai drepturilor omului, iar atunci – vânători de yankei evrei, colaboraţionismul, fanatismul de orice culoare. Hans nu mai are nici o sursă de subzistenţă, e părăsit de toată lumea şi de propria soţie (cu care nu era căsătorit religios, o soţie în căutarea “aerului catolic”), nu mai e în stare să profeseze din cauza unei accidentări (durerea la genunchi e pe tot parcursul cărţii liantul care îl aduce pe Hans în actualitate, un fel de trezire prin durere, îţi aduci aminte că eşti viu graţie durerii) şi îndeosebi din cauza unor rateuri repetate. Din camera apartamentului din Bonn se  confruntă cu  propriile amintiri, îşi contemplă singurătatea, ratarea, criza religioasă (Protestantism vs. Catolicism), iar din când în când îşi sună vreo veche cunoştinţă, mai mult pentru a-şi anunţa existenţa şi pentru a trezi în creierul interlocutorului senzaţia vinii şi sentimentul imposturii. În esenţă, întreg romanul “se petrece” în această cameră în care Hans alunecă pe corzile memoriei până la  deschizăturile conflictelor personale.

       Scriitura lui Böll e acidă, şfichiuitoare, metisată cu doze de cinism, adevărul iese din gura celui considerat bufon, şi chiar aşa şi este, căci bufonii, nebunii au curajul să desţelenească lanul memoriei, să cearnă aşa cum fac  căutătorii de aur. Consemnăm influenţe specifice teatrului absurdului – alienarea limbajului (a gândirii), stereotipii verbale ce trădează mutilarea conştiinţei.

       Relaţia fiu –părinţi e puternic şubrezită, nimic nu pare să ducă la o reconciliere, din contra. Mama lui Hans devine preşedinta Comitetului Central al Asociaţiilor de luptă pentru Atenuarea Deosebirilor de Rasă, după ce tot ea îşi trimisese fiica, pe Henriette, la moarte – “Fă-ţi datoria, copilo!”.

         Câteva din reflecţiile personajului nostru  –  […] asta trebuie să însemne că viaţa merge mai departe sau ceva asemănător. Dar eu ştiam că nu e adevărat, nu viaţa merge mai departe, ci moartea. p.311; Colecţionezi tocmai pentru că îţi lipseşte ceva – un lucru e sigur, cei care colecţionează artă nu sunt artişti)p131 ;Esteţii trebuie omorâţi cu obiecte de artă valoroase, ca, murind, să se mai poată enerva de distrugerea unui obiect preţios. p141; Dacă epoca noastră merită o denumire, atunci ea ar trebui s-o primească pe cea de epocă a prostituţiei. p.332) Nici pedeapsa morţii nu a fost împărţită echitabil – (nici emigranţilor nu le trece prin minte că doar puţini nazişti fuseseră pe front şi că, de murit, muriseră aproape numai dintre cei care nu fuseseră nazişti, […]. p.254).

       Hans e un personaj cu o copilărie traumatizată, sfârşeşte (în carte) cântăreţ ambulant, un fel voalat de-a spune cerşetor, deşi se trage din părinţi extrem de bogaţi, tatăl său e surprins/contrariat atunci când află că Hans n-a mâncat niciodată pe săturate în casa lor, copil fiind. Dialogul tată-fiu focalizează întreaga tensiune a cărţii, ne sunt creionate două personaje de hârtie mai veridice şi mai reale decât cititorul în carne şi oase.

 

(Heinrich Böll, Opiniile unui covn, Ed. Polirom, 2007, 344 pag.)

Read Full Post »

Cecenia

          Dacă în Binevoitoarele descrierea universului caucazian, în detalii, provoca cititorului mirări absconse, în Tchétchénie, An III sursa cunoaşterii acestor realităţi e pe deplin deconspirată. Autorul, Jonathan Littell, a petrecut ceva timp în Caucaz, experienţa sa nu se rezumă doar la cele două săptămâni „trăite” în Cecenia în primăvara lui 2008. O lume la a cărei ebuliţie a fost martor, căreia i-a urmărit tumultul, i-a surprins răbufnirile şi vulnerabilităţile.

         Cartea debutează cu un pasaj argumentativ, ar putea fi o prefaţă fără titlu sau un paratext  în care autorul justifică rescrierea acestui text, după ce textul existase anterior într-o formă închegată. Acest demers al rescrierii textului, deci al unei alte interpretări şi nuanţări, a fost dictat de turnura pe care au luat-o evenimentele în Cecenia, atunci când totul părea că intră în normalitate –  „Le meurtre de la collabolatrice de Memorial Natalia Estemirova, le 15 juillet, ainsi que d’autres assassinats qui l’on suivi de près, ont fortement remis en cause cette perspective. J’ai donc entièrement récrit ce texte afin de prendre ces événements en compte, et je l’ai achevé en octobre 2009. Je le publie ainsi, conscient qu’entre-temps de nouveaux événements l’auront  déjà rendu en partie caduc”.

