Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iunie 2010

Jurnal “Lusitan”

Pentru prima oară în viaţa ei moartea află ce înseamnă să ai un cîine în poală…

Dragă Jose Saramago, moartea v-a trimis plicul violet, acelaşi, semnat cu minusculă, pentru că ea, moartea, e modestă şi nepretenţioasă. Îşi îndeplineşte, virtuoasă, îndatoririle şi obligaţiile, cu o minuţie dumnezeiască…Cu două zile înainte de ştirea ce avea să facă ocolul globului cititorilor, v-am citit Intermitenţele… şi mă gândeam că sunteţi un domn longeviv, 88 de ani nu e la îndemâna oricui. Moartea e un fenomen simplu în natura, oamenii l-au facut înspăimântător – o fi spus-o Camil Petrescu? Atunci când moare un simplu om (se petrece, cum spune bunica), un individ anonim, asistăm la o confirmare a legităţii supreme, pe când Dv – Jose Saramago, cel ce schimbă proiecţia asupra imaginii morţii, din hâda, sluţita şi arhiconuscuta moarte-schelet, în femeia frumoasă învăluit-ă într-o aură sibilinică. Proust o vedea grasă şi îmbrăcată în negru, departe de orice urmă de thanatos estetizant. Acum vre-o cinci ani v-am citit Istoria asediului Lisabonei, cu acel insolit şi neaşteptat NU, strecurat hoţeşte în rescrierea istoriei, în acelaşi timp o istorie a asaltului amoros. Au urmat abia acum Fărâmele – o carte luminoasă, Domnule Hrean din Azinhaga, Intermitenţele m-au cucerit şi m-au convins că sunteţi un mare scriitor. Nu sunteţi doar un mare scriitor, ci un mare scriitor inteligent (nu vreau să pară un paradox). Lecturez Toate numele şi vă asigur, deşi nu ştiu în ce măsură se poate semna o asigurare între două lumi, dacă cineva garantează valabilitatea celor spuse – dincolo, că vor trece prin ochii mei Pluta de piatră, Evanghelia dupa Isus Hristos, Eseul despre orbire, Cel despre lucidiate, Anul morţii lui Ricardo R. E singura promisiune pe care îndrăznesc să o fac!

Pentru prima oară în viaţa mea aflu ce înseamnă să citeşti un autor, carte după carte

Read Full Post »

Jurnal “Macabru”

         Intru în casă, mă simt copil după fiecare întoarcere. Caut cu ochii vreo schimbare, deşi ştiu în sinea mea, că acolo, în acel spatiu matriarhal, nimic nu se poate schimba, Cuvântul lipseşte din vocabularul sătenilor. Schimbarea înseamnă încremenire. Simţul meu olfactiv remarcă absenţa mirosului uşor neplăcut, cauzat de nişte flori pe care mama le-a bagat în casă. Ceva totuşi s-a întâmplat. Între timp mama şi-a restructurat strategia…Pe masă văd aruncată o revistă, are coperţile lucioase, iar lumina ce se reflectă, parcă, îmi face semne.  E revista Semn. Nu ştiu cum a ajuns în casa noastră, iaca şi un titlu demn de Ion Druţă. O răsfoiesc. Revista acordă premiul – Cel mai bun roman al anului 2009 – scriitoarei Claudia Partole pentru romanul – Visul unei nopti sau Totentanz. Fac câţiva paşi înapoi. Mă aşez lângă sobă, e rece desigur, nu caut caldură. E vară. Iarăşi cărţi, unele peste altele, clădite dezordonat. Printre ele şi  Jurnalul menajerei…

        O cărţulie de 167 de pagini, dar promiţătoare. Dacă ai ceva talent, poţi convinge printr-un număr redus de pagini. Autorul e o femeie, după cum vă daţi bine seama, o dovadă palpabilă ca există literatură feminină în B. Nu mă voi opri asupra subiectului, îmi displace să povestesc conţinutul unei cărţi, atunci când nu e cazul. O asemenea abordare îmi apare ca fiind simplistă şi cam  neeficientă. Oricum, nici nu e prea mult de povestit – destine împinse şi obligate să emigreze, să suporte  umilinţe inimaginabile; fiinţe plecate spre mai bine (oare?) care au în cele din urmă revelaţia adevărului. Basarabenii par că încă sunt în Exod, pribegia nu a luat sfârşit, pustietatea înghite speranţe şi iluzii. Oare cât va mai dura până-şi vor regăsi matca. Mi-a plăcut construcţia romanului, declanşările narative ambidirecţionale, incursiunile temporale superficiale sau adânci în memoria proprie (a naratorului) sau în cea îngăduită de existenţa jurnalelor lui Ani şi Nelly, întoarceri repetate, anunţate cronologic, către timpul prezent, un timp suspendat, amorf, molipsit de moartea lui Emili. Memoria voluntară şi cea involuntară se amestecă, clivajul dintre ele se volatilizează abscons. Un roman care atinge subiecte sensibile, vorbeşte despre desacralizarea ritualurilor ( să boceşti un mort prin telefon), jonglează franc cu psihologia feminităţii (inserturile din jurnale- sincerităţi descărnate), despre raportul dintre catolicism (un ortodoxism avansat) şi ortodoxismul nostru desuet (sau nu). Un roman în acelasi timp religios, divinitatea – un alt personaj in absentia, al acestei cărţi, dar căutat, invocat de necesităţile sufleteşti ale personajelor. Identific şi alte teme de reflecţie – istoria schismei, o retrospectivă evolutivă a ciumei (nu ştiu în ce măsura sintagma retrospectivă evolutivă e corectă), până la cea roşie (perfidă, inoculată insidios şi dificil de exorcizat), ecourile holocaustului sau ale deportărilor din B (deportări care pentru unii basarabeni au însemnat o imensă şansă de a mai vedea lumea ?!), drama breslei actoriceşti care ajunge să caute o activitate scenică…în afara scenei. General valabil şi aplicabil asupra tuturor celorlalte categorii profesionale.

         Teritoriul consimţit de Valea Plângerii, o reînviere, spilcuită  democratic, a comerţului cu sclavi, o altă formă de abuz şi de târguială feudală în plină epocă postmodernă a toleranţei (viitoarea religie), confirmă dictonul – nimic nou sub soare. Claudia Partole confirmă ipostaza femeii basarabene, acea mixtura de frumuseţe (fizică şi psihică) slavă şi românească. Se revarsă de undeva din genunea textului un văl de sensibilitate, de feciorie spirituală, de bucurie a vieţii trăite cu orice preţ. Mirarea frizează divinitatea.

        Nebunii spun adesea adevărul. O ştim de la Shakespeare, Ţicnita e bufonul din Hamlet. Am mai vazut o Vale a Plângerii, la Moscova, lângă o piaţă cu materiale de construcţie, la un colţ al ei, pe un perimetru care oferea celor ce purtau tăbliţe la gât şi vorbeau moldoveneşte, un larg câmp vizual şi posibiliatea de a se retrage din avangardă într-un timp relativ scurt. Am trecut prin faţa lor de câteva ori, erau liniştiţi, doar până la apariţia posibilului interesat, îmi era ruşine că sunt moldovean, un fir nevăzut mă lega de ei, ştiam că puteam ajunge şi eu în poziţia dânşilor, cu acea tăbliţă sau hârtie care sa mă recomande drept un bun muncitor, dar toate astea, poate, într-un alt jurnal moscovit…

Read Full Post »

O nouă întoarcere

O nouă întoarcere

Una continuă

În ambele sensuri, zigzagată

Ştirbită de ţinte precise

Omul e memorie

Declară Saramago

Am ce am cu memoria

De cate ori nu mi-am început solilocul cu

Îmi aduc aminte

Mă gandesc la o întoarcere definitivă

Ce dacă mi-aş lipsi ochii

De lumini, zgomote şi varcolaci

Cum o fi să trăieşti singur

Uitat într-un sat al nimănui

Şi să aştepţi

Dar ce?

Acolo nu vor veni

Tătarii şi nici Godot

Iar Castalia pare imosibilă

Dintr-o substanţă ramolită

Să ai parte de-un mesager

Care din cand în cand

La rugămintea ta

Să îţi aducă cărţi

Să le citeşti

Şi să le dai înapoi

Şi să-ţi pară rău

Că nu le poţi opri

În biblioteca ta.

Read Full Post »