Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for decembrie 2010

Jurnal “Anticar”

A îmi spune – Frumuseţea e în ochii cititorului…

Vizită la Brăila. Oraş mai mic, dar mult mai frumos decât Galaţi (muncitoresc, zgomotos, unde simţurile îţi sunt agresate olfactiv, auditiv). Brăila are o structură urbanistică clasică (nu pot evita cacofonia), toate strazile duc în centru, e o pânză de păianjen, iar centrul păstrează urmele trecutului interbelic şi nu doar. Zona veche, Proilavia, se distinge prin aşezări de cult religios, biserici, instituţii, case propriu-zise. Pe pereţii acestora sunt ataşate plăcuţe care indică apartenenţa la o monumentalitate istorică. Centrul oraşului e un parc, flancat din toate părţile de un drum circular, de fapt centrul e un rondou, aşa cum se şi cuvine. In parc mai e o biserică şi un ceas de la începutul sec. 20. Panait Istrati n-a murit, la Brăila e peste tot. Valorificarea numelui se înscrie în logica unei mândrii locale, benefică şi binevenită. Restaurantul Chira Chiralina vă propune un meniu variat….Multe case pe care vezi acele plăcuţe maronii – 1906, 1908, sau în cazul clădirilor mai mari, foste instituţii, 1929- 1934. Privirea era reciprocă, de fapt ne priveam, ochiul lor era bovindoul, păreau mai degrabă nişte case metamorfozate în ciclopi, văzul fiind unica amprentă a reconstituirii. S-a construit mult în interbelic.

La Galaţi în schimb nu s-a mai păstrat mare lucru. Sub pretextul că oraşul a fost bombardat în cel de-al doilea război mondial, a fost distrus şi demolat tot ce mai rămăsese în picioare.

Cărţi –

Mătuşa Julia şi condeierul – Univers, 1985, 8 lei

Aprilie spulberat – Univers, 1990, 6 lei

Darul lui Humboldt- Univers, 1979, 8 lei

Pluta de Piatră- Univers, 1990, 6 lei

Luni de fiere- Babel, 1991, 7 lei

Moartea lui Ivan Ilici şi alte povestiri- Facla, 1987, 5 lei

Jean Giraudoux, Teatru- Univers, 1988, 6 lei

Exilul şi împărăţia- Bpt, 1968, 5 lei

Ierusalimul liberat- Bpt, 1969, 5 lei

Max Frisch Jurnal- Univers, 1984, 4 lei

Pe frontul de vest nimic nou, Bpt, 1965, 6 lei

Anticariatul e o formă de manifestare culturală, asigură tranziţia cărţilor de la o generaţie la alta, o mediază. În acelaşi timp e o prezenţă fulgurantă, iluzorie. Ceva mai poate fi recuperat. Cărţile din anticariat îmi sunt mai dragi, ele au cel puţin un dublu trecut, cel primordial- editorial şi apoi cel adoptiv, uneori au câte o dedicaţie – Lui Moni, cu multă dragoste!, alteori au pasaje şi fraze subliniate, poate citate în pragul naşterii…

Read Full Post »

 

        Iepurii nu mor. Textul lui Ştefan Baştovoi respiră o inocenţă puerilă, e îmbibat ingenuu în faldurile memoriei, comunică substanţial, prin fire tentaculare, cu realităţile unei lumi crepusculare, în magma căreia, încă nestinsă, înfăptuieşte o submersiune dezangajată de orice patimi. Descrierea deconstructivistă a instituţiei şcolii, înglobând toate modelele desăvârşirii, fizică (sportivi care aleargă, p. 20) şi spirituală (pioneri eroi […] stăteau şi nu le era frică de nimic p. 21), impuse tinerei generaţii, anunţă  subliminal metodologia ideologizării. Propaganda este injectată insidios în mentalul colectiv, dovada – o mostră de confruntare între sisteme, generând contradicţii şi antinomii (Noi avem şcoală gratuită şi caiete bune, dar copiii din ţările capitaliste plătesc pentru şcoală şi mulţi copii nu pot să înveţe, pentru că părinţii lor sunt săraci. Şi copiii se duc şi lucrează la burghezi… – p. 26).
          Un personaj omniprezent, diacronic, cel ce dirijează şi modelează acţiunile celorlalţi, este etern-neînhumatul V. I. Lenin. De la el iradiază şi către el se întorc toate ideile, postulatele, devine sursa universală a învăţăturilor, e cel ce veghează asupra bunei ordini economice şi sociale, cel ce ia în colimator orice posibilă abatere (Lenin stătea deasupra clasei şi vedea tot. – p. 16). Prezenţa lui Lenin în viaţa individului sovietic e covârşitoare, e Ochiul de veghe, Legitatea supremă, Părintele spiritual, Fratele siamez, e Totul (Pentru noi, el a fost prieten, tată, bunic, tovarăş, învăţător şi conducător. El a fost cel pe care l-am acceptat să ne fie ceea ce poate numai un demiurg, un zeu laic să fie. El a reuşit să transgreseze timpul, vârsta, geografia, problemele şi să fie cu noi pe tot parcursul vieţii noastre.1), ubicuitate absolută.
      Politica de stăpânire a maselor, de creare a omului sovietic de tip nou, e contestată şi pusă la index chiar de copii, a căror inocenţă poate fi mai greu pervertită, aceiaşi copii care discută minuţios despre existenţa sau nonexistenţa Divinităţii. Pilotul sovietic excedează la capitolul merite dimensiunea creatorului, explorează sfera celestă fără a apela la serviciile Scării (Nimic nu-i este
in­a­c­cesibil omului sovietic.
– p. 35). Raportul Dumnezeu/Om sovietic generează dispute asupra întâietăţii, or, cel de-al doilea nu e decât un surogat, cioplit după chipul şi asemănarea celui dintâi. Scara lui Dumnezeu, din imaginarul lui Saşa, fixează o căutare febrilă a Divinităţii, coagulată semantic în jurul versului arghezian – Te caut mut, te-nchipui, te gândesc.
        Justificarea acţiunilor militare din Afganistan reverberează în discursul oficial, uneori replicile par a fi o reproducere de pe o bandă magnetică (De aceea şi astăzi mai luptă ostaşii noştri în Afganistan, apărând oamenii simpli de teroarea capitalistă, care vrea să pună jugul pe ei. Ostaşii sovietici îşi împart porţia de mâncare cu oamenii simpli din Afganistan şi-i ocrotesc pe cei săraci şi nedreptăţiţi de capitaliştii haini, care bombardează sate întregi şi omoară femei şi copii ca voi. – p. 36). În umbra acestui discurs apologetic stă escamotat vidul devorator. A idolatriza obsesiv, până la paroxism, realităţile unui sistem înseamnă de fapt a le anula, a le nega, a le exhiba goliciunea  (Copiii din Afganistan au vise în care se împrietenesc cu copiii din Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică este o ţară a păcii, în care oamenii de toate naţionalităţile trăiesc în pace. – p. 37). Dialogurile suprarealiste dintre Lenin şi Felix(!) Edmundovici deconspiră intenţiile reale ale marilor conducători, proletariatul nu rămâne decât cu momeala, cu amăgirea şi cu cocoşul din subconştient.
          Disputa capitalism/comunism e coborâtă laborios până la nivelul dialogului tată/fiu („De ce l-au împuşcat?”, întrebă Saşa, „Pentru că erau răi”, zise tata. „Erau capitalişti?”, „Erau şi capitalişti şi culaci, ei l-au împuşcat.” „Eu, dac-aş avea un pistol, i-aş împuşca pe toţi”, zise Saşa. – p. 147). Copilul e invadat de spiritul justiţiar şi e aproape convins că trăieşte în cea mai bună lume posibilă. Diabolizarea efervescentă a capitalismului coincide cu exonerarea de orice culpă a Uniunii Sovietice.
       Amintirile lui Moş Costea, pline de savoare, povestite într-un grai moldovenesc în care s-au strecurat inevitabil câteva rusisme, sunt dovada irefutabilă a modului în care poate fi ajustată memoria şi schingiuită percepţia asupra unor contururi evenimenţiale. Şcoala se implică propagandistic în confruntarea celor două sisteme, e supusă ideologiei oficiale, participă voit la marea diversiune:
– Da ia să vedem, copii, capitaliştii au ce mânca dimineaţa?
– Nu-u-u. Şi nici nu se duc la şcoală, pentru că părinţii lor sunt foarte săraci şi-i ţin în subsoluri. (p. 162)
       Toate întrebările ontologice îşi găsesc ecoul şi logica în vastitatea Uniunii Sovietice, simpla invocare a patriei mari devine o garanţie a răspunsului corect. Culpabilizarea capitalismului acoperă toate sferele acestuia – cinematograful capitalist – …plesni din degete ca în filmele despre capitalişti (atunci când un capitalist stă la o masă într-un restaurant cu muzică capitalistă şi pleoscăie din degete ca să  vină o dezmăţată şi să-i aducă mâncarea – p. 171), arderea lui G. Bruno e pusă pe seama aceloraşi capitalişti vorace.
        Deconspirarea şi pedepsirea unui furt şochează o întreagă comunitate, acolo furau toţi. Hoţia e condamnabilă atât timp cât nu e devoalată, în caz contrar devine artă (Mai înainte trebuie sa ştii să furi şi pe urmă să furi! – p.189). Zinoviev identifică raţiunea acestor acte: Atunci când oamenii din ţările comuniste trăgeau chiulul, lucrau de mântuială, trădau sau dădeau instanţelor superioare informaţii false, furau, luau şi dădeau mită, calomniau, denunţau etc., ei nu făceau altceva decât să se conducă după propriile lor interese, și nu după oricare altele.2
       Parada ajunge a fi un debușeu, se încadrează în mecanismul economic, justificând producţia de baloane, nu mai are multe în comun cu manifestarea firească a bucuriei. Imaginea societății ce răzbate din discursul encomiastic e una distopică (Vă felicităm, cetăţeni-care-munciţi! Ura! – p.198).
        Deşi titlul romanului indică o prezenţă fictivă, alegorică şi apoi uşor recognoscibilă în text, animalul care marchează destinul lui Saşa şi în jurul căruia protagonistul gravitează şi îşi consumă copilăria e porcul. Saşa, un Holden Caulfield al literaturii române, e surprins într-o secvenţă înduioşătoare, de un erotism nevinovat (Se atinse cu umărul de burta ei şi aproape că nu mai putu să respire. Ar fi stat aşa toată ziua, cu degetele fetei mişcându-i-se uşor prin păr, şi el să-i atingă burta cu umărul[…] Saşa simţi o moleşeală plăcută şi ar fi vrut să-şi lipească obrazul de burta fetei şi să o strângă în braţe. – p. 32). Manifestarea infantilă a sexualităţii scandalizează o comunitate deprinsă cu tabuizarea acestui subiect. Vasea şi Sonia trăiesc calvarul umilinţei publice, deconspiraţi în faţa întregii şcoli, suportă oprobriul general. Spaţiul în limitele căruia Saşa îşi trăieşte copilăria se constituie pe axa sat-pădure-oraş (şcoală), acest triunghi existenţial îi problematizează destinul. Saşa fantasmează, glisează conţinutul fericirii până la gradul însuşirii, al asumării, identifică chiar şi o reţetă – a fi pionier şi a nu-ţi pieptăna părul pe partea stângă… Pasajul în care îi aduce un omagiu lui Lenin e de un haz neaşteptat, entuziasmul i se dezumflă, câte suplicii nu suportă doar ca s-ajungă odată pionier. Cravata se transformă într-un simbol al adevăratei performanţe, un însemn peremptoriu al reuşitei, pe scurt, un talisman (Din cauza cravatei, parcă şi cămaşa şi jacheta păreau mai noi. – p. 139). Totuşi, problematica pe care şi-o asumă e una majoră, măcinat de evanescenţa lumii, ideea suicidului îl tulbură, îşi închipuie propria înmormântare, imaginea paradei se împleteşte cu cea a prohodului şi deloc întâmplător. O paradă-prohod trecând prin faţa tuturor cititorilor.
        Întreg discursul narativ pare a ieşi din gura unui copil, fraze clare, scurte, luminoase, deseori urmate de altele care vin în completarea celor dintâi, explicându-le, subliniind şi sublimând naraţia, de parcă povestitorul se asigură că mesajul i-a fost decodat şi sensul pe deplin absorbit, se obţine astfel o repetiţie stilistică benefică. Textul lui Ştefan Baştovoi e o fiziologie a vieţii, cu toate ritualurile, cutumele cotidianului, pe care le implică ruralitatea (spectacolul tăierii porcului, bucuria revanşardă a încălecatului).
        Alternarea registrului narativ dezvoltă şi accentuează ironia cu care autorul îşi garniseşte textele, trecerea de la registrul grav-oficial la cel intim-cotidian amuză copios, traduce derizoriul, pamfletul până la urmă (Văzu din autobuz copacii şi ogoarele, drumul şi livezile în floare, toată Măreţia Patriei sale. Înfloritoare şi măreaţă, sigură şi paşnică […] Cea mai bogată şi cea mai frumoasă/Scroafa mânca din treucă tot ce i se turna şi Saşa îi aducea mere stricate din beci, coji de cartofi şi resturi de pâine murdare de gălbenuş. – p. 48). Aceeaşi alternare de registru narativ constituie o strategie de joc textual, efectul – o desacralizare, o demitizare, o coborâre sistemică din edenul imaginar comunist în treuca realităţii tangibile – e garantat. Îşi face loc discrepanţa dintre solemnitatea momentului cerută de rigorile organizatorice şi teluricul situaţiei. Dialogurile virtuale avându-i ca actanţi pe Lenin, Hitler, pasajele în care Sophie, cocoţată pe umerii tatălui, deambulează prin câmpul ce nu are decât mijloc, aparent fac notă disparată cu trupul textului, în fapt, se încadrează organic în ansamblul textual şi deconspiră ficţionalitatea ficţiunii. Aceste dialoguri suprarealiste, doar la gradul formalităţii, nu şi la cel al conţinutului intrinsec, sunt nişte transgresii temporale, implică abolirea limitelor dintre nivelele narative distincte. Fragmentul tradus din revista Tânărul Naturalist surprinde efuziuni absurde, elanul invocărilor speculative şi închide în sine trăsăturile unui insert textual autoreflexiv.
         Ştefan Baştovoi descinde în memoria rizomatică a copilăriei, vede lumea prin ochii unui copil, însă maturitatea privirii e de netăgăduit, obţine o mixtură insolită de text postmodernist, unde ironia, nostalgia, pamfletul, umorul conlocuiesc osmotic şi îl fac pe cititor să se-ntoarcă spre trecut zâmbind. Iepurii nu mor sau Istoria copilăriei noastre conţine elemente definitorii ale parabolei, pentru că pe lângă planul literal al expresiei apare un plan de adâncime, al semnificaţiilor ezoterice. Reluarea de-a lungul romanului a unor expresii, sintagme şi chiar fraze identice se înscrie în filosofia unui construct textual hibrid, dialogurile pot fi teatralizate, versurile intră pe albul paginilor, descrierile aduc liniştea, aplatizează ritmul şi invită la meditaţie.
        Regăsim în text bucăţi de memorie pe care le consideram uitate, textul lui Ştefan Baştovoi e un excelent declanşator al amintirilor, recuperează frânturi mnemonice, le reconstituie într-un puzzle edificator (… iar resturile ce rămâneau din baloane le băgau în gură şi le sugeau ca să le facă baloane foarte mici, pe care le spărgeau de frunte sau de capul celor care nu erau atenţi. – p. 184).
       Clişeul desemnează o stereotipie, o formulă stilistică a cărei forţă s-a atenuat. Îşi poate recăpăta însă eficienţa stilistică atunci când orientează lectura către o împrospătare a receptării, către metatextul din memorie. O serie de fraze, probe ale timpului (Învăţaţi, învăţaţi şi iar învăţaţi,  p. 15, Pădurea face oxigen!, p. 145, Pădurea e o bogăţie a naturii, p. 145, Timpul le rezolvă pe toate, […] Măsoară de şapte ori şi taie o dată, p. 146, Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi, p. 207, Munca îl înnobilează pe om, p. 211, Gimnastica este izvorul sănătăţii, p. 216) – deşi clişee în singularitatea lor, recondiţionează textura romanului, utilizarea acestora atingându-şi ţinta.
     De ce Iepurii nu mor?! Întrebarea care persistă în mintea cititorului şi după încheierea actului lecturii. Simbol al fertilităţii, al sexualităţii şi al adaptabilităţii, iepurii, deşi vulnerabili în esenţă, supravieţuiesc. Între titlul romanului şi dedicaţie se stabileşte o filiaţie, o legătură invizibilă. Iepurii nu mor, cresc mari! Pe de altă parte, titlul ar putea sugera o atenţionare camusiană – bacilul ciumei nu dispare niciodată.
       Romanul Iepurii nu mor e o arheologie literară în memoria unei societăţi ce şi-a pierdut reperele, membrii căreia trăiesc, diferit şi alternativ, în limitele unor graniţe imaginare, în funcţie de intensitatea cu care germinează sâmburele nostalgiei sau dezideratul unei schimbări revigoratoare. Cei ce constituie această societate duc o existenţă duplicitară, răspund pe de o parte înregimentării oficiale, strigătului colectiv, iar în subsidiar, prin viaţa lor privată, prin relaţiile intime şi conjuncturale, sabotează întreg sistemul, asemenea reginei care desfăcea noaptea ce ţesea ziua.
       Literatura de după căderea dictaturilor oficiale şi chiar de după sucombarea dictaturilor reziduale recuperează posibilităţi de manifestare. Imposibila întoarcere ajunge a fi, printr-un declic metafizic, posibilă. Apariţia unui roman ca Iepurii nu mor, într-un regim coercitiv, ar fi fost improbabilă…
___________
Ştefan Baştovoi, Iepurii nu mor. Ediţia a II-a, revăzută, Editura Polirom, 2007
 
1. Vasile Ernu, Născut în Urss, Editura Polirom, 2006, p. 55
2. Alexandr Zinoviev, Occidentul, Fenomenul Occidentalismului, Editura Vremea, Bucureşti, 2002, p. 53

(Cronică apărută în revista Contrafort, )

Read Full Post »

Un fragment din Llosa, sunt excelente caietele lui Don Rigoberto, abundă în referinţe livreşti, asta da cunoaştere, despre Llosa nu greşim dacă zicem că e atins de genialitate. O scriitură fastuoasă, efervescentă, magică şi hiperinteligentă!

Chiloţelul care zăcea într-un mod atât de neobişnuit era la fel ca aceia, unul dintre acele obiecte provocatoare din tablourile suprarealiste ale catalanului Joan Ponç sau ale românului Victor Brauner….p.178  

(Între timp admir  câteva picturi nevinovate din Egon Schiele)

   Mario Vargas Llosa  – Caietele lui Don Rigoberto, Humanitas, 2006

Îşi pierde ochiul stâng într-o dispută violentă care a avut loc între Dominquez și Esteban Frances. Victor Brauner, în încercarea de a-l apăra pe Esteban, a fost lovit cu un pahar aruncat spre Dominquez: premoniția s-a adeverit. Episodul îl inspiră pe scriitorul argentinian Ernesto Sabato  care îl folosește în romanul său „Despre eroi și morminte”.

Read Full Post »

Jurnal ”muzical”

Două tangouri din interbelic, pline de tandreţe şi tristeţe. Parcă se aseamănă. Jean Moscopol şi Jerzy Petersburski. Audiţie plăcută! (Le ascult în speranţa unei continuităţi a AIE)

Read Full Post »

Jurnal „Postum”

Moartea, dispariţia unei personalităţi cutremură structura unei societăţi , ies la iveală atitudine absconse, sentimente disimulate, jeli colective, porniri maniacale, comportamente sociofobe. A discuta despre Păunescu înseamnă a pune la bătaie percepţia amalgamată, neeterogenă a unor grupuri de indivizi, fiecare în drept să-şi justifice optica. Nevoia inconştientă de a inventa idoli trădează un oarecare complex, (jelea, plânsetul, idolatria, critica obligă la o participare afectivă, la o autoidentificare patetică, la empatie, lipsite de rezoluţii clare.

Năstase – P un poet genial

Băsescu – ca oameni politici am avut puncte de vedere total diferite, însă în poezia lui P m-am regăsit

Iliescu – P e poetul celor multi, (sintagmă mai mult decat politizată)

V – a murit fratele meu siamez

X – Eminescu a murit a doua oara, a fost un sfant

Alt X – noi l-am omorat

Iconodulii şi iconoclaştii fac rău sistematic operelor de artă şi autorului.  Cei dintâi însă într-o măsură mai accentuată. Iconodulia aplatizează percepţia, o netezeşte până la clişeizare, retează asperităţile şi diversitatea. Adularea continuă şi nejustificată sclerozează, nici iconoclastul care transformă gestul contestării într-o meserie nu câştigă mai mult la masa ospăţului final, dar măcar provoacă ricane, generează convulsii, tulbură reţete, Binefăcătoarele….

M. Dinescu e cel mai aproape  – înlănţuit, şi-a devorat singut ficatul (totuşi un Prometeu). Sunt de dezaprobat opinii de genul  – Da, a murit Păunescu?! Da porcul moare de ignat! Din păcate,  au circulat şi din astea, se înscriu în organigrama unor batjocuri prosteşti, persiflări retardate. Despre P se poate vorbi în mai multe feluri, aşa cum e şi firesc – poet, om politic, persoană publică. C. Tănase scrie – România datorează mai mult lui P, decât P  României! E posibil. Literatura şi arta însă e uşor ridicolă, publică tot soiul de versuri şi necroloage de genul –  A murit faraonul  poeziei româneşti (în limba română cuv. faraon e utilizat în alte situaţii….), unul dintre ultimii zei ai culturii române, îndemnul – să-l plângem cu lacrimi de sânge,  constatarea – cel mai prolific scriitor român, apologia – cel mai mare poet român contemporan

Nu există cel mai, ar trebui să evităm catalogările îndrăzneţe şi definitive. Trecere în nefiinţă a lui P (nu agreez sintagma, firesc ar fi trecerea în fiinţă) a fost speculată de mass-media într-o manieră profesionistă, mercantilistă. Rating cât dă Domnul. După aceste discursuri gongorice în mintea individului încolţeşte întrebarea. Dar oare Eminescu, Blaga, Stănescu, Sorescu, Barbu, Voiculescu, Arghezi, Bacovia, Minulescu cum sunt? Mai ating categoria genialităţii ori ba?

Demersul Dilemei, de acum caţiva ani, a dus la întărirea edificiului eminescian, i-au pus la îndoială valoarea operei, i-au contestat măreţia şi în urma acestei acţiuni Eminescu a emers mai solid. Contestaţia raţională, argumentată, nu face rău, remodelează gustul, imprimă o altă grilă de lectură, reeşalonează palierile hermeneuticii. Un intelectual basarabean, într- o discuţie despre Mihalkov şi derapajele nedemocratice ale acestuia, (despre ultimele filme ce sfidează adevărul istoric, ideologizează excesiv), îl numea pe rus lichea talentată şi-i identifica un analog în spatiul cultural românesc – P. Istoria literară să-şi facă datoria!

Unde se situează P în ecuaţia Sunt radical, Analfabeţilor şi Vă mulţumesc! Cel mai bine despre P scrie Dorin Tudoran, care preferă să-şi amintească, fiecare amintire pare a fi umbrită de o alta, la care nu avem acces, da-i putem bănui compoziţia. Dac-ar alege 30 de poezii din cele 700, l-ar face mare poet. Lui P i-au plăcut mult scările. Muzica îi va salva poezia, spun unii. E un avantaj cantabilitatea poeziei.  Cand a murit Gr. Vieru am resimţit o acutizare a tristeţii, Vieru parcă a fost mai vertebral, nu i se poate reproşa nimic, se poate discuta doar pe marginea valorii versurilor sale. În cazul lui P chestiunea e mai complexă, poet de curte, tribun înFlăcărat, a servit regimurile cu sârg şi a fost un beneficiar al acestora (cealaltă moştenire). Oare P.Goma ce-ar spune despre opera poetică şi traseul politic a lui P? O simplă curiozitate.

Dacă textele lui P au valoare, istoria literară le va îmbrăţişa. Am ajuns şi la raportul Operă/Autor. Princepele lui E. Barbue o bijuterie literară, un roman care cinsteşte literatura, pe când autorul a  fost un Lătrău. Avea talent! E bine ca lucrurile să fie partajate. Saint- Beuve – cum e copacul aşa sunt roadele, opera- un rezultat al biografismelor, M.Proust – decretează moartea autorului, E. Simion – Îl Întoarce!

Din cele 50 de volume, vocile autorizate să  selecteze şi să adune 3,4,5…

P.S. O poezie din Păunescu care-mi place mult –

Pluton

Aştept primăvara:
vreau să fiu dus de un pluton suav
la primul zid şi împuşcat cu muguri
şi când voi muri să-mi înflorească toate rănile,
să vină toate albinele la rănile mele
şi să mă transporte pe aripi
către tărâmul de polen unde merită să ajung
cu flori cu tot, cu tristeţe cu tot,
cu primăvară cu tot,
acum şi-n veacul vecilor.

Read Full Post »