        Cecenia trăieşte mai multe vieţi, pe de o parte  – „La Tchétchénie, c’est comme 1937,1938 – , pe de alta – „ la reconstruction est massive et réelle”.  Ceea ce oferă Cecenia, la modul general, este iluzia normalităţii.  Cartea pune în discuţie câteva tipuri relaţionale, majoritatea avându-l ca element comun pe Ramzan Kadyrov, Ramzan şi  Societate civilă – „ En Tchétchénie on peut détester Ramzan, on peut rester à la maison et se plaindre de lui entre amis, sans trop de risques; mais malheur à ceux qui s’opposent à lui en public, à ceux qui deviennent ses ennemis”, Ramzan şi Diaspora cecenă,  Ramzan (Groznyi) şi Putin (Moscova). Percepţia autorului asupra lui Kadyrov nu e una directă, nu a mai ajuns să-i ia un interviu, dar îi face portretul moral pe baza percepţiei  localnicilor ceceni şi a  oficialilor ruşi. E o percepţie filtrată, prind deducţie. Asasinarea Annei Politkovskaia şi a Nataliei Estemirova, a unor membri ai organizaţiei Memorial ce militau pentru respectarea drepturilor omului în Caucaz sunt doar câteva din probele imorale, odioase ale acestui regim.

        Jonathan Littell coboară treptat în istoria conflictului ruso-cecen, de fapt o istorie a permanenţei conflictului cecen  în forme pasive şi active. Din paginile cărţii transpare imaginea unui Kadyrov obsedat de ştergerea urmelor războiului, se pare că Parisul zilelor noastre păstrează pe pereţii clădirilor mai multe urme din al Doilea Război Mondial decât capitala Groznyi. Littell identifică resorturile puterii lui Kadyrov – Les cinq piliers (un eufemism),  urmează însă enumerarea – susţinerea lui Putin, teroarea, reconstrucţia, cooptarea vechilor rebeli şi islamul.  Kadyrov se înfăţişează lumii drept un mare împăciuitor, îi iartă pe cei ieşiţi din păduri, care sunt apoi obligaţi să i se alăture.

         Autorul se întreabă de ce regimul lui Putin, care a instaurat o verticală a puterii în Rusia, permite existenţa şi proliferarea unei alte verticale a puterii în Cecenia. Prioritatea Rusiei ar fi nedeclanşarea unui conflict care să degenereze, actuala stare de lucruri o mulţumeşte parţial, deşi sunt suficiente semnale care să-i dea bătăi de cap.  Iertarea combatanţilor „partis pour la forêt” se explică  prin  raţionamentul următor – e mai uşor să găseşti un cecen la birou decât în pădure! Sunt voci care lansează ideea că Rusia s-ar putea trezi cu o armată de 20000 de luptători ceceni, bine înarmaţi şi greu de controlat.  Această iertare in corpore, colectivă s-ar putea întoarce împotiva celui care a gândit-o şi programat-o ca pe o soluţie viabilă. Problema se pune astfel – cât de permisivă, maleabilă  va fi Moscova în schimbul unei aparente linişti în Caucaz.

         Din mărturiile apropiaţilor lui Littell aflăm că cecenii se consideră, ei, învingători, au supravieţuit celor trei războaie şi astăzi sunt mai numeroşi decât în 1989, ruşii au plecat din Cecenia, iar republica a dobândit un caracter monoetnic.  Pe lângă crime, răpiri, torturi ce însoţesc viaţa de zi cu zi a Ceceniei, Littell recunoaşte şi câteva merite ale celui care e supranumit „le plus grand constructeur du monde”, Ramzan Kadyrov – ridicarea nivelului de trai, reconstrucţia palpabilă a Ceceniei, în special Groznyi a cărui parte centrală nu se deosebeşte de un oraş occidental (gazon, lampadare, esplanadă), iertarea rebelilor, deşi se constată şi un fenomen invers – tineri ce pleacă în pădure pentru a se ralia combatanţilor, aducerea în ţară din diasporă a unor ceceni, figuri marcante. Regimul lui Kadyrov mimează democraţia, existenţa unui monument dedicat jurnaliştilor morţi pentru libertatea de expresie nu e decât un vădit act de cinism.

        Poate cea mai convingătoare imagine a oraşului, (am riscat o traducere) – „Tamir ne conducea de-a lungul oraşului, oraş al unei realităţi fantomă suprapunându-se peste o alta, frumosul oraş, complet nou, aşezat pe traseul vechiului oraş ruinat, distrus, devastat, nereuşind să-l anuleze, ca şi cum unul era visul celuilalt.” p.40

      Studiul lui Littell e mai aproape de zona  literaturii decât de cea a eseului politic,  valorifică experienţe individuale şi colective,  asimilează percepţii difuze şi uneori capătă gustul unui jurnal de călătorie.

(Jonathan Littell , Tchétchénie, An III, Gallimard, 2009, 140 pag.)

 

 

P.S. Despre Tchétchénie, An III au scris Vladimir Bulat  – http://ochiuldeveghe.over-blog.com/article-littell-vs-cecenia-45706496.html

                                                                                 Vitalie Sprânceană – http://www.spranceana.com/2011/01/28/ramzan-kadirov-trimisul-nostru-special/

Daca aş şti cum se face chestia aia cu daţi click aici, nu aş mai da linkul în întregime!

Read Full Post